Ankistisk släktforskning

Från Seriewikin
Version från den 28 augusti 2023 kl. 14.50 av E.G. (diskussion | bidrag) (Tar bort kategori som skall raderas)
(skillnad) ←Tidigare ändring | visa nuvarande version (skillnad) | Nyare ändring→ (skillnad)
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Debatterade systersöner/brorsöner synbarligen utan föräldrar. Men flera serieskapare och ankistforskare hävdar faktiskt att de har en mamma vars namn kan vara Della, Dumbella eller Thelma.
Kalle Ankas och Knattarnas första möte tolkat av Marco Rota ur "Kalle Anka – mitt liv i ett äggskal". © Disney.

Ankistisk släktforskning är mer eller mindre systematiska försök att kartlägga familjeförhållandena mellan de fiktiva figurerna i Kalle Ankas universum.


Bakgrund

Släktförhållandena mellan Ankeborgs innevånare har varit ett kärt samtalsämne bland världens ankister. Att försöka reda ut Kalles och de andra ankornas trassliga släktband är dock allt annat än lätt, och ett definitivt svar på frågan lär aldrig uppnås.

Serieskaparna själva har oftast inte lagt ner så mycket möda på frågan och den mest inflytelserike ankskaparen Carl Barks var aldrig så noga med att beskriva släktförhållanden när han skapade nya figurer som Farbror Joakim och kusin Alexander.

Det försök att systematisera anksläkten som nått störst framgång är det som gjorts av anktecknaren, författaren och ankisten Don Rosa, som 1994 presenterade sitt "Kalle Ankas släktträd".

Var är föräldrarna?

Den kanske mest iögonenfallande svårigheten för den som ämnar ägna sig åt ankistisk släktforskning är att lokalisera alla föräldrar. Istället för barn förefaller det som att ankorna (och de flesta andra Disneyfigurer) får brorsöner och systerdöttrar. På samma sätt verkar det som att man har kusiner istället för syskon.

Försöken till att förklara varför det ser ut på detta sättet har varit många - bland annat att man inom Disneykoncernen ska ha velat tona ner allting som kan tänkas antyda att ankorna har sex. Troligast är dock förklaringen att det är smidigare att införa en farbror, som sedan lätt kan glömmas bort igen, istället för en pappa, när en äldre manlig släkting behövs för handlingen. En fördel med det s.k. "farbrorssystemet" är ju också att det ger mer utrymme åt manusförfattarna; en ogift man som har hand om sina föräldralösa brorsöner är ju både ungkarl och familjefar på samma gång, och kan alltså vara huvudperson i både "familjefars-historier" och "ungkarls-historier" (till de senare hör ex:vis Kalles och Alexanders kamp om Kajsas gunst) !

Ett fantasifullt ankistiskt försök till en inifrånförklaring till avsaknaden av föräldrar, som lyftes under 1970- och 1980-talen, var att ankornas nyvärpta ägg delades ut till en lämplig vuxen innan de kläcktes, och när ankungen väl var född ansågs han eller hon vara "brorson" eller "systerdotter" till målsmannen ("farbrodern" eller "mostern") - sålunda skulle det inte nödvändigtvis finnas några blodsband mellan "farbröder" och "brorsöner".

Farbror Joakim?

Engelskans uncle kan betyda både morbror och farbror och avslöjar därför inte om "Uncle Scrooge" (farbror Joakim) är farbror eller morbror till Kalle. På svenska kom dock figuren Joakim von Anka redan från början att kallas farbror Joakim av Kalle.

Den italienska serieförfattaren Marco Rota låter i sin version av Kalles uppväxt, "Kalle Anka – mitt liv i ett äggskal" från början av 1980-talet, Joakim vara en avlägsen släkting till Kalle – utan att specificera närmare hur.

Knattarna

Samma problem som de svenska översättarna hade med ordet uncle fick de även brottas med beträffande Kalles "nephews" Knatte, Fnatte och Tjatte. Nephew är engelska och kan betyda både brorson och systerson. Översättarna valde ordet brorsöner, trots att det i Knattarnas första tecknade film från 1937 antyds att de är söner till Kalles syster. I seriestrippen som behandlar samma ämne sägs mamman dock vara Kalles kusin.

Enligt Don Rosa är Knattarna söner till Della, som enligt Don Rosa är Kalles syster.

Enligt Al Taliaferro och Ted Osborne är Della Kalles kusin (engelska: cousin)[1], medan Knattarna är Kalles brorsöner (engelska: nephews). Della kan därför inte vara Knattarnas mor (såvida hon inte gift sig med sin egen kusin, tillika Kalles bror). I senare svenska publiceringar av serien kallas dock Della för syster[2].

Enligt filmen Donald's Nephews (1938) har Kalle en syster (engelska: sister) som heter Dumbella som skickar Kalles tre brorsöner (engelska: nephews). Det framgår dock aldrig av filmen om Dumbella är Knattarnas mor eller ej.

Enligt ett obskyrt släktträd av Mark Worden har Kalle en syster som heter Thelma Duck som är mor till Knattarna. Namnet Thelma Duck har dock aldrig använts i några serier.

Vem är Farmor Anka farmor till?

Farmor Anka kallas Farmor av alla, så frågan är vem hon egentligen är farmor till. Carl Barks redde aldrig närmare ut frågan i sina serier, men i sina privata anteckningar antecknade han Farmor Anka som farmor till Kalle, något som också levde kvar mer eller mindre uttalat i de amerikanska serier som tillkom efter Barks pension.

I de europeiska serierna kom dock Farmor Anka av någon anledning att ses som syster till Joakim och därmed troligen Kalles faster (alternativt moster). Titeln "farmor" skulle därmed närmast vara att se som en hedersbetygelse, vilket också förklarar varför alla från Knattarna till Ankeborgs borgmästare kallar henne för detta.

Var denna tanke har sitt ursprung är inte helt utrett, men det troliga är att svaret står att finna i de italienska serierna. Bland annat framställs Joakim och Farmor Anka som syskon i Marco Rotas seriebiografi över Kalles liv. Vad som är helt säkert är att flera serier och släktträd gjorda av europeiska Disneykreatörer under 1980-talet porträtterade Joakim och Farmor Anka som syskon.

I vilket fall som helst kom Joakims och Farmor Ankas eventuella släktskap att bli den största krocken för ankisterna när Don Rosa presenterade sitt släktträd i mitten av 1990-talet.

Don Rosas släktträd

Tecknaren och författaren Don Rosa har, med utgångspunkt i framför allt Carl Barks serier och anteckningar (däribland ett släktträd som Barks gjorde för att själv hålla ordning på ankorna), försökt räta ut ankornas snåriga familjeförhållanden. Resultatet som som fick världspremiär i Norge 1993 sköt de flesta konkurrerande åsikter i sank, och har sedan dess ansetts som officiellt av många ankister - det är dock fortfarande inte obestritt, och andra tecknare och författare av ankserier har ingen skyldighet att rätta sig efter det.

I detta släktträd förekommer framför allt tre familjer: "klanen von Anka", "ätten Anka" och "släkten Knös".

Klanen von Anka är av skotsk härkomst; namnet på originalspråket engelska är McDuck, och förledet Mc-/Mac- är en vanlig efternamnsförled med ursprung i Skottland och som från början har markerat patronymikon (McDuck betyder alltså egentligen "Ankasson" på svenska). Den äldste kände medlemmen är Sir Smocko Anka, som levde mellan 880 och 946. Han avled i strid mot saxarna efter att hans trupper lämnat honom. von Anka-klanen går dock spåra så långt tillbaka som till 120-talet e.Kr., då en familjemedlem sålde sten till romarna. Klanen dog ut på manssidan i och med dess mest kände medlem, Joakim von Anka, som enligt Rosa levde mellan 1867 och 1967. (Här är det på sin plats att påpeka att Rosa tänker sig att samtliga Kalle Anka-serier utspelar sig i början av 1950-talet.)

Den engelska ätten Ankas äldste kände medlem är jungman Carlo Anka, som levde mellan 1530 och 1564, och dog då hans skepp Falken sänktes av spanjorerna. Sedan är ättens öden okänt fram till 1800-talet då Elias Anka framträder – han blir så småningom bland annat farfar till ättens mest kände medlem Kalle Anka. Andra viktiga medlemmar av ätten Anka är Elias sonson Knase Anka och hans dotterson Alexander Lukas. De yngsta kända medlemmarna av ätten är trillingarna Knatte, Fnatte och Tjatte Anka, vars födelse Rosa daterar till omkring 1940.

Släkten Knös härstammar enligt vissa uppgifter från Holland och dess äldste kände medlem är Cornelius Knös, som föddes 1790, grundade Ankeborg 1818 och avled runt 1880. Andra kända medlemmar av släkten är Cornelius sondotter Elvira Augusta Knös – sedermera genom giftermål, barn och barnbarn mest känd som Farmor Anka – samt Cornelius sonsons dotterson Mårten Gås.

Kvarvarande problem

Även om flertalet av de traditionella ankistiska tvistefrågorna, i och med Don Rosas släktträd, troligen har fått så definitiva lösningar som överhuvudtaget är möjligt, betyder inte detta att den ankistiska släktforskningen är att betrakta som avslutad – långt därifrån. Rosa byggde som sagt sitt släktträd nästan uteslutande på de figurer som Carl Barks använde sig av, vilket gör att de figurer som skapades av andra samtida eller efterkommande kreatörer inte finns med i det – likaså råder det fortfarande frågetecken kring ett par av de klassiska figurerna.

Knases position i släktträdet sägs ha tillkommit enbart på önskemål från Egmont, och saknas i Don Rosas egen version.[källa behövs]

Professorn och allvetaren Ludwig von Anka kallas på svenska oftast av Kalle för morbror, men deras faktiska relation har aldrig blivit utredd. Det kan ligga nära till hands att tänka sig Ludwig som Joakims bror, men då deras originalefternamn skiljer sig åt – Ludwigs är Von Drake medan Joakims är McDuck – förefaller detta föga troligt. Ludwig sägs dessutom vara av österrikisk börd.

Don Rosa har lagt fram en privat tanke om att Ludwig skulle vara gift med Joakims syster Matilda – ett förslag som vunnit gott gehör bland många ankister. Än så länge så finns det dock inget i serieväg som styrker detta förslag. Dessutom lär denna tanke inte ha fallit i god jord hos "höga vederbörande" (d.v.s. framlidne Carl Barks och Disney-imperiets chefer).[källa behövs]

Det finns f.ö. serier där Ludwig kallar Joakim "kusin".

Även frågan om och i så fall hur Kajsa är släkt med de övriga ankorna är ett kärt ämne. Också här har Don Rosa presenterat en möjlig lösning; Kajsa är, precis som sina systerdöttrar Kicki, Pippi och Tittis mamma, syster till Knattarnas okände far. Enligt vissa uppgifter tänkte Rosa utforma sitt träd på detta vis, men då detta visade sig bli svårt att få till det bra rent grafiskt valde han att strunta i det. Hur det än må vara med den saken så har även denna tanke fallit i god jord hos många ankister. (Observera : Knattarna kallar i original Kajsa för "Aunt Daisy". På svenska blev det "tant Kajsa" – när serien introducerades i Sverige var ju "tant" det självklara tilltalsordet som barn använde till vuxna kvinnor i familjens bekantskapskrets. I USA är och var det dock inte alls lika vanligt att kalla äldre personer för "tant" och "farbror" om man inte är släkt på riktigt.)

Två mer sentida figurer som inte figurerat i Rosas serier är Moby Duck och Blunder, som båda två har hävdats vara kusiner till Kalle. Hur de i så fall skulle passa in i släkten återstår dock att lösa. Oppfinnar-Jocke har ofta setts på ankornas familjeträffar, vilket har fått ankister att på olika sätt försöka passa in även honom i familjealbumet. I Don Rosas släktträd finns han dock, tillsammans med Kajsa och hennes systerdöttrar, bara med som "vän av familjen".

Förutom dessa mer eller mindre ofta återkommande figurer har det under Kalle Anka seriens mer än 70 år långa historia skymtat förbi en avsevärd mängd släktingar som bara synts eller nämnts i en enda serie.

Se även

Externa länkar

Fotnoter

  1. Se till exempel "365 dagar med Kalle Anka" (1978) och Walt Disney's Comics and Stories 522 (1987).
  2. Se till exempel "Kalle Anka 70 år" (2004).

Wikipedia-logo.png Artikeln, i den version den hade den 2007-02-06, innehåller till stor del information hämtad från Wikipedia:Ankistisk släktforskning.