Diskussion:Animerade Disneyfilmer

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Disney- vs. disney- --

Någon användare har tagit det till sin mission att ändra förledet disney- till Disney- i (vissa) artiklar. Språkligt så funkar båda, men det vore bra om det togs principbeslut i frågan. Att jag använder gemen beror huvudsakligen på att det varit det på Seriewikin mest frekvent använda sedan långt innan jag kom hit. Har beslut tagits att ändra det? --Keffy (diskussion) 26 oktober 2018 kl. 10.48 (CEST)

Disney är ett namn, på en person (Walt Disney) och på företaget han skapade. Det är självklart att det skall skrivas med versal begynnelsebokstav. Jag anser inte att det funkar språkligt att skriva det med gemen begynnelsebokstav. Det handlar inte om en generisk term för serier av ett visst slag, utan alla Disneyserier är Disneyserier just för att de är skapade av företaget Disney eller något annat företag som har licens från Disney. E.G. den 12 november 2018 kl. 01.07 (CET)
Och det är en fullt rimlig åsikt. Men för att inte massa tid och arbete ska gå läggas på redigeringskrig behöver den sanktioneras. Jag har ingen stark åsikt i sakfrågan (att skriva egennamn med gemen i sammansatta ord som står på egna ben är språkligt korrekt), men administratörer och redaktörer som sjösatte Seriewikins huvudsakliga skrivsätt (gement d) bör kunna redogöra för resonemanget. —Keffy (diskussion) 18 november 2018 kl. 13.51 (CET)
Jag var inte med på den tiden, men jag vet att substantiv avledda från egennamn alltid har liten bokstav, och därför ska det heta "disneyserier". Likaså, som jag varit i diskussion med E.G. tidigare, heter det t.ex. dvd, cd och tv. Det är bara att läsa på om svenska skrivregler, vilket alla skribenter bör göra. --Johnny Hazard (diskussion) 18 november 2018 kl. 14.29 (CET)
Jag tror inte det någonsin har framkommit något officiellt beslut genom diskussion här. Annars finns det allmänna skrivregler. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 18 november 2018 kl. 17.18 (CET)
Det är väldigt få skrivregler wikin har, tror det skulle vara bra att komplettera med hur versaler används i svenskan, folk blandar gärna ihop det med engelskans versalbruk tack vare skolan numera. Det står f.ö. också att man "gör skillnad på förkortningar och sammandrag", men jag skulle nog vilja uttrycka det som så att sammandragsförkortningar är en speciell typ av förkortningar. --Johnny Hazard (diskussion) 18 november 2018 kl. 17.52 (CET)
Nej, substantiv avledda från egennamn får inte alls "alltid" liten bokstav. Det får de bara, om de blir generiska ord. "Disneyserie" är inget generiskt ord, det handlar om en serie som är skapad av företaget Disney eller någon av dess licenstagare. Det hade kunnat vara liten bokstav, om begreppet hade kommit att avse en viss typ av serie, en viss genre, en viss teckningsstil eller liknande, men så är inte fallet. E.G. den 24 november 2018 kl. 03.25 (CET)
Det råder fortfarande inte konsensus om detta. Vänligen ändra tillbaka till användarna är överens. -Keffy (diskussion) 26 mars 2019 kl. 16.11 (CET)
Substantiviseringar och sammansättningar av namn bör inte ha versal, såvida inte formen förekommer tillfälligt i språket eller har kvar karaktären av namn. Till skillnad från engelskan eller tyskan, där versal är korrekt. På svenska kan man emellertid tala om Trenter-deckare och Barks-serier. (Johnny Hazard)
Johnny Hazard, glöm inte att signera dina inlägg med fyra tilde. ~~~~ Litet osäker på om Trenter-deckare och Barks-serier är samma sak, då det handlar om enskilda upphovsmän, medan Disneyserier (eller disneyserier) snarare är en genre eller varumärkesklassificering. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 27 mars 2019 kl. 12.03 (CET)
Det är ju inte samma sak, därför skiljer sig användningen av versal. Disneyserier har inte mycket med personen Disney i sig att göra, därför bör man använda gemen. Precis som för begreppen röntgenbilder, palmehat och kafkaaktig. Ursäkta att jag glömde tilde Johnny Hazard (diskussion) 27 mars 2019 kl. 17.51 (CET)
Allt Disneymaterial har med företaget Disney att göra, därför skall det vara versalt D. Disney är ingen genrebeteckning, utan en beteckning för serier som alla emanerar från ett visst företags utgivning (inklusive licenser som de ger ut). Det finns ingen anledning att skriva Disney med gement d. E.G. den 31 mars 2019 kl. 23.35 (CEST)
Har Svenska Akademien eller Språkrådet kommit med något utlåtande? Det känns som en diskussion mellan två olika personer aldrig kommer leda någonstans. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 1 april 2019 kl. 15.00 (CEST)
Det räcker med enkla svenska skrivregler, man behöver inte blanda in svenska akademin eller språkrådet. Det heter disneyserier och volvobilar, inte Disneyserier och Volvobilar. Johnny Hazard (diskussion) 1 april 2019 kl. 19.00 (CEST)
Det är nog bra om du inte hittar på egna skrivregler. Det heter Disneyserier och Volvobilar. E.G. den 9 april 2019 kl. 12.42 (CEST)
Här kan man läsa mer om hur sådana här ord i regel hanteras på svenska: http://dinsvenska.se/namn-och-titlar/skriver-man-mediesverige-med-stor-eller-liten-begynnelsebokstav/ och här: https://tt.se/tt-spraket/skriv/versaler-och-gemener/#chapter5 . Om du har någon auktoritativ källa som påstår något annat, så får du gärna dela med dig av den. E.G. den 9 april 2019 kl. 16.42 (CEST)
Om det inte finns någon anledning att skriva disneyserier gement, varför tror du då svenska Wikipedia gör det: "Exempel på disneyserier är Kalle Anka". Disney är ett namn, men det betyder inte att alla former av dess sammansättningar och avledningar ska skrivas versalt i svenskan. Kanske tänker du på tyskan, där alla substantiv inleds med versal? Tänk på att Röntgen är ett namn, men röntgenbilder skrivs gement. Disneyserier är ett så allmänt begrepp att det inte bör skrivas versalt, substantiv avledda av egennamn får alltid liten bokstav, så enkelt är det. Johnny Hazard (diskussion) 1 april 2019 kl. 17.00 (CEST)
Det är väl ingen som använder Wikipedia som någon språkauktoritet? Där skiftar skrivsätt från artikel till artikel. E.G. den 9 april 2019 kl. 12.42 (CEST)
Skiftar ja, precis som i Seriewikin. Svenskan är knepig, det heter t.ex. Falutrakten men falukorv. Eftersom personen med namnet Disney har svag anknytning till dagens disneyserier, bör det skrivas gement. Att Disney är ett varumärke är inget skäl, snarare tvärtom när det är frågan om en icke marknadsförande text. Johnny Hazard (diskussion) 9 april 2019 kl. 18.17 (CEST)
Jag anser inte att Walt Disney har någon svag anknytning till serierna och företaget som bär hans namn har en urstark koppling till dem. Att Disney är ett varumärke är definitivt ett skäl, ett mycket starkt sådant. Alla Disneyserier ges ut under det varumärket, det är just därför de är Disneyserier. Det finns ingen annan anledning till att de kallas så och det finns inga andra serier som kallas så. Om du inte har något annat än ditt eget tyckande som skäl, vilket går emot svenska språkvetares synpunkter, så tycker jag att du borde släppa den här saken och låta Seriewikins standard följa språkvetarnas. E.G. den 9 april 2019 kl. 18.50 (CEST)
På vilket sätt går det emot "svenska språkvetares synpunkter", vilka avser du och kan du anföra något exempel på där en språkvetare uttryckligen och direkt uttalat sig om just "disneyserier"? Johnny Hazard (diskussion) 10 april 2019 kl. 18.29 (CEST)
Jag förutsätter att du har läst texterna som jag har länkat till här ovan. Jag tycker att de är mycket tydliga, även om de inte nämner Disney specifikt. Frågan gäller förstås inte heller bara Disney specifikt. Du har ännu inte visat någon som påstår något annat. E.G. den 10 april 2019 kl. 21.02 (CEST)
En till länk, en språkvetare som skriver Volvobilar och inte volvobilar: https://www.kotus.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor_1986_2013/1988/sammanskriv_sammansattningar! E.G. den 10 april 2019 kl. 21.07 (CEST)
En språkvetare i Finland ja, finlandssvenskañ är betydligt mer konservativ. Johnny Hazard (diskussion) 10 april 2019 kl. 21.45 (CEST)

Det är ingen som ifrågasätter vad du anser i sakfrågan, E.G. Det handlar snarare om att det inte är någon användares personliga åsikter som det ska komma an på, utan på Seriewikins kollektiva. Att börja flytta artiklar utan konsensus leder enbart till okonstruktiva redigeringskrig och destruktiva konflikter. Kan någon administratör gå in och styra upp det här? --Keffy (diskussion) 10 april 2019 kl. 15.19 (CEST)

Jag tror inte heller att någon ifrågasätter min åsikt, Keffy, men det vore ju bra om Johnny Hazard, som har en helt egen åsikt i detta som skiljer sig från allmänna språkliga regler och rekommendationer, också kunde inse vad som faktiskt borde gälla. Jag förstår faktiskt inte varför han framhärdar i sin högst personliga åsikt. E.G. den 10 april 2019 kl. 16.32 (CEST)
Såväl du som Johnny Hazard har rimliga språkliga argument. Det är inte så att du har rätt och han har fel. Du får helt enkelt avvakta att göra redigeringar som passar din språkliga känsla tills och om ett konsensus som delar din åsikt har nåtts. --Keffy (diskussion) 10 april 2019 kl. 20.06 (CEST)
Johnny Hazard är ensam om sin åsikt, både här på Seriewikin och om man jämför med vad som skrivs av olika språkvetare. Varför skall vi vänta på att Johnny uttryckligen skall foga sig innan vi fortsätter? E.G. den 10 april 2019 kl. 20.55 (CEST)
Tydligen inte ensam, eftersom båda formerna D/d återfinns i åtskilliga artiklar i Seriewikin av olika skribenter. Vad jag hävdar är att begreppet "disneyserier" har förlorat sin karaktär av namn, och av de flesta numera uppfattas som närmast en genrebeteckning. Om man söker efter publiceringar av de båda formerna, så får man ungefär 50/50, trots att ordet ingalunda är speciellt frekvent. "Disneyserier" är ungefär lika frekvent i Svenska wikipedia som "disneyserier", 52 resp 53 belägg. Gemenformen förekommer också övervägande på onlinemedia, såsom Flashback, Twitter och diverse bloggar. Därtill enstaka belägg i tidskrifter, såsom Familjeliv. Versalformen, "Disneyserier" återfinns i några enskilda belägg i dagstidningar, finska (sic) Hufudstadsbladet samt Göteborgsposten. Detta avspeglar språkbrukarnas inställning, de finner alltså "disneyserier" minst lika naturligt som "Disneyserier". Och syvende och sist är det ju det brukade språket som bestämmer vad som är (blir) rätt eller fel, då ju både grammatik och stavning alltid är i utveckling och förändring. Johnny Hazard (diskussion) 10 april 2019 kl. 21.59 (CEST)
Du är den ende som försvarar formen i den här diskussionen. Disneyserier har inte förlorat sin karaktär av namn, för ordet hänvisar alltid till serier som ges ut av eller med tillstånd av företaget Disney och med det figurgalleri som har utvecklats där. Det finns ingen karaktär av genre i ordet, utan ordet hänvisar specifikt till företagets serier (egna eller skapade under licens). Ingen använder uttrycket för att allmänt hänvisa till fabeldjursserier eller till serier som har sitt ursprung i tecknade filmer eller serier i en viss teckningsstil eller serier med en viss tematik i sina berättelser. E.G. den 10 april 2019 kl. 23.13 (CEST)
Allt det här orkar jag inte läsa igenom. :) Men jag tycker "Disneyserier" (stort D) är mest rätt. Däremot ska adjektivet "disneyfierad" vara med litet d.Hoff (diskussion) 11 april 2019 kl. 11.55 (CEST)
En synpunkt så god som någon, men varför gemen enbart för adjektiva avledningar och inte för substantiva sammansättningar? Johnny Hazard (diskussion) 11 april 2019 kl. 18.26 (CEST)
För att Disneyserier är en sammansättning, och disneyfierad en avledning, antar jag. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 12 april 2019 kl. 23.08 (CEST)
"Disneyserier" är inte ett namn, utan ett substantiv, och det är "Disney" som är registrerat varumärke och inte olika sammansättningar eller avledningar. Det finns fog för att betrakta disneyserier som en kulturell subgenre, då de har så specifika kännetecken, spänner över lång tid och har frikostiga licensieringar (massor av olika upphovsmän) runt världen. Man skriver ju inte westernserier med versal, men disneyserier är så särpräglade vad gäller karaktärer, stil och plots att det knappast spelar någon roll att det är enbart ett företag och inte flera som i viss mening producerar dem för att de kan ses som en genre. Johnny Hazard (diskussion) 11 april 2019 kl. 18.26 (CEST)
Alla namn är substantiv. Ordet "Disneyserier" är sammansatt av egennamnet Disney och det generiska ordet serier, det har en direkt anknytning till Disney som företag, medan ordet westernserier inte allmänt används som beteckning på serier från Western Publishing. Om någon skriver Westernserier, skulle det dock avse serier därifrån snarare än serier i västerngenren. E.G. den 11 april 2019 kl. 19.14 (CEST)
Ordet "disneyserier" är en sammansättning av ett proprium och ett substantiv med numerus i pluralis. Medan det är självklart att ett proprium alltid skrivs med begynnelseversal, så är det inte alls säkert att så är fallet för en sammansättning. Johnny Hazard (diskussion) 12 april 2019 kl. 16.23 (CEST)
Fast när proprium var ett varumärke, var det väl en regel att det skulle skrivas med begynnelseversal även i sammansättningar? 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 12 april 2019 kl. 23.06 (CEST)
Nej, vad gäller varumärken så bör de skrivas som företaget anger, t.ex. "miHoYo" för det kinesiska förlaget. Ordbildningar som "disneyfieringar" och "disneyskit" skrivs förstås gement, liksom "disneyserier", då det där är "serier" som är det viktiga, inte just "Disney" (jmf. Falun - falukorv, Uppsala - uppsalamaffian, Malmöbo - kalmarit. Johnny Hazard (diskussion) 13 april 2019 kl. 21.09 (CEST)
Många språkvetare hävdar att egennamn och företagsnamn skall skrivas med versal begynnelsebokstav, även om vederbörande inte själv gör det. Det är "Disney" som är det viktiga i ordet "Disneyserier", inte "serier", för det som avses är just serier från Disney. Disney är ingen generisk beteckning. E.G. den 15 april 2019 kl. 08.29 (CEST)

Jag har egentligen ingen egen åsikt, och ser att både gement och versalt D kan motiveras språkligt. Jag har dock försökt att hålla mig till gement, då mitt intryck när jag började redigera var att det var det mest spridda på Seriewikin (så här i efterhand har jag insett att det inte var riktigt så enkelt, även om det blivit mer och mer så allteftersom jag och andra med mig skapat nya artiklar). Dock tycker jag att det är riktigt bra att det lyfts, också på wikins FB-grupp, så att vi kan komma till beslut, och därmed slippa lägga energi på redigeringskrig.
Nu har jag helt enkelt gjort så att jag gått till litteraturen, för att se om någon form är vanligast. Jag har kollat de redaktionella sidorna i Carl Barks samlade verk, Hall of fame – De stora serieskaparna, Kalle Anka & C:o - Den kompletta årgången, Kalle Ankas julbok (som under åren 2010-2017 inte bara föredömligt samlat de tidgaste Kalle-söndagssidorna utan även har väldigt trevliga redaktionella sidor), första svenska samlingsutgåvan av Farbror Joakims liv, Kalle Anka – Dag för dag, samt Jag-böckerna Mitt liv som anka och Musse Pigg – Gamla goda årgångar 1930–1934. I dessa publikationer används "Disneyserier" i samtliga fall utom Mitt liv som anka som i ett (1) fall har "disneyserier". Versal är även det vanliga i NAFS(k)uriren och på kalleanka.se. Jag har även skumläst förorden till flera ytterligare Jag-böcker som dock inte alls använder ordet. Med andra ord – språkmässigt finns skäl att hävda både gement och versalt D, men litteraturen ger otvetydliga argument för versal. Med andra ord bör även Seriewikin skriva "Disneyserier", "Disneytecknare", "Disneyfigur", "Disneytidning", "Disneyfilm", etc. -Keffy (diskussion) 11 april 2019 kl. 22.27 (CEST)

Det kan vara klokt att ta hänsyn till vad de själva skriver, men detta behöver ju inte vara alltid korrekt, eller inte vara neutralt gentemot allmänna skrivregler på grund av marknadsföringsaspekter etc. Johnny Hazard (diskussion) 12 april 2019 kl. 16.23 (CEST)
Må så vara – fast i detta fall när båda alternativen är språkligt rimliga, finns det ingen anledning att inte följa det vedertagna. -Keffy (diskussion) 12 april 2019 kl. 16.49 (CEST)
Vedertaget var? I svensk publicering tycks "Disneyserier" bara användas i aningen mer än hälften av tillgängliga belägg på 161 stycken: https://spraakbanken.gu.se/korp/#?stats_reduce=word&cqp=%5B%5D&search_tab=2&hpp=500&search=cqp%7C%5Bword%20%3D%20%22Disneyserier%22%25c%5D Johnny Hazard (diskussion) 13 april 2019 kl. 21.09 (CEST)
Som sagt ovan - i litteratur dels av och dels om ämnet i fråga. Du får nog slöppa på prestigen här, Johnny Hazard. —Keffy (diskussion) 13 april 2019 kl. 21.57 (CEST)
En kompromiss jag kan gå med på är att man skriver "Disney-serier", motsvarande "Marvel-serier" som tycks vara vad dagspressen oftast nyttjar. Johnny Hazard (diskussion) 14 april 2019 kl. 08.39 (CEST)

Vi brukar i seriewikin skriva "disneyserier" och "Disney-serier" även om förleden "Disney-" ursprungligen kommer från ett namn, så är det ju inte säkert att det är detta som avses. Disneyserier har ju tex. väldigt lite med Walt Disney att göra, utan är mer en gruppbeteckning över serier från företaget - som hetat på en mängd olika sätt genom åren. Det finns en mängd exempel på person- och företagsnamn som blivit substantiv. Skall man skriva siluett eller Siluett? Normalt sett är etymoligien av liten betydelse för hur ett ord används i dag. Däremot så förbehåller jag mig rätten att ändra "karaktär" till lämpligare ord när det inte är frågan om just en figurs karaktär eller karaktärsdrag. = Steamboat Willie / 蒸気船 ウィリー =- (diskussion)-

Om du har ett exempel på någon text där "disneyserie" inte avser en serie från företaget Disney eller någon av dess licenstagare, så får du gärna visa på det. Annars har det ovan publicerats länkar som visar att språkvetare anser att det skall vara med versalt D och länkar som visar att det är vad som mest används i serievetarlitteraturen. E.G. den 14 april 2019 kl. 21.42 (CEST)
Jag har sagt mitt i frågan och avvaktar på att beslut fattas. Så länge vi slipper redigeringskrig, och användare lägger sin energi på att utvecka wikin istället, är jag nöjd.
Steamboat Willie – du skriver "Vi brukar i seriewikin skriva 'disneyserier' och 'Disney-serier'". Vilka är "vi" och hur får vanliga dödliga användare reda på vad det är som gäller? Jag har länge efterlyst en användarguide som inte bara finns i vissa användares huvud – skulle redaktörsgruppen kunna sammanställa en sådan så skulle det göra utvecklingen av Seriewikin både betydligt mer effektiv, och mer attraktiv att jobba med. Över lag är redaktörernas frånvaro i det dagliga wikiarbetet ett problem i nuläget. -Keffy (diskussion) 15 april 2019 kl. 08.40 (CEST)