NAFS(ĸ)

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök


NAFS(k), Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack)

Vad är NAFS(k?)

NAFS(k):s uppgift är att främja den svenska ankismen.

I verksamheten ingår bland annat:

  • att sprida kunskap om Disneyfigurerna, deras historia och deras tecknare och upphovsmän, och att försöka ta kål på de många felaktiga "myter" som florerar,
  • att verka för en bättre nyproduktion av Disneyserier, en sund utgivningspolitik och goda reprisutgåvor, och motarbeta kommersiella massproduktioner av låg kvalitet,
  • att vara faktabank och remissinstans dit allmänheten och andra kan vända sig i ankistiska frågor,
  • att föra den ankistiska forskningen framåt, både den seriösa forskningen och "pseudoforskningen". Att sammanställa index över Carl Barks' produktion är lika viktigt som att studera den genomsnittliga glasögontjockleken hos Ankeborgs intellektuella!

Medlemmarna äger rätten att kalla sig kollusorer.

Publicerat

NAFS(k) ger ut två tidskrifter

Arrangemang/Sammankomster/Verksamhet

Föreningen har normalt sett två allmänna medlemsmöten per år, ett Höstmöte (kombinerat med årsmöte) och ett vårmöte - dessa arrangeras av föreningen. Förutom detta så arrangeras varje år Riksankistkongressen eller Ankon. Ankon arrangeras av lokalavdelningar eller enskilda medlemmar och uppmärksammas ofta i lokalpressen.

Vår och höstmötena tenderar att hålla sig i Stockholm medan Ankon arrangeras över hela landet och har arranger

Lokalavdelningar

NAFS(k) har under åren haft en mängd olika lokalavdelningar. Just nu är de alla i dvala med ett eventuellt undantag för KAJSA.

Externa länkar