Kungliga biblioteket

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek, beläget i Humlegården i Stockholm, vid Biblioteksgatans slut. Biblioteket samlar in och bevarar allt tryckt material som ges ut i Sverige sedan 1661 och skall alltså ha alla svenska tryckta serier i sina samlingar.

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet. Biblioteket ansvarar även för att samla in audiovisuella medier sedan Statens ljud- och bildarkiv 2009 blev en del av KB.[1] Bibliotekets samlingar är öppna för alla, men verksamheten riktar sig främst mot forskarvärlden. Material från den svenska samlingen får inte lånas hem utan måste studeras på biblioteket, men det är möjligt att få den fotokopierad. Det mesta materialet förvaras i magasin och måste beställas fram i förväg. 2014[2] lanserades fritextsökning via webben i alla nummer av flera svenska dagstidningar; tidningar äldre än 115 år[3] går att läsa i sin helhet.

Insamlingen av material sker genom så kallad pliktleverans. Var och en som ger ut ett tryckt verk i Sverige, skall enligt lag och utan kostnad för KB tillsända biblioteket ett exemplar av verket, ett pliktexemplar.[4]

Kungliga biblioteket flyttade in i sin nuvarande byggnad i Humlegården årsskiftet 1877/78. Huset ritades av arkitekten Gustaf Dahl och uppfördes i nydanande gjutjärnsteknik. De två flyglarna byggdes till 1926-27 efter ritningar av arkitekten Axel Anderberg. Kungliga biblioteket är statligt byggnadsminne sedan 1935.[5] Under 2000-talet har byggnaden ytterligare utökats genom underjordiska magasin under Humlegården.

Mycket av KB:s och andra svenska biblioteks samlingar finns sökbart på Internet i katalogtjänsten Libris.[6]

Biblioteket har ibland särskilt uppmärksammat seriemediet, till exempel i utställningen KB goes comics 1998.

Serieskaparen Elin Lucassi och den för vissa serier stora inspirationskällan författaren August Strindberg har arbetat på Kungliga biblioteket.

Källor