Kalle Anka & C:o

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Kalle Anka & C:o nr 9/2018 © Disney.

Kalle Anka & C:o är Sveriges äldsta ännu utkommande serietidning, och likaså den som utkommit med flest nummer. Tidningen utges veckovis av Egmont Publishing. Första numret utkom i september 1948.[1]

Tidningen, som är flaggskepp för den svenska utgivningen av Disneyserier, har under många år varit Sveriges ohotat största serietidning, från 1980-talet i nivå med Bamse sett till exemplar per nummer (tidningarnas periodicitet skiljer sig kraftigt åt). Upplagan har dock på senare år, i takt med den sviktande serietidningsmarknaden, sjunkit dramatiskt: från 225 000 ex. 1990, till 106 300 ex. 2006,[2] och 30 000 ex. 2018.[3]

Utgivning

Utgivningstakten var från början ett nummer per månad. 1957 började den att komma ut varannan vecka, och sedan i juli 1959 har den varit en veckotidning.

Till och med nummer 28/1992 var normalomfånget på varje nummer 36 sidor. Därefter höjdes sidantalet till 48 sidor, och i om med nummer 1/1997 expanderade det till 64 sidor. Idag (2018) och sedan nummer 26/2009 är standardnumren 52 sidor.

Den skandinaviska företagskoncernen vars svenska dotterbolag ger ut Kalle Anka & C:o grundades 1878 under namnet Gutenberghus men 1992 ändrades namnet till Egmont, efter dess grundare. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn. Utöver Sverige och de övriga skandinaviska länderna publicerar Egmont även Disneytidningar i bl.a. Östeuropa.

Minnessten från 1998 tillägnad "Kalle Anka & Co 50 år", på Stortorget i Malmö.

Huvudkontoret för den svenska tidningen ligger sedan starten i Malmö, där tidningen också alltid har tryckts. Även om förlaget har varit detsamma sedan 1948 har dess namn ändrats under årens lopp:

Tryckeri angavs från starten och fram till 24/1994 som Hemmets Journal AB, och därefter som Hemmets Journal, Egmont AB.

Innehåll

Serier

Under 1940- och 1950-talen hämtades tidningens serier och omslag uteslutande från sina amerikanska motsvarigheter – främst Walt Disney's Comics (and Stories), de amerikanska Disneytidningarnas flaggskepp, som också hade varit förebilden för Kalle Anka & C:o. I takt med att den svenska tidningen (och dess skandinaviska systerutgåvor Anders And & Co. i Danmark, Donald Duck & Co i Norge och Aku Ankka i Finland) successivt ökade i utgivningstakt började materialbristen bli allt mer påtaglig. Lösningen blev att man även började ta in serier från andra produktionsstaber. Under de följande decennierna blev WDC-materialet allt mer sällan förekommande och 1984 lades produktionen av dessa serier ner i USA.

Kalle Anka & C:o nr 25/1965, omslag av Nils Rydahl. © Disney/Egmont

För att lösa bristen på material skaffade sig Gutenberghus licens att börja producerera eget Disneymaterial – till en början rörde det sig enbart omslag, och tecknare för dessa var Nils Rydahl. Det första av dessa skandinaviska omslag som publicerades i Sverige var omslaget till nummer 1/1960. Efter ett par år började man även skapa egna serier, även dessa tecknade av Rydahl, dock efter andras manus. Den första, "Kalle Anka konkurrerar med konstnären Rembrandt", blev också den första att publiceras i Kalle Anka & C:o, i nummer 36/1962. Den skandinaviska produktionen tog sedan gradvis över mer och mer av utrymmet i tidningen, för att vid 1970-talets andra hälft komma att stå för merparten av innehållet, och sedan dess har Kalle Anka & C:o i allt väsentligt varit en skandinavisk produktion.

Även Walt Disney Studios själva bidrog delvis till Kalle Anka & C:o och systertidningarnas brist på material genom att började skapa serier direkt för den internationella marknaden. Under andra hälften av 1960-talet och större delen av 1970-talet utgjorde dessa serier en avsevärd del av tidningens innehåll, men sedan 1981 har de i stort sett helt varit frånvarande från tidningen, och sedan 1990 är produktionen av dessa serier nedlagda.

Under åren 1965-1967 publicerades också flera serier producerade av det italienska produktionshuset Mondadori. Då dessa serier mestadels var betydligt längre än både de danska och de amerikanska serierna, styckades de vanligtvis upp och gick som fortsättningsserier, ofta i nedkortat skick. När Kalle Ankas Pocket började komma ut 1968 förflyttades dock de italienska serierna över till denna titel, där de kunde publiceras utan ingrepp. Redan 1970 återkom dock de italienska serierna i Kalle Anka & C:o, där de var ett återkommande inslag under större delen av 1970-talet. 1976 lanserades pockettidningen Farbror Joakim varefter de italienska serierna blev allt mer sällan förekommande i veckotidningen, och sedan 1979 har de, endast med ett par undantag, inte synts till där.

1967 till 1972 sågs även även flera kortare serier från Nederländerna, bland annat" Lille Hiawatha", i tidningen. Under andra hälften av 1980-talet återkom den holländska produktionen, nu huvudsakligen i serier med Kalle Anka själv som stjärna. Idag (2018) består närmare hälften av seriesidorna i varje nummer av nederländska serier.

Utöver detta har även enstaka serier från Frankrike och Tyskland setts till i tidningen, och dagspressproduktionen (främst i form av Kalle Anka och Musse Pigg) har varit ett stående inslag sedan 1948.

Fortsättningsserier blev tidigt ett återkommande inslag; först i form av amerikanska serier (antingen Paul Murrys fortsättningsserier från Walt Disney's Comics & Stories, eller längre serier från Four Color, vilka redigerades om till att bli följetonger). När den skandinaviska produktionen tog ordentlig fart på 1970-talet inleddes även en egenproduktion av fortsättningsserier, vilka därefter kom att utgöra ett fast inslag i tidningen. Sedan årskiftet 2016/2017 har dock dessa serier upphört att dyka upp.

Redaktionellt material

Kalle Anka Fun Club.jpg

Bland innehållet har genom åren även funnits plats för artiklar, redaktionellt material och läsarbidrag. Under en lång period på 1970-, 80- och 90-talet ansvarade "Farmor Anka" för majoriten av dessa sidor – bakom denna synonym döljde sig dåvarande redaktören och ansvarige utgivaren Signe Wiberg. På senare år har denna typ av material funnits under ett flertal olika rubriker – bland de mest populära finns "Svinesson" (en figur som härör från en gammal serie av Carl Barks – "Kalle Anka och tur-knutten Alexander Lukas" ("Gladstone's Terrible Secret") – men som inte dykt upp i andra serier) dit läsarna kan e-maila sina frågor och få ett, ofta oförskämt, svar. "Kvacktuellt" hör också till en av de senare årens nyheter; där kan man läsa nyheter om bland annat nya filmer.

Kalle Anka Fun Club var en läsarfanklubb som lanserades av tidningen under 1980-talet.

”Ankifierade” kändisar

Under 2010-talet har såväl Kalle Anka & C:o som dess skandinaviska systertidningar satsat allt mer på en lokal prägling, bland annat genom vad man kallar ”ankifiering” av kända personligheter, bland vilka t.ex. märks:

Redaktion

Tidningens mångårige översättare Stefan Diös

Översättare

Redaktör

Ansvarig utgivare

Avläggare

Kalle Anka & C:o nr 11-B/1952. Walt Disney's Serier började som B-nummer av Kalle Anka & C:o. © Walt Disney

1950 inleddes utgivningen av med s.k. B-nummer, som framför allt innehöll längre serier hämtade från amerikanska Four Color, bland annat serieadaptioner av Disneystudions långfilmer – 1954 knoppade denna utgivning av i en fristående titel: den månatliga systertidningen Walt Disney's Serier (sedermera evolverad till Kalle Anka Extra och Musse Pigg & C:o, och sedan 2020 Musse Piggs deckargåtor). Därefter har tillkommit en mängd ytterligare Disneytidningar i olika format, och sedan 1990-talet har en handfull publikationer med Kalle Anka & C:o i titeln getts ut:

 • Kalle Anka & C:o Maxi, fyra årliga, 420 sidor tjocka, album utgivna 1998-2001, och huvudsakligen innehållande danskproducerade fortsättningsserier med originalpublicing i tidningen under 1980-talet.
 • Kalle Anka & C:o Jubileumsspecial, engångspublikation, utgiven till tidningens femtioårsjubileum 1998, och publicerad som nummer 38 av Disney special.
 • Kalle Anka & C:o Skollov, utgiven med 2-6 nummer/år sedan 2003.
 • Kalle Anka & C:o Korsord, korsordstidning vars utgivning inleddes 2003 och även innehöll visst seriematerial. Sista numret blev nr 6 2008,
 • Kalle Anka & C:o Sudoku, sudokutidning som utkom med åtta nummer 2006 och även innehöll visst seriematerial.
 • Kick-it!, fotbollstidning även innehåller serier. Hade Kalle Anka & C:o-loggan på omslaget och utkom med sex nummer under 2006.
 • Kalle Anka & C:o presenterar: Vinterspecial, julalbumsliknande årlig utgåva, publicerad 2016 och 2017.
 • Kalle Anka & C:o presenterar: Kalle Anka Megapåse är en tidning som utkommer sedan 2015. Varje nummer, som produceras unikt för titeln, ingår i en "påse" med leksaker och pyssel.
 • Kalle Anka Fun Bag, utgiven med 4 nummer om året under 2016 och 2017. Precis som Kalle Anka Megapåse så var Fun Bag en "påse" innehållandes leksaker och serietidningar, men till skillnad från Megapåsen så var Fun Bag inte en egen titel – varje påse innehöll, utöver en leksak, två tidigare utgivna nummer av Kalle Anka & C:o.

1998-2015 utgavs "Kalle Anka & C:o – Den kompletta årgången", en bokserie som samlar tidningens år 1948-1970 i inbundna volymer.

Samlarvärde

Kalle Anka & C:o nr 1/1948 © Disney.

Kalle Anka & C:o nr 1/1948, som vid publiceringen kostade 60 öre, är idag Sveriges högst värderade serietidning, och ett fåtal exemplar i gott skick har åtskilliga gånger utropats på auktion.

1999 såldes ett toppexemplar av tidningen på auktion för rekordsumman 170.000 kr.[4], och i mars 2011, såldes ett annat toppexemplar på Tradera för 165.000 kronor.[5]

Kuriosa

Poeten och dramatikern Kristina Lugn (född 1948) fick en dikt publicerad i Kalle Anka & C:o när hon var 6 år gammal och det var då hon bestämde sig för att bli författare.[6]

Recensioner

Externa länkar

Fotnoter

 1. Exakt datum är okänt, men 2008 valde Egmont Kärnan att förklara den 17 september 2008 som tidningens officiella 60-årsdag. (Stefan DiösAnkism-listan 2008.[1])
 2. "Kalle Anka", ne.se (läst 2010-02-15)
 3. Kalle Anka & C:o Printlista 2018
 4. "Nytt rekordpris för svenk Kalle Anka", Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 1999-09-26.
 5. Kalle Anka & Co nr 1 såld för 165 000 kronor
 6. svenska Metro den 14 november 2017, s. 2

Wikipedia-logo.png Artikeln, i den version den hade den 2006-11-05, innehåller till stor del information hämtad från Wikipedia:Kalle Anka & C:o.