Mall:Imdb

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Mall för länkning till filmers sida hos IMDb och Filmtipset, avsedd att användas som källa/fotnot för serierelaterade filmer.

Användning

För att använda mallen, skriv {{imdb|argument}}, där argument är IMDbs id-nummer för filmen, vilket kan hittas i deras URL:er. Om filmens URL är http://www.imdb.com/title/tt0409459/ , så är det tt0409459 som används som argument.

Det finns även tre icke-obligatoriska namngivna argument. Om det inte finns någon Filmtipset-sida för filmen så får man sätta argumentet ft till värdet no.

Om det nämns flera filmer på samma sida så kan man vilja namnge dem i fotnoterna, så att man vet vilken länk som hör till vilken film. Då använder man argumentet title och sätter det till filmens titel i genitivform (ägandeform), alltså inte Watchmen utan Watchmens.

Om man vill göra någon annan omskrivning, till exempel TV-seriens sida istället för Filmens sida så vill man inte ha med citationstecknen som sätts in runt filmens namn. Då får man sätta argumentet quotes till no.

Dessa tre icke-obligatoriska argument kan användas var för sig eller tillsammans. IMDb-id:t måste dock alltid anges först.

Mallen används lämpligen som källa/fotnot, enligt följande:
Serien "[[Watchmen]]" filmatiserades 2009.<ref>{{imdb|tt0409459}}</ref>

Exempel

{{imdb|tt0409459}} ger

Filmens sida hos IMDb| Filmtipset

{{imdb|tt0409459|title=Watchmens}} ger

"Watchmens" sida hos IMDb| Filmtipset

{{imdb|tt0279600|ft=no|title=TV-seriens|quotes=no}} ger

TV-seriens sida hos IMDb

Bakgrund

IMDb

IMDb - The Internet Movie Database - är en av världens största databaser för information om film och tv-serier, och det som blivit de facto-standard för filminformation på internet.

Filmtipset

Filmtipset är en svensk tjänst för att få personligt uträknade betyg på filmer du inte sett, baserat på dina satta betyg på filmer du har sett.

Externa länkar