Användardiskussion:Keffy

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Bröderna CCarter

Varför tog du bort mitt ändring? //Sir-L (diskussion) 23 december 2015 kl. 09.59 (CET)

Hm... enligt redigeringshistoriken var det du själv som gjorde det...? tog jag bort något så var det av misstag och då ber jag om ursäkt--Keffy (diskussion) 23 december 2015 kl. 10.20 (CET)
Ahh , det är jag som ska be om ursäkt (sitter på platta och jag läste helt sonika fel), jag måste kommit åt "ångraknappen" i natt när jag satt med telefonen. Får passa på att hälsa dig välkommen och säga att du verkligen gör ett bra jobb. //Sir-L (diskussion) 23 december 2015 kl. 10.31 (CET)
no worries! och tack så mycket :) wikiredigering på platta/telefon är lite vanskligt... har också råkat trycka "ogör" utan att märka det. en kan ju tycka att en redigeringsbekräftelse av ogörandet vore en bra funktion... men det verkar ligga i grundprogrammet (samma problem på wikipedia) och är väl inget att göra åt --Keffy (diskussion) 23 december 2015 kl. 10.36 (CET)

Signera diskussionsinlägg

Hej. Ett tips: för att signera inlägg på diskussionsinlägg, skriv fyra ~ efter varandra. Då blir det automatiskt en signatur med ditt namn och en tidsstämpel. Så här: E.G. den 10 februari 2017 kl. 08.20 (CET)

Källreferenser

Hej, Keffy! Det gläder mig åt att du lägger in så mycket fakta rörande danska/skandinaviska Disneyserier som du gör. Har tittat på en del av artiklarna du uppdaterat de senaste dagarna och slås samtidigt av att de innehåller relativt få källreferenser. Hur kommer det sig? (Vill du undvika att dra uppmärksamhet till vissa specifika källor som kommit till användning? Har du något principiellt emot källreferenser i allmänhet? Eller är det din avsikt/förhoppning att sådant ska infogas längre fram?) --N0WIS (diskussion) 8 augusti 2018 kl. 17.44 (CEST)

Överlag så är ju Seriewikins skrivregler förhållandevist liberala när det gäller källhänvisningar, och jag försöker hålla mig så gott jag kan till detm; att specifikt notera kälke till citat och omstridda uppgifter. I allmänhet har jag främs använt ”de gamla vanliga” källorna, Inducks och Lambiek och de faktiska serierna. I viss mån redaktionellt material i serieutgåvor, men det är förhållandevis lite att hitta där som inte finns på de två webbsidorna. Möjligen har jag vid specifika fall, om jag tyckt att något varit oklart, googlat runt några extra varv. Är det nåt specifikt du funderar på? (Jag har inga hemliga källor att gå til – tyvärr; det hade ju onekligen varit trevligt :) ) —Keffy (diskussion) 9 augusti 2018 kl. 00.58 (CEST)
Tack för snabbt och trevligt svar!
Du har en viktig poäng i att det inte berörs på något ingående sätt i skrivreglerna, men jag tänker att det rent allmänt hör till god sed att inom rimliga gränser referera till sina källor. I skrivreglerna (som du länkar till) står det: "Källhänvisningar bör även användas för att verifiera svårkontrollerade uppgifter." Vad menas med svårkontrollerade uppgifter? En i mina ögon tänkbar tolkning skulle kunna vara att alla uppgifter som inte kan utläsas av de verk som s.a.s. utgör artikelämnet är svårkontrollerade – så länge de inte källrefereras. Men skrivreglerna är för all del liberalt hållna och fria för tolkning.
I mångt och mycket handlar det väl om att värna en outtalad princip som går ut på att det vi skriver på Seriewikin ska vara trovärdigt. Också det en fråga om tycke och smak, förstås.
Jag har själv vid ett par tillfällen använt mig av "egen originalforskning" i form av muntliga källor och då försökt vara tydlig med det (se not 14 i artikeln om Bo Michanek och not 4 i artikeln om "Bamse och de 3 svärden"); det senare fallet rör f.ö. en utsaga från en avliden. I dessa två fall bedömer jag att jag själv är trovärdig nog som uppgiftslämnare, i det första fallet eftersom jag skrivit ett par publicerade artiklar där jag intervjuat Bo Michanek och i det senare fallet eftersom jag var kollega/vän/klasskamrat i relation till urkällan. Att jag är jag och att jag har dessa personliga kopplingar till de två personerna kan utläsas via min användarsida, som är kopplad till Seriewiki-artikeln om mig.
Jag vet att jag inte är ensam om att ha refererat till egna personliga kontakter som källor i Seriewiki-sammanhang. Så här på rak arm kommer jag dock bara på ett ytterligare konkret exempel: artikeln om Ulla van Rooy.
F.ö. tycker jag också att det vore legitimt att hänvisa till enskilda arkivhandlingar inom offentliga arkiv (samt inom Svenskt Seriearkiv) när mer traditionella publicerade källor inte ger hela bilden av något som vi anser vara av intresse. Inom vissa gränser förstås, och så länge vi värnar trovärdigheten.
Kort sagt skulle jag inte ha något emot ifall Seriewikins artiklar baserades på en större variation av källor än vad som är fallet i dag. Man kan jämföra med möjligheten att lägga in foton vi tagit själva. Varför inte också en mängd textliga arkivdokument, filmer, ljudfiler, etc? Och för att nå dithän tror jag det kan vara viktigt att vi håller oss med en viss standard och transparens beträffande artiklarnas källreferenser, även när artiklarna mer eller mindre befinner sig på stubb-stadiet. (Förlåt, nu har jag kanske flummat iväg lite väl långt off topic ...)
På tal om Disneyhistoria och källreferenser: Disneyhistorikern Didier Ghez formulerar sig klokt i antologin How to Be a Disney Historian (Theme Park Press, 2016, s. 132f):
The first rule I mentioned in this chapter is "learn everything there is to know, then start digging". Learning everything there is to know, and knowing what ground has already been covered by previous Disney historians, is made immensely easier when those historians take the time to credit their sources. From my standpoint, this is the golden rule: whatever you write, credit your sources very clearly with detailed end notes.
There are three key reasons for this: first, by forcing yourself to do so, you will quickly identify the gaps in your own research; second, your readers will know that what you share is based on carefully checked information and will be able to recheck that information themselves; third, and even more importantly, as you probably realize by now, Disney historians do not operate in a vacuum and it is vital to share your leads and research insights with your fellow historians. This will allow them to make new discoveries which will help with your own discoveries, which will help with their discoveries, etc., etc. You get the idea.
Disneyhistoriken Jim Korkis skriver i samma bok (s. 60):
Kenneth Burke, in The Philosophy of Literary Form (Berkeley: University of California Press, 1941), provides the analogy of academic scholarship as an infinite, ongoing conversation, which you join, contribute to, and take from, and to which others, likewise, do the same.
Treat the work of others the way you would like your work treated.
Plagiarism is theft and is becoming more and more common on the unofficial Disney websites and blogs. It is a violation of professional ethics. It is a violation of the law if you fail to acknowledge direct quotes or the paraphrasing of another person's work or insufficient acknowledgment of such work.
Common knowledge needs no internal citation. Common knowledge is what is considered a well-established fact (usually verifiable in a minimum of five different sources), proverbs ("Look before you leap", "A stitch in time saves nine"), historical dates and events.
An example of common knowiedge would be Walt Disney was born on December 5, 1901, or Disneyland is often referred to as "The Happiest Place on Earth". What Disney animator Ward Kimball ate before he went on stage to perform and what he said to Frank Thomas to make him laugh at the Golden Horseshoe in July 1955 is not common knowledge.
When in doubt, always cite your source. [---]
Uppgifter i Inducks kan lätt tolkas fel, även av rutinerade Disneyhistoriker. Alberto Becattini hävdar i sin bok Disney Comics: The Whole Story (Theme Park Press 2016, s. 256) att Bo Michanek börjat arbeta för Kalle Anka & C:o redan så tidigt som 1969. Då var Michanek 9-10 år. Det är en feltolkning som av allt att döma bygger på i och för sig korrekta uppgifter i Inducks (rörande illustrationer i Kalle Anka & C:o – Den kompletta årgången 1969 del 2).
På liknande sätt kan även Lambiek innehålla påståenden av eventuellt vilseledande karaktär, som att Sören Axén skrivit/tecknat Rune Andréasson-serien Pellefant. (Jfr citatet i fotnot 7 i Wikipedia-artikeln om Sören Axén.)
Det är bra om vi med vårt sätt att redigera på Seriewikin kan underlätta för varandra att genomskåda sådant, alltså med hjälp av viss transparens.
Dessutom: om du som wikiskribent saknar vissa specifika källor kan det ju lättare upptäckas av andra, ifall du anger vad du använt dig av. Gör vi det till en mer utbredd vana kanske det kan bidra till att vi wikianer så småningom delar med oss mer sinsemellan av svårfunnen speciallitteratur (vi skulle kunna skanna in enskilda artiklar/bokkapitel och mejla varandra i fall vi skulle känna att det fanns ett ömsesidigt intresse av att göra det) som en naturlig del av arbetsprocessen. Själv skulle jag se det som en mycket angenäm utveckling av det gemensamma kunskapsförmedlandet på Seriewikin.
På samma gång tycker jag att vi ska akta oss för att bli alltför interna i vårt sätt att kommunicera på Seriewikin. Alla läsare av Seriewikin kan inte förväntas vara medvetna om Inducks och Lambiek, exempelvis. Att utan hänvisning till Inducks/Lambiek hämta uppgifter därifrån bidrar nog till att färre personer än annars känner sig hågade att själva bidra med kompletterande uppgifter/revideringar, är jag rädd.
(Obs: inget av detta är menat som en slags polemiskt mästrande tillrättavisning, eller så. Jag är framförallt väldigt glad för de redigeringar du gör!) --N0WIS (diskussion) 9 augusti 2018 kl. 22.53 (CEST)
Jag kan bara instämma i vad du skriver, men vill nog ändå hävda att jag har täckning för vad jag skriver. Det du tar upp är ju egentligen själva kärnan i wiki-arbete; att samla den info som finns och slipa den ytterligare.I den mån saker har varit suspekta har jag utelämnat dem; vilket givetvis inte betyder att det inte kan slinka igenom fel... Visst har Lambiek fel ibland, som i princip varje källa... Visst kan Inducks tolkas fel.. Visst kan artiklar i årgångsböcker, B&B, Nafs(k)uriren, Rappet, osv ha fel... osv... det är ju en del av Wikiprocessen. Så jag förstår nog inte riktigt vad du vill ha sagt är jag rädd... (ledsen om det låter som att jag går i försvarsställning, det är inte min mening, och det är inte så jag uppfattar vad du skriver heller... jag försöker mest komma underfund med vad du konkret menar att jag bör bli tydligare med, eller låta bli att göra?) --Keffy (diskussion) 10 augusti 2018 kl. 02.11 (CEST)
Man kan säga så här: jag blev väldigt glad över dina artikeluppdateringar inom ett område som intresserar mig extra. Det enda jag saknade, som skulle innebära pricken över i:et var detta med källhänvisningar. Vilket också råkar tangera en aktuell diskussion inom Svenskt Seriearkiv, där vi nu i sommar är ett par stycken som funderat på hur vi bör tänka långsiktigt (vad vi har för visioner och mål) kring den verksamheten för att utveckla den på bästa sätt. Så mitt senaste inlägg var också ett sätt att ytterligare bearbetade de tankar som jag burit på i det sammanhanget; där vi i gruppen kring Sv. Seriearkiv delvis kommit in på frågor som rör tryckta böcker kontra digitala medier etc. Bokcitaten ovan var egentligen sådana jag letat upp i det sammanhanget och blev kanske lite överflödiga, liksom annat, i just den här tråden. Allt gott! --N0WIS (diskussion) 10 augusti 2018 kl. 03.54 (CEST)
I tryckta texter tar ju källvisningar en helvetisk massa plats, i och för sig. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 10 augusti 2018 kl. 13.56 (CEST)
Ja, det är härligt att läsa en tryckt text där halva sidan upptas av fotnoter. Faktiskt. E.G. den 14 augusti 2018 kl. 19.29 (CEST)
Let's agree to disagree, även om jag iofs tror källhänvisningar ofta brukar listas separat i appendix. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 00.49 (CEST)

Okej :) då förstår jag – har lagt in tryckta källor i några av de artiklar du nämnde (och några andra) och lovaratt bli ännu bättre på det :) Ser (som allt) fram emot vad Seriearkivet hittar för spännande. För övrigt – en tryckt källa på ämnet som jag ännu inte lyckats komma över (men som ska finnas på Köpenhamns stadsbibliotek) är "Egmont & Co." ( Länk på ComicWiki ). Houlberg Hansens artiklar i bl.a. årgångsböckerna och danska Rappet, som utgår som samma grundforskning, har jag dock tagit del av, och de är överrens med t.ex. Lambiek. De är också dessa källor jag börjat lägga in i artiklarna --Keffy (diskussion) 11 augusti 2018 kl. 15.41 (CEST)

Tack för de kompletterande uppdateringarna! Mejla mig gärna på [email protected] så kanske jag kan hjälpa dig beträffande ovan nämnda bok. --N0WIS (diskussion) 13 augusti 2018 kl. 15.31 (CEST)
Seriewikins skrivregler är liberala jämfört med t.ex. Wikipedias i att egen forskning tillåts. Det innebär i sig inte, enligt min mening, att kravet på källhänvisningar skall tummas på. En dåligt förklarad hänvisning (där t.ex. sida saknas) eller en hänvisning till ett verk med i sig tveksam trovärdighet är trots allt alltid bättre än ingen hänvisning alls. E.G. den 14 augusti 2018 kl. 19.32 (CEST)
Jag tänker att det skulle kunna vara idé att redaktörerna tar fram riktlinjer som verkar finnas "under ytan"... Det hela riskerar att avskräcka användare utanför den innersta cirkeln att göra redigeringar.--Keffy (diskussion) 15 augusti 2018 kl. 11.54 (CEST)

Disney eller disney --

Håll nu inte på och återställ till det felaktiga disney bara för att Johhny Hazard inte har givit upp i diskussionen ännu, är du snäll! E.G. den 10 april 2019 kl. 16.37 (CEST)