Seriewikin:Ansvarsfriskrivning

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Wikipedia är en webbaserad encyklopedi med öppet innehåll, d.v.s en frivillig organisation av individer och grupper som utvecklar en gemensam resurs med målet att innehålla all mänsklig kunskap om serier. Vår struktur tillåter vem som helst med en Internet-uppkoppling och en webbläsare att ändra det innehåll som finns här. Vi lämnar inga som helst garantier för innehållets korrekthet, men det ska nämnas att artiklarna i regel skrivs av serieexperter och att de granskas av redaktörerna, för närvarande Mikke Schirén, David Haglund, Ola Hellsten och Andreas Eriksson.

Textens korrekthet

Ingen av författarna, bidragsgivarna, sponsorerna, administratörerna eller någon annan kopplad till Wikipedia kan på något sätt hållas ansvariga för information som är förtal, felaktig information eller din användning av informationen som finns i eller länkad till från dessa webbsidor.

Vänligen se till att du förstår att informationen tillhandahållen här tillhandahålls gratis, och att ingen typ av avtal eller kontrakt skapas mellan dig och ägarna eller användarna av denna sida, ägarna av servrarna som detta huserar på, de individuella Seriewinkins bidragsgivare, någon projektadministratör, annan administratör, eller någon annan som är på något sätt kopplad till detta projekt eller dess systerprojekt. Dessa personer kan inte heller bli föremål för dina krav på dem direkt. Du ges en begränsad licens att kopiera vad som helst från denna sida; det varken skapar eller implicerar något ansvar från Seriewikin eller någon av dess agenter, medlemmar, organisatörer eller andra användare.

Inga skadestånd kan sökas från Seriewikin, eftersom det är en frivillig organisation av individer utvecklad frivilligt för att främja serier. Denna information tillhandahålls utan kostnad och det finns inget avtal eller överenskommelse mellan dig och Seriewikin angående din användning eller förändring av denna information utöver vad som anges i GNU Free Documentation License; inte heller är någon hos Seriewikin ansvarig om någon skulle ändra på eller radera någon information som du har lagt in på Seriewikin eller något av dess associerade projekt.

Bilder och copyright

Seriefrämjandet gör inga som helst anspråk på upphovsrätten till bilderna i Seriewikin. För samtliga bilder i Seriewikin gäller att copyright tillhör respektive ägare. Det är är därför viktigt att du som laddar upp bilder här alltid anger vem som äger copyright för bilden i fråga. Användare av Seriewikin har endast rätt att använda texter, ej andras upphovsrättsskyddade bilder.

Bilderna i Seriewikin tillhandahålls enbart som en service till läsarna. Bilderna används enligt "Fair Use", ett koncept som används i amerikansk lagstiftning och har motsvarigheter även i internationell och nationell lagstiftning. Enligt "Fair Use" får utdrag av ett konstnärligt verk fritt användas för icke-kommersiellt bruk under förutsättning att syftet är att recensera, utbilda, forska och att publiceringen inte skadar upphovsmannens verksamhet.

Seriewikin drivs absolut inte i vinstsyfte, utan är tänkt att vara Sveriges största uppslagsverk om tecknade serier och deras upphovsmän. Genom att illustrera artiklarna med bilder ger vi prov på olika stilar och tecknare och gör det möjligt att visuellt identifiera seriefigurer. Vi anser också att vi ger serieskapare ökad exponering, vilket bara kan främja deras verksamhet. Vi kommer dock att ta bort bilder om upphovsmannen/rättighetsägaren så begär.