Lundagård & C:o

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Lundagård & C:o. Omslag av Fredrik Tersmeden. © upphovsmannen.

Lundagård & C:o var en särskild seriebilaga till studenttidningen Lundagård, vilken utgavs våren 1996.

1996 beslöt Lundagårds dåvarande redaktör Yens Wahlgren (vilken hade ett förflutet som medlem av redaktionen för fanzinet JTC) att samla så många lundensiskt anknutna yngre serietecknare som möjligt till en särskild seriebilaga, vilken kom att publiceras som Lundagård & C:o i dubbelnumret Lundagård 4–5 1996 (formellt utgjorde själva bilagan nr 5 medan den omgivande ordinarie tidningen var nr 4; bilagan såldes dock även separat i ett antal utvalda lokala butiker).

Ett antal av serierna som ingick var tidigare publicerade, men merparten tecknades särskilt för bilagan. Många av de senare hade karaktären av parodier på kända serier "(Kalle och Hobbe", "Asterix" med flera) eller seriegenrer.

Som helhet eftersträvades i bilagan en formgivning och stil som anknöt till 1970-talets svenska serietidningar, så var till exempel omslaget i glättat fyrfärgstryck medan inlagan var i svartvitt på luddig papperskvalitet. Omslaget (av Fredrik Tersmeden) var en pastischKalle Anka & C:o medan den så kallade "Memberklubben" närmast parodierade Fantomenklubben. Serien "Ben Logan" var framställd som ett rent collage av bilder ur äldre äventyrsserier men med ny text.

Recensioner

Lundagård & C:o lyckades med konststycket att bli recenserad två gånger i samma nummer av Bild & Bubbla (nr 3/1996). På de ordinarie recensionssidorna anmälde Peter Wallström tidningen med bland annat orden "En av de roligaste tidningarna som oförhappandes kommit i min väg", medan fanzinrecensenten Johannes Nilsson avfärdade det hela som "unken studentikos parodisörja".

I Arbetet (24 maj 1996) anmälde serieskribenten Fredrik Strömberg Lundagård & C:o med omdömet att studenterna var "lyckligt lottade" som fick ta del av denna publikation och att de lokala temana i många av serierna gjorde dessa "extra njutbara".

Innehåll