Det tredje testamentet

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Omslag till det första albumet i serien: "Det tredje testamentet" – "Del 1. Markus eller Lejonet vaknar".
© 2008 Albumförlaget

"Det Tredje Testamentet" ("Le Troisième Testament" i original) av Xavier Dorison (manus, originalidé) och Alex Alice (manus, teckningar) är en fransk albumserie som publiceras på svenska av Albumförlaget.


Historik

Albumsvitens fyra första delar, som utspelar sig på 1200- och 1300-talen, gavs ursprungligen ut på franska förlaget Glénat åren 1997–2003. De därefter utgivna, franska albumen, med undertiteln "Julius", berättar en "prequel", som utspelar sig på 30-talet efter Kristus. Fram till år 2014, har det i denna andra serie utgivits 3 album, både på franska och svenska.

Handling

Mitten av 1200-talet; i Qumran-regionen hittar man en samling dokument om den Romersk-katolska kyrkan, det mesta ointressant, men några av dokumenten är rent sprängstoff för den katolska kyrkan, som beordrar att allt ska förstöras. Den abbot som satts att utföra detta klarar dock inte av det, utan murar in det under ett kloster i Veynes. En dag rasar muren och allt uppdagas, bland annat det relikvarium som innehåller en samling dokument av Julius från Samarie. Detta sätter hjulen i rullning och mörka krafter mobiliserar sig.

Del 1: "Markus eller Lejonet vaknar"

År 1306 enligt den Julianska kalendern. Frankrike och resten av Europa sitter i den katolska kyrkans järngrepp. Den heliga inkvisitionen sprider skräck och rädsla i dess sökande efter kättare och djävulsdyrkare. Den tidigare chefsinkvisitorn, Conrad av Marbourg, blir tvungen att hjälpa sin gamle vän och kastas huvudstupa in i en värld, han tidigare har vänt ryggen. Han måste nu bekämpa mäktiga, gamla fiender för att rädda världen och inte minst den katolska kyrkan från en katastrof...

Del 2: "Matteus eller Ängelns ansikte"

År 1307. Den katolska kyrkan är ett invecklat nät av intriger. Den före detta inkvisitorn Conrad av Marbourg och Elisabeth av Elsenor söker upp Marbourgs gamla vän, Gherard Schreiner, ledaren för kyrkans ockulta avdelning. Med hans hjälp finner de det hemliga biblioteket i Toledo, på jakt efter en kopia på de dokument som blev funna i Veyne och som kostade munkarna livet i en brutal slakt. Dessvärre är det svårt att känna vän från fiende, och samtidigt dyker att mystiskt band med "demoner" fram från forntiden.

Del 3: "Lukas eller Tjurens andedräkt"

Både biskop Uther Purpurmantel och hans svarta ryttare, liksom den mäktiga Tempelherreorden, är mycket nära att lägga beslag på Julius från Samarias resebrev, vilka antas avslöja var det tredje testamentet är gömt. Förutom dessa två konkurrenter, med ännu okända syften, söker också den förre inkvisitorn Conrad av Marbourg och den unga Elisabeth av Elsenor efter denna mystiska text, med stöd av Gherard Steiner, ledare för kyrkans kapitel för ockulta undersökningar. Denne gamle vän till Marbourg låter en av sina kunskapare, Trevor O'Niell, hjälpa Marbourg och Elisabeth. De tre reser till Skottland för att motarbeta den röde biskopen och hans ryttare. Gherard blir dock arresterad av Tempelherrarna och Marbourg, Elisabeth och Trevor fängslas djupt inne i öfästningen Stornwall. Redan i besittning av både Julius resebrev och dess avskrifter, sänder Uther Purpurmantel sina ryttare efter den sista lilla del som skiljer honom från lösningen! Tack vare de svarta munkarna och deras biskop har Marbourg under tiden identifierat dessa kreaturs sanne herre: greven av Sayn. Ett namn, som frammanar djupa sår från ett dött förflutet tjugo år tidigare.

Del 4: "Johannes eller Korpens dag"

Elisabeth och Marbourg är på jakt efter gåtans svar. Vad är Det tredje testamentet, och var hittar man det?

Det tredje testamentet: Julius

Här berättas om hur Julius av Samariens resebrev skrevs.

Del 1

Rom ca 30 år efter Jesus död: Efter ett framgångsrikt krig återvänder Julius till Roms intrikata värld. Det börjar med ett triumftåg och slutar med Julius deportering till saltgruvorna i Judéen.

Del 2: "Uppenbarelsen 1/2"

Del 3: "Uppenbarelsen 2/2"

Del 4:

Mini sverige.gif Svensk utgivning

Jonas Anderson 2008 grundade Albumförlaget med syfte att ge ut fransk-belgiska serier i Sverige, var "Det tredje testamentet" den första serie han började publicera. Det tog några månaders e-postkorrespondens att få tillåtelse att översätta serien. Andersson själv kommenterade detta med "Det som borde vara det enklaste var det svåraste – att få köpa något från fransmännen."[1]

  1. "Det tredje testamentet" Del 1. "Markus eller Lejonet vaknar" (Originaltitel: "Marc ou Le reveil du lion"), häftad, 48s. färg. Albumförlaget, 1:a utgåva 2008. Översättning: Jonas Anderson. ISBN 919774140X.
  2. "Det tredje testamentet" Del 2. "Matteus eller Ängelns ansikte" (Originaltitel: "Matthieu ou Le visage de l'ange"), häftad, 48s. färg. Albumförlaget, 1:a utgåva 2008. Översättning: Jonas Anderson. ISBN 9197741426.
  3. "Det tredje testamentet" Del 3. "Lukas eller Tjurens andedräkt" (Originaltitel: "Luc ou Le souffle de taureau"), häftad, 56s. färg. Albumförlaget, 1:a utgåva 2009. Översättning: Karl Ridderström. ISBN 9197741469.
  4. "Det tredje testamentet" Del 4. "Johannes eller Korpens dag" (Originaltitel: "Jean ou Le jour du corbeau"), häftad, 76s. färg. Albumförlaget, 1:a utgåva 2010. Översättning: Karl Ridderström. ISBN 9197857904.
  5. "Det tredje testamentet" Del 5. "Julius 1" (Originaltitel: "Le Troisieme testament; Julius 1"), häftad, 80s. färg. Albumförlaget, 1:a utgåva 2011. Översättning: Karl Ridderström.

ISBN: 9789186783020 Förlag: Albumförlaget

Recensioner

  • David Haglund: "Det tredje testamentet" Del 2. "Matteus eller Ängelns ansikte" (B&B webrecension januari 2009)[2]

Fotnoter

  1. Jonas Anderson svarar själv, via e-postkorrespondens, på frågor om Albumförlaget.[källa behövs]
  2. Recension av "Matteus eller Ängelns ansikte"