Seriewikin:Uttalande angående raderingar

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Uttalande från Seriewikins redaktörer angående raderingar av artiklar m.m.

Bakgrund

I mitten av december 2009 uppstod en smärre konflikt bland användare på Seriewikin, en konflikt som handlade om flera saker, men främst om enskilda personers eventuella rätt att slippa figurera på webben. Det som utlöste det hela var att en användare började att radera artiklar om sig själv, och även sitt eget namn i andra artiklar. Därefter ledde ett antal självsvåldiga raderingar och ordväxlingar mellan användare till ett otrevligt diskussionsklimat, som tyvärr satte sin prägel på hela Seriewikin (och även spred sig till andra ställen) under perioden.

Under konflikten aktualiserades följande frågor:

  1. Har Seriewikin rätt att publicera artiklar om personer som inte vill medverka?
  2. Har enskilda personer rätt att kräva att få sina artiklar raderade?
  3. Oavsett ”lag och rätt”, bör vi ta hänsyn till enskilda personers vilja?

Seriefrämjandets styrelse tillfrågades och gav oss redaktörer i uppdrag att besluta i ärendet.

Principen

Vi kan först konstatera att vi inte brutit mot någon lag genom att publicera information om personer, även om det skett mot deras vilja. Informationen ifråga har, vad vi kan se, inte kunnat rubriceras som ”kränkande” eller på annat sätt utlämnande och bryter därmed inte mot t.ex. PUL-lagen. Vi vill också understryka att raderingar utan föregående diskussion, av hela artiklar eller ämnen, eller längre textstycken, i regel betraktas som sabotage i wikisammanhang – så även här. Vi anser inte att det är rätt sätt att arbeta i ett kollektivt projekt, och av diskussionerna att döma har vi medhåll i detta från majoriteten av aktiva användare.

Den intressanta frågan är alltså punkt 3; bör vi ändå ta hänsyn till personliga önskemål?

Frågan kan tyckas enkel, för givetvis vill vi inte vara hänsynslösa eller stöta oss med folk. Men svaret är inte självklart. Även om Seriewikin till stor del är ett hobbyprojekt, så strävar vi mot målet att bli ett seriöst och encyklopediskt uppslagsverk. Vill vi nå dit kan vi inte ta hänsyn till alla som inte vill medverka, definitivt inte utan noga eftertanke. Kärnan i det hela är relevansen och allmänintresset.

Det är tveksamt om vi kan visa en sådan hänsyn till (till exempel) publicerade serieskapare och förläggare. Dessa är redan ute i offentligheten via sina verk, vilket i sig innebär ett visst allmänintresse. Ett flertal av dem finns dessutom redan nämnda i bibliografiska och biografiska texter. Å andra sidan har vi även en del artiklar om personer som inte är lika ”offentliga”, exempelvis amatörserieskapare, föreningsmänniskor, seriesamlare och handlare. I dessa fall kan vi inte se att allmänintresset (med enstaka undantag) är lika stort.

Det är förstås en balansgång och diskussioner kan alltid föras om en artikels vara eller inte vara. Vi kan inte per automatik utlova att en artikel kommer att tas bort från Seriewikin bara för att föremålet för artikeln önskar det, men vi bör kunna ta hänsyn till personens önskemål om vi anser att allmänintresset inte är stort.

Vår slutsats är alltså att vi måste väga hänsyn mot allmänintresse. Kanske kan vi gemensamt diskutera oss fram till en skarpare gränsdragning.

Agerande i aktuella ärenden

Den användare som först uppgav att han inte vill finnas med i wikin har även anfört personliga skäl till att inte medverka. Dessa kommer vi inte att ta upp här, men de har haft betydelse för vår bedömning. Vi kan i övrigt inte se att allmänintresset för hans person skulle vara särskilt stort och därför kommer vi att gå honom till mötes. Den artikel som handlar om honom själv kommer att förbli raderad och låst och vidarebefordras till en ”förklaringssida”. I de fall där han figurerar i andra artiklar kommer vi inte att radera namnet helt (om det har relevans för artikeln), däremot byta ut det mot något mindre sökbart (förslagsvis initialer).

En liknande lösning kommer vi att göra för en annan användare som under konflikten meddelade att ej heller han vill medverka i Seriewikin, och där allmänintresset också kan anses ringa.

Om konflikten

Diskussionen gick som sagt överstyr, något som vi redaktörer måste ta på oss en del av skulden för. Vi reagerade sent, agerade främst bakom kulisserna och litade på att konflikten skulle återgå till en civiliserad nivå, vilket den oftast gjort här. Med facit i hand borde vi ha satt ner foten tidigare och varit synligare i diskussionen. Det hjälpte inte heller att julhelgen kom i vägen, eller att Seriewikins möjligheter till direktkontakt har varit usla.

Men vi vill rikta kritik även åt annat håll. Först och främst mot de två användare som utan diskussion eller förklaring raderat artiklar. Detta betecknar vi som vandalism, särskilt då det fortsatt även efter det att redaktörer bett alla att vänta med det. Vi uppskattar inte heller att en av dessa två användare förde in den aggressiva tonen i diskussionen. Även efter att redaktörer gått in och bett om en hövligare dialog har åtminstone tre olika användare fortsatt med aggressioner och personangrepp mot varandra. Detta är något vi inte ska behöva se i Seriewikin överhuvudtaget och i synnerhet inte när någon av redaktörerna har gått in och brutit. Det är inte rimligt att det ska gå så långt som till avstängning eller ens hot om avstängning för att vissa användare ska respektera det! Vi manar till skärpning! I framtiden kommer personangrepp och liknande konsekvent att raderas.

Som sagt borde vi ha agerat tidigare och varit lättare att kontakta. Dessutom är det möjligt att inte alla känt till kutymen att man inte raderar artiklar utan diskussion. (Nu nämns det visserligen bland våra skrivregler, men det kan och bör tydliggöras.) På grund av dessa omständigheter kommer vi inte att vidta åtgärder mot någon användare i efterhand.

En annan slutsats av det som hänt är att proceduren för den som vill bli struken måste bli enklare. Numera kan man kontakta redaktionen direkt via e-post om man har något att framföra.

Vi vill klargöra att vi inte har någon konflikt med den användare som startade det hela. Denne har efteråt tillstått att raderingen inte var ett lyckat sätt att åstadkomma det han ville, och vi har senare lyckats mötas via e-post. Uppenbart är att det hela blev en onödig storm i ett vattenglas som hade kunnat lösas med öppen och hövlig diskussion.

Några har invänt att vi gör en alldeles för stor historia av något bagatellartat, att informationen som raderats var oviktig. Men vår poäng är just den principiella: raderingar av hela artiklar, längre textmängder, grundläggande information eller kontroversiell information ska diskuteras. Ingen användare bör fatta ett eget beslut om att det är ”oviktigt”.

Det har även framförts önskemål om att vi i konflikter ska beakta hur användare bär sig åt på andra delar av webben. Redaktörerna är dock eniga om att våra disciplinära åtgärder endast kan baseras på hur folk beter sig inom Seriewikins ramar. Oavsett vad vi tycker om vad som skrivs i privata mejl eller bloggar så har vi varken mandat eller anledning att uttala oss om det. Eller, frankt uttryckt: vi uppmuntrar inte till konflikt, men ska ni nödvändigtvis bråka så gör det någon annanstans än på Seriewikin!

Våra lösningar kommer förstås inte att uppskattas av alla, men vi har försökt att beakta alla åsikter. Sakdiskussionen får självklart fortsätta, men håll den på en civiliserad nivå. Åsikter kan nu också skickas till oss redaktörer via kontaktsidan.


Låt oss nu skriva om serier istället,

Seriewikins redaktörer
Andreas Eriksson, David Haglund, Ola Hellsten
Januari 2010