Seriewikin:Kontakt

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Translogo.gif

Seriewikin, Seriefrämjandets webb-baserade uppslagsverk om tecknade serier, är ett kollektivt projekt som är öppet för alla. Det som skrivs förhandsgranskas inte innan det publiceras, vilket innebär att faktafel och oegentligheter då och då kan smyga sig in i artiklarna.

När det gäller redigering av artiklar och korrigering av faktafel uppmanar vi er i första hand till att själva göra detta, eller att diskutera ärendet på den berörda artikelns diskussionssida. Notera dock att radering av hela artiklar, längre textavsnitt, grundläggande information eller kontroversiell information bör diskuteras först. Annars finns det risk att raderingen uppfattas som sabotage. Du bör alltid ange ditt skäl till redigeringen.

Kontakta redaktörerna

Vill man ta upp större problem, administrativa problem eller ordningsproblem kan man även vända sig till någon av Seriewikins redaktörer. Det går bra att nå redaktörerna på deras respektive diskussionssidor eller via e-postadressen

seriewikinA.pngserieframjandet.se

E-postadressen kan alltid användas av den som av någon anledning inte vill registrera sig här.

När bör man kontakta redaktörerna?

Exempel på fall där det kan vara lämpligt att kontakta redaktörerna:

  • när man vill ha allmän information om Seriewikin utöver den som finns här
  • när man har ett förslag till redigering som man inte vill genomföra på egen hand
  • vid större faktafel
  • vid tekniska, strukturella och administrativa problem, eller om man har förslag på förändringar gällande detta
  • i händelse av förtal, kränkning eller olaglig information i artiklarna
  • i händelse av ordningsproblem bland användarna (t.ex. spam, personangrepp, regelbrott)
  • vid upphovsrättsbrott (vi har rätt att citera texter och serier i viss mån, men eventuella lagbrott bör rapporteras)
  • vid ofrivillig medverkan på bild (vi behöver vanligtvis både fotografens och motivets medgivande för att få publicera fotografier; hittar du en bild för vilken så inte är fallet – anmäl det omedelbart!)
  • för att framföra kritik mot redaktörerna

Kontakta övriga ansvariga

Har man en specifik fråga rörande något av Seriewikins projekt eller ämnen kan man även vända sig till respektive projekt- eller ämnesansvarig. Dessa nås antingen via respektive projekts diskussionssida eller via ansvarige användares diskussionsida. Du hittar samtliga ansvarsområden och ansvariga på sidan om Seriewikins organisation.