Kategori:Skämtteckningar i seriepublikationer

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Här listas återkommande skämtteckningar, d.v.s. tecknade humoristiska enrutesbilder (även kallade enrutingar) som förekommit i serietidningar eller andra seriepublikationer.

En vedertagen definitionsskillnad mellan skämtteckningar och serier är att skämtteckningen består av en enda bild, medan serien består av minst två sidoställda bilder i sekvens. Med den här definitionen räknas t.ex. Hank Ketchams dagspressversion av "Dennis" och Poul Ströyers "Ströyers dagbok" inte som serier. Flera verk (t.ex. "Dennis") förekommer emellertid både i serie- och skämtteckningsform.

Det finns även andra skolor som inte utesluter bildverk á en ruta från begreppet "serier", men på Seriewikin definieras serier som en sekventiell konstart. Skämtteckningar får därför i regel inga egna artiklar i Seriewikin, med undantag om:

  1. dessa dessutom förekommer i serieform (då de listas i kategorin Serier).
  2. de har publicerats regelbundet i seriepublikationer och därför kan sägas vara serierelaterade av den anledningen. Då listas de i denna kategori.