Carsten Jacobsen

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Carsten Jacobsen (1916–2005), dansk serieredaktör och under 1970-talet centralgestalt i produktionen av danska Disneyserier, för vilken han även var sporadisk manusförfattare.

Jacobsen anställdes på förlaget Gutenberghus reklamavdelning 1946. Efter tjugo år, 1966, blev han redaktör för dess utgivning av Disneyserietidningar, och därmed inblandad i den inhemska serieproduktionen. 1970 gick chefredaktören Knut Dokker i pension, och Jacobsen blev hans efterträdare.

Dokker hade bland annat varit den som initierat och lett Gutenberghus egenproduktion, och nu övertog Jacobsen även denna uppgift. Med Jacobsen i ledningen växte produktionen markant; under Dokkers tid hade verksamheten varit begränsad till danska och svenska kreatörer, men nu kom den att bli närmast världsomspännande.

Under 1970-talets första hälft anlitades nya tecknare, via sydeuropeiska tecknarstudior, och framför allt Josep Tello Gonzalez, Antoni Gil-Bao och chilenaren Vicar blev tongivande. Senare under decenniet tillkom även, bland många andra, Daniel Branca, José Colomer Fonts, Santiago Scalabroni Ceballos, Tino Santanach Hernandez, Antoni Bancells Pujadas, och Julio Antonio Ramos Poquí. Under decenniets senare hälft rekryterades dessutom dussintals manusförfattare från framför allt Storbritannien, inklusive produktiva kreatörer som Tom Anderson, Jim Kenner, Jack Sutter, Dave Angus, och Gail Renard.

Carsten Jacobsen pensionerades 1981, men flera av de kreatörer som hade rekryterats under hans redaktörskap utgjorde kärnan i produktionen ända in i 2000-talet.

Tryckta källor