Skillnad mellan versioner av "Seriewikin:Instruktioner"

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
m (katt)
m (Stavning)
Rad 21: Rad 21:
 
Gör inget indrag vid nytt stycke, gör istället en blankrad mellan stycken.
 
Gör inget indrag vid nytt stycke, gör istället en blankrad mellan stycken.
  
Skriv in eller dra ifrån, klicka på knappen '''Visa förhandgranskning''' och se efter så allt ser bra ut innan du slutligen klickar på '''Spara'''. Ändringen sparas och kan ses omedelbart. Ditt tillägg kontrolleras sedan av redaktionen som sedan kan välja att godkänna, korrigera eller ta bort ditt inlägg.
+
Skriv in eller dra ifrån, klicka på knappen '''Visa förhandsgranskning''' och se efter så allt ser bra ut innan du slutligen klickar på '''Spara'''. Ändringen sparas och kan ses omedelbart. Ditt tillägg kontrolleras sedan av redaktionen som sedan kan välja att godkänna, korrigera eller ta bort ditt inlägg.
  
 
===Länka till andra artiklar===
 
===Länka till andra artiklar===

Versionen från 10 januari 2008 kl. 17.05

Seriefrämjandets logotype

Här följer en guide till hur man arbetar i Seriewikin.

Innan du börjar skriva, titta gärna på någon av de befintliga artiklarna så att du förstår hur de är upplagda och utformade. Annars finns här allt du behöver veta för att börja.

Språkregler, formatregler och extrafunktioner är inte nödvändiga att känna till för att arbeta i Seriewikin, men det underlättar. Dessa kan du hitta på sidan Skrivregler.

För mer allmänna tankar om att arbeta i Seriewikin, se Kollektivportalen.


Att skriva i Seriewikin

Lägga till en ny term

Om du gör en sökning utan att få en träff kan du välja att skapa en ny artikel för ditt sökord. (Kontrollera dock först så att du inte gjort ett stavfel...) Du kan nu skriva och redigera av hjärtans lust.

Redigera en befintlig artikel

Om du ser en artikel som du skulle vilja korrigera eller göra tillägg i klickar du bara på fliken Redigera överst på sidan.

Texten kan delas in i lagom långa avsnitt med hjälp av redigeringsknappen Rubrik 2. Använd dock med omdöme! (Se tidigare artiklar för att se vad som är lagom långt och vad en sådan rubrik kan heta). Efter 4 rubriker skapar systemet automatiskt en innehållsförteckning längst upp i artikeln.

Gör inget indrag vid nytt stycke, gör istället en blankrad mellan stycken.

Skriv in eller dra ifrån, klicka på knappen Visa förhandsgranskning och se efter så allt ser bra ut innan du slutligen klickar på Spara. Ändringen sparas och kan ses omedelbart. Ditt tillägg kontrolleras sedan av redaktionen som sedan kan välja att godkänna, korrigera eller ta bort ditt inlägg.

Länka till andra artiklar

Länkar skapar man med dubbla klamrar. Vill man att meningen: "Tintin är en serie av Hergé." ska länka till både Tintin och Hergé så sätter man alltså dessa ord inom klamrar på det här viset: [[Tintin]] och [[Hergé]]. Resultatet ser då ut så här: "Tintin" är en serie av Hergé.

Det går även att binda länkar till andra ord. Vill man att meningen "1938 skapades serien om mannen av stål" ska länkas till artikeln om Stålmannen skriver man så här: [[Stålmannen|mannen av stål]]. Resultatet: "1938 skapades serien om mannen av stål".

Externa länkar, d.v.s. länkar till webbsidor utanför Seriewikin, försöker vi att undvika i löpande text. Vi lägger dem istället under en egen rubrik kallad "Externa länkar". Vissa undantag kan ibland anses motiverade.

Formatering

  • Fetstil: Skapas genom att man skriver ''' på båda sidor om det ord man vill feta.
  • Kursivering: Skapas genom att man skriver '' på båda sidor om det ord man vill kursivera.
  • Mindre text: Skapas genom att man omgärdar det valda ordet inom ett specialkommando: <small>valt ord</small>

För hur man bör använda formateringen, se rubriken Seriewikins formatregler på sidan Skrivregler.

Kategorier

För att underlätta sökning av uppslagsord har vi delat upp artiklarna i olika kategorier. Dessa är bl.a. grundade i typer av publiceringsmedier (serietidningar, seriealbum), yrkesgrupper (serieskapare, förlagsfolk), nationalitet (svenska serier, franska serieskapare) och seriegenrer (t.ex. äventyrsserier, sportserier, fabeldjursserier).

Vissa kategorier utesluter inte varandra och artiklar kan därför dubbel- och mångklassificeras. I regel brukar vi "inkludera hellre än exkludera", detta för att användarna inte ska behöva lära sig några intrikata regler för gränsdragning.

Du lägger en artikel i en kategori genom att skriva t.ex. [[Kategori:Serieskapare]] inom dubbla klamrar. Det är viktigt att kategorinamnet återges korrekt. För personnamn behövs ett extra tillägg eftersom vi vill att de listas i bokstavsordning efter efternamn. För att kategorisera t.ex. Carl Barks får man därför skriva: [[Kategori:Serieskapare|Barks, Carl]] för att det ska bli rätt.

Samma sorts tillägg gör man när kategoriserar uppslagsord som börjar med bestämda eller obestämda artiklar: de, en, ett, the, a, an, o.s.v. "The Demon" kategoriseras som [[Kategori:Serier|Demon, The]] för att den ska hamna under "D" i kategorilistan.

Försök inte skriva in nya artiklar på själva kategorisidan – den uppdateras automatiskt då du har kategoriserat en artikel.

Det finns en viss hierarki för kategorierna: till exempel är "Svenska serieskapare" underordnat kategorin "Serieskapare". Båda bör dock anges i artikeln så att den serieskapare du lägger in finns med i både den stora listningen och den landsspecifika listningen (i detta skiljer vi oss från t.ex. stora Wikipedia).

Använd i första hand de kategorier som redan finns. För överskådlighetens skull vill vi inte att kategorierna blir alltför många. Därför ser vi helst att man inte skapar nya kategorier utan att först föra en diskussion om det och nå någon form av konsensus bland användarna.

En förteckning över alla kategorier hittar du här.


Upphovsrätt

Vem äger informationen och texterna?

Seriewikin ägs och drivs av Seriefrämjandet. Informationen är fri att använda för vem som helst under den s.k. GNU-licensen. När du har bidragit till Wikin så har alltså vem som helst rätt att ändra eller kopiera texten.

GNU-licensen tillåter dock inte att du kopierar upphovsrättsskyddat material och publicerar det i Seriewikin.

Citaträtt

Man får inte använda sig av upphovsrättsskyddade texter i Seriewikin, däremot får man citera dem. Citatet måste då vara relevant för artikeln. Det måste hålla sig till en längd som kan anses befogad och överensstämmande med god publicistisk sed. Citatet ska återges ordagrant och man måste hänvisa tydligt till källan.

Bildrättigheter