Diskussion:Karlskrona

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Jag är fortfarande tveksam till den här artikeln.. Vart skall vi dra gränsen? Malmö, New York, Tokyo och Stockholm är väl artiklar som skulle svämma över helt. Jag är lika tveksam till artiklar om specifika länder. --= Steamboat Willie / 蒸気船 ウィリー =- 20 augusti 2009 kl. 06.59 (UTC)

Samma sak med t.ex. "serietidning" som också haft många betydelser för serier. Relevans och översiktlighet är viktigare än mängden. Nu har jag börjat med residensstaden i Sveriges minsta län; Kanske lämpar sig där ett mer lokalhistoriskt intresseavvägande i förhållande till en huvudstad? När det kommer till världsstäder skulle jag personligen inte ha något emot att de hålls så kortfattade som möjligt, i den mån de skrivs. Att lista alla serieskapare efter orter är på intet sätt vad jag vill uppnå. Ju större stad desto mer splittrat blir innehållet, och desto mindre relevant blir det att sammanställa. Därför tycker jag alltså att folkmässigt större områden bör hanteras mer schematiskt än särskilda lokaliteter i Seriewikins språkområde. Den geografiska indelningen är ett sätt att avgränsa något sammanhängande (ex. särskilda seriekulturer och språkområden), även om det kanske är svårt att utläsa i just denna artikel. --N0WIS 20 augusti 2009 kl. 10.25 (UTC)
Ang. denna artikel specifikt: Notera att seriepionjären Ottilia Adelborg har fått en minnessten i stan. Både hennes och Bo Michaneks anknytning till staden har satts i fokus i lokalmedia. Krister Peterssons, Jonas Darnells och Åsa Ekströms kopplingar till staden har spritts i officiella presentationer. Det pågående forskningsprojektet om nydanaren Torsten Bjarre är ämnad att utmynna i något offentligt arbete framöver. Det tycker jag är utmärkt, liknande uppmärksamhet får gärna riktas mot andra lokalanknytna och seriemässiga storheter. Detta är i högsta grad seriefrämjande och seriehistoriskt intressant och bör därför vidsynt tas emot på Seriewikin, tycker jag. --N0WIS 20 augusti 2009 kl. 11.02 (UTC)
Jag tycker nog att så länge det är motiverat att skriva om en stad, land, område etc. som är kopplat till tecknade serier, så har en artikel en given plats. Städer som har skildrats i serieform, serieskapare som är från en viss stad etc. Det är relevant. --MikkeX 20 augusti 2009 kl. 13.39 (UTC)