Comics (serieterm)

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Comics är den engelskspråkiga benämningen på tecknade serier. Ordet betyder "humoristisk" (pluralisering av substantiverat adjektiv "komisk"), och uppstod på grund av att de första amerikanska serierna var skämtteckningar och korta humoristiska seriestrippar.

I brittisk tradition syftar "comics" ofta på serietidningar, eller ibland rent allmänt på barntidningar, snarare än mediet i sig. För att förtydliga att man pratar om mediet används istället termen "comic strip(s)".

Idag är det många som tycker att termen är missvisande eftersom serier kan vara mer än bara "roliga". I ett försök att införa mer "seriösa" termer ersätter man ibland "comics" med sequential art (sekvenskonst, seriekonst), och "comic books" (ordagrant serieböcker men vanligtvis serietidningar) med graphic novels (serieromaner, grafiska romaner).

Ordet har senare lånats in i flera andra språk för att beteckna mediet i allmänhet. Dessa innefattar t.ex. tyska, ryska, polska, grekiska, estniska, indonesiska, katalanska och esperanto, samt till viss mån även spanska och japanska (den mer gängse japanska termen för serie är annars manga).

Inom franska, nederländska och portugisiska används begreppet nästan enbart för amerikanska serier, och specifikt amerikanska traditioner.

Se även