Portable Document Format

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Adobe PDF-ikon. © Adobe

PDF, Portable Document Format, är ett digitalt dokumentformat utvecklat av Adobe Systems och introducerat 1993. Formatet är plattformsoberoende, och kan därför öppnas på de flesta datorer, förutsatt att ett program för att öppna dokumenten är installerat. Vanligast är gratisprogrammet "Adobe Reader" (enbart läsare) eller det kommersiella "Adobe Acrobat" (läsare och ordbehandlare). Liksom PostScript kan pdf innehålla både vektor- och punktbaserad grafik, samt text. All grafik är inbakad i pdf-dokumentet, och det är möjligt att också inkludera de typsnitt som används i dokumentet. Typsnitten kan inkluderas antingen i sin helhet eller endast de tecken som används. Vidare kan man välja att inkludera alla typsnitt eller endast några av dem. PDF-dokument kan även innehålla interna och externa hyperlänkar, formulär, samt ljud- och videofiler. Olika färgrymder stöds av formatet.

PDF-dokument kan också förses med lösenordsskydd av olika omfattning, vilket dock enkelt kan avlägsnas med hjälp av en mängd olika applikationer.

PDF är ett öppet format, vilket innebär att den som vill kan skapa ett program för PDF-framställning.

PDF används i första hand som ett distributionsformat, såväl för visning på skärm som för utskrift och tryck. PDF har också blivit ett föredraget format för annonser som skall tryckas i tidningar.

Detta är inte en renodlad serieterm, men fler och fler serier distribueras i detta format, och formatet är helt dominerande vad gäller professionell framställning av både serietidningar och album, samt distribution av dagspresserier.

Wikipedia-logo.png Artikeln, i den version den hade den 2008-08-04, innehåller till stor del information hämtad från Wikipedia:Portable Document Format.