Erotiska serier

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Gloria Badcock ute på erotiska äventyr, av Maurice Vellekoop. © upphovsmannen.

Erotiska serier är serier som innehåller, och har som huvudsysfte att skildra, sexuella relationer på ett tematiskt vis (ibland även grafiskt).

Erotik kontra pornografi

I dagligt tal görs ofta en skillnad mellan pornografi (porr) å ena sidan, och erotik (erotika) å andra sidan. Vari den skillnaden består får nog anses som mer subjektivt än självklart och är en fråga som har debatterats i årtionden. Bland de olika sätten att använda begreppen kan nämnas:

  • Att det handlar om två olika vinklar på samma fenomen där "pornografi" betecknar att det finns ett syfte med att upphetsa, medan "erotiken" mer handlar om hur mottagaren uppfattar det.
  • Ordet "pornografi" som beteckning på "hårdare", mer explicita sexskildringar, medan "erotik" står för det mjukare, mer sinnliga.
  • Pornografi som en specifik typ av erotik, den explicita sorten.
  • Att olika ord används om samma fenomen, där "pornografi" används i förringande, vulgär eller explicit mening, medan "erotik" används som en förskönande eufemism.
  • Rent subjektivt, beroende på var man vill sätta gränserna och vilket ord man föredrar.

I serievärlden så kan man generellt säga att om de sexuella handlingarna på ett lustfyllt sätt står i centrum för handlingen så är det oftast en "pornografisk" serie, medan om det är en mer utvecklad handling och de sexuella referenserna är av sekundär natur, eller om de sexuella inslagen är av upplysande eller upprörande natur, så är det nog en erotisk serie. Dock förekommer allehanda avvikelser och gränsen är mycket suddig.

Förekommer det grafiskt sex av något slag så är serien högst sannolikt en vuxenserie.

Kända erotiska serier

Se även