Prinsessans och pagens äventyr

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

"Prinsessan och pagens äventyr", fransk äventyrsserie av Robert Genin. De två första äventyren tecknades av François Bourgeon. De följande fem berättelserna tecknades av Didier Convard.

Album ugivna i Sverige

Ej utgivna i Sverige

  1. La nuit de la bête
  2. Le félon
  3. L'aigle du Mounrah
  4. Le roi perdu
  5. Le long serpent