Backstage at the Strips

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
"Backstage at the Strips" av Mort Walker. © A & W Publ.

Backstage at the Strips av Mort Walker utkom 1975. Utgivare A & W Publ., 312 s., ISBN 9780891040576. Återutgiven 2000.

Mort Walker skriver i denna rikt illustrerade bok om amerikanska dagspresserier, sin karriär och sina minnen samt om sina kollegor i branschen. Bland andra återfinner vi Stan Drake, Johnny Hart, Milton Caniff, Charles Schulz, George McManus, Bob Weber, Al Capp, Hank Ketcham, Dik Browne, Jerry Dumas, Walt Kelly, Chic Young samt John Cullen Murphy.

Stub.png Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer!