Seriewikin:Artikeln raderad

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Blekenbergspriset)
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Nowiki.gif
Nowiki.gif
Artikeln existerar inte

Denna artikel har raderats på begäran av berörd person och kommer inte att återskapas.


Enligt konsensus på Seriewikin ligger den personliga information som publiceras på Seriewikin inom ramarna för vad Personuppgiftlagen (PUL) tillåter. Vi vill betona att en bedömning om vilka artiklar som ska raderas får göras från fall till fall – allmänintresset får vägas mot hänsyn till den enskilde.

En eventuell begäran om radering adresseras direkt till Seriewikins redaktörer – självsvåldiga raderingar betraktas som sabotage eller vandalism.

I det här fallet har en bedömning gjorts att allmänintresset är ringa och artikeln har därmed raderats.