Seriewikin:Upphovsrätt

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Målet med Seriewikin är att skapa en informationkälla i ett encyklopediskt format som har fri tillgänglighet. Licensen som används tillåter fri användning till innehållet i samma betydelse som fri programvara är fri. Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0, den licens som även Wikipedia använder, garanterar att innehållet på Seriewikin förblir fritt att kopiera, redigera och distribuera så länge de nya versionerna följer de restriktioner i licensen som garanterar andra samma rättigheter och tillkännager eller omnämner författarna av Wikipediaartikeln som källa. (En länk till artikeln räcker.)

För att uppnå dessa mål så är texten som finns på Wikipedia licensierad till allmänheten under Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0. Tillstånd att kopiera, distribuera och redigera materialet på Wikipedia omfattas av Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0.

Obs! Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0 är det enda giltiga juridiska dokumentet – informationen på denna sida är endast en tolkning av licensen (en beskrivning av de rättigheter och skyldigheter som gäller för Seriewikins användare och bidragsgivare).

Viktigt: Om du vill använda dig av material från Seriewikin, läs först avsnittet "Rättigheter och skyldigheter för användare av Seriewikin" nedan och sedan Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0.

Rättigheter och skyldigheter för användare av Seriewikin

Du har rätt att publicera material från Seriewikin i en bok, i en artikel, på en hemsida eller i någon annan publikation så länge du följer Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0. Detta innebär följande:

  • Om du modifierar artiklar måste också de nya versionerna omfattas av Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0,
  • du måste attribuera (omnämna) artikelns upphovsmän/-kvinnor,
  • du måste tillhandahålla en "transparent kopia" av artikeln (se nedan)

Om du använder artiklar i sin helhet, så att det framgår att de är separata från ditt eget material, behöver inte ditt eget material omfattas av CC-licensen. Om du kopierar en artikel utan att modifiera den uppfyller du enklast de två sista kraven genom att tillhandahålla en direkt länk till artikeln här på Seriewikin. Om du publicerar artiklar med egna tillägg eller modifierar texten innan du publicerar den, måste du dessutom tillhandahålla en transparent kopia av artikeln. (En "transparent kopia" av en wikiartikel är till exempel något av de format som Seriewikin tillhandahåller: wikitext, html-sidor etcetera).

Exempel på attribution

En attribution, i enlighet med Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0, för wikiartikeln Fantomen kan se ut som detta exempel:

Denna artikel omfattas av <a href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0</a>. 
Den använder sig av material från <a href="http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Fantomen">Seriewikins artikel "Fantomen"</a>.

Alternativt kan man publicera sin kopia av artikeln Fantomen tillsammans med en kopia av CC-licensen (som förklarats i texten) och en lista på åtminstone de fem viktigaste artikelförfattarna (eller alla om de är färre än fem) på försättsbladet (eller först i dokumentet).

Skälig användning av material och särskilda krav

Artiklar på Seriewikin kan inkludera bilder, ljud eller citat som följer principen om "skälig användning". I dessa fall finns materialets ursprung särskilt angivet (på till exempel bildens historiksida). Man bör ha i åtanke att det som är skälig användning här på Seriewikin inte nödvändigtvis är skälig användning i andra sammanhang. Vissa bilder får exempelvis fritt användas bara om ändamålet är icke-kommersiellt. Detta är i så fall angivet på bildens informationssida.

Seriewikin använder ibland textmaterial som omfattas av licenser som är förenliga med Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0] men som dessutom omfattas av ytterligare krav som inte gäller för sådant material som ursprungligen skapades för Seriewikin.

Rättigheter och skyldigheter för bidragsgivare till Seriewikin

De bidrag du lämnar till Seriewikin publiceras under Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0 utan reservationer. För att du ska ha rätt att lämna ditt bidrag måste du:

  • Inneha rättigheterna till verket, till exempel genom att du producerat det själv.
  • Ha hämtat materialet från en källa som medger att det publiceras under Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0, till exempel material som publicerats som public domain-material eller material som redan omfattas av GNU FDL.

I det första fallet behåller du rättigheterna till ditt verk och kan till exempel publicera det i ett annat sammanhang där andra copyrightavtal gäller. Du kan dock inte dra tillbaka materialet du publicerat på Seriewikin: allt material som en gång omfattats av CC-licensen omfattas av detta avtal för alltid. I det andra fallet måste du, om du hämtat materialet från en extern källa där CC-licensen gäller, infoga en länk tillbaka till den ursprungliga källan. Om detta material dessutom innehåller "bestående avsnitt" (Invariant Sections) måste du inkludera dessa avsnitt omodifierade i ditt bidrag. Det är naturligtvis att föredra att du ersätter detta material med ett eget material utan sådana "bestående avsnitt".

Märk att upphovsrätten inte är den enda aspekten som reglerar publicerande av material. Material kan vara oacceptabelt också till exempel för att det inte är relevant eller för att det uppfattas kränka privatlivet.


Användning av svenskt material

Upphovsrättslagarna uppdateras kontinuerligt. För aktuell information se Regeringen.se:s avdelning om upphovsrätt. och aktuell lagtext på Svensk författningssamling, lag 1960:729, riksdagen.se.

Enligt "Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk", punkt 7.8, bestäms upphovsrätten för ett konstnärligt verk av de upphovsrättslagar som finns i ursprungslandet (i allmänhet upphovspersonens hemland eller landet där verket först publicerats), alltså för svenskt material (text, ljud och bilder) i första hand Upphovsrättslagen (som i sin tur följer Bernkonventionen). Därför gäller den svenska upphovsrättslagen för material med svenskt ursprung på Seriewikin, trots att materialet på Seriewikin publiceras i USA och används också i länder med hårdare upphovsrättslagar än de svenska.

Svensk upphovsrätt avser verk som andra har skapat, men inte informationen de innehåller eller avsikterna med verket. Det är alltså fullt lagligt att till exempel läsa en artikel om ett ämne, omformulera informationen med egna ord och publicera det på Seriewikin (referera däremot gärna till orginalverket). Är du tveksam, använd denna sidas diskussionssida.

Svenskt material som är upphovsrättsskyddat tappar generellt sett skyddet 70 år efter upphovspersonens död. Andra regler förekommer men "livstid + 70" är den översta gränsen. Detta betyder till exempel att en bok där författaren avled 1936 från och med 2007 kan användas utan hänsyn till vem som ägt de ekonomiska rättigheterna till verket.

Allmänna handlingar skapade av svenska myndigheter, kommuner, mm. har ingen upphovsrätt[1].

Länkning till upphovsrättsskyddat material

Att länka till upphovsrättsskyddat material innebär normalt inga problem så länge detta material inte heller publicerats i konflikt med någon annans upphovsrätt. Du bör, inom rimliga gränser, försäkra dig om att detta inte är fallet innan du länkar till andra sidor på internet. Den rättsliga statusen för dylik länkning är dock föremål för prövning i olika rättsliga instanser världen över.

Om du upptäcker ett upphovsrättsskyddat bidrag

Om du träffar på material som innebär en upphovsrättslig konflikt, kan du lägga in en kommentar därom på artikelns diskussionssida. För att hjälpa andra att bedöma fallet är det bra om du till exempel bifogar en länk till det du tror är den källa som materialet är hämtat ifrån.

Ibland kan bidragsgivaren vara densamme som upphovsmannen/kvinnan och då har han eller hon naturligtvis rätt att publicera materialet under Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0. I andra fall kanske du upptäcker att material från Seriewikin återanvänds någon annanstans på nätet. I båda dessa fall kan en kommentar här på Seriewikin bespara andra wikianvändare besväret att kontrollera den upphovsrättsliga situationen i fallet.

Om innehållet i en artikel verkligen är ett upphovsrättsbrott måste det tas bort och en förklaring bör läggas in på artikelns diskussionssida. Om ett tillstånd för publicering erhålls senare kan materialet alltid läggas tillbaka i artikeln.

Om en hel artikel är direkt kopierad från en upphovsrättsskyddad källa bör det meddelas på artikelns diskussionssida.


Lagtexter


Referenser