Seriewikin:Skämtteckning

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Grass Roots)
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Nowiki.gif
Nowiki.gif
Skämtteckning

Denna artikel har raderats då den inte handlade om tecknade serier.


En vedertagen definitionsskillnad mellan skämtteckningar och serier är att skämtteckningen består av en enda bild, medan serien består av minst två sidoställda bilder i sekvens. Det finns även andra skolor som inte utesluter bildverk á en ruta från begreppet "serier", men på Seriewikin definieras serier som en sekventiell konstart. Skämtteckningar (och tecknarna av dessa) får därför i regel inga egna artiklar i Seriewikin, med undantag om:

1. dessa dessutom förekommer i serieform. Då listas de i kategorin Serier.
2. de har publicerats regelbundet i seriepublikationer och därför kan sägas vara serierelaterade av den anledningen. Då listas de i kategorin Skämtteckningar i seriepublikationer.

I det här fallet har en bedömning gjorts att den sökta artikeln inte stämmer in på ovan nämnda kriterier.