Fria Serier

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Mammut nr 1 från 1980. Omslag av Hans-Åke Gabrielsson. © upphovsmannen och Fria Serier.

Bilden är hämtad med tillstånd från The Grand Comic Book Database.

Fria Serier var namnet på ett ideellt förlag i föreningsform, grundat 1979. Under några år i början av 1980-talet gav man ut album under namnen Mammut och Mammut Special.


Föreningens start

Under senare delen av 1970-talet etablerade sig en grupp svenska serieskapare, som ville arbeta utanför de stora serieförlagen. Många av dem arbetade med vad man då kallade underground- eller alternativserier. Det fanns därmed ett behov att skapa ett forum för nya svenska serier. På Magnus Knutssons initiativ bildades föreningen Fria Serier. Den hade sitt första årsmöte i maj 1979 och styrelsen kom att bestå av Leif Almqvist, ordförande, Ola Ambjörnsson, Johan Höjer, Gunnar Idering och Magnus Knutsson.

Föreningens syfte var att ge ut en tidning med kortare serier, sådana som inte kunde ges ut som hela album. Ett uttalat krav var att serierna skulle vara av professionell kvalité och att medarbetarna skulle få ersättning. Det ansågs alltså viktigt att tidningen inte fick karaktären av fanzin. Tidningen kunde inte förväntas bära sig och man inriktade sig från början på att erhålla stöd från Kulturrådet. Men då något stöd för serietidningar inte fanns, beslöt man att låta tidningen få den yttre formen av album. Albumserien fick titeln Mammut och "Mammut 1" kom ut i april 1980.

Mammut Special

Föreningen beslöt också att starta en utgivning av album gjorda av enskilda serieskapare. Utgivningen kallades Mammut Special. Då medlemmar i föreningen hade färdiga eller nästan färdiga serier liggande kom redan under 1979 fyra album ut: "Stenstaden" av Leif Almqvist, "Storfamiljen" av Lars Hillersberg, "Snövita stålar" av Johan Höjer och "Spindlarnas rike: en berättelse ur framtiden" av Per-Inge Isheden. Året därpå kom "Snells Express" av Magnus Knutsson och Ulf Jansson.

Mammut

Föreningens aktiva kärna bestod av medlemmar i gruppen Comix Nostra, serieskaparna Ulf Frödin, Johan Höjer och Leif Almqvist. Dessa tillsammans med Hans-Åke Gabrielsson kom med de flesta bidragen till Mammut. Andra serieskapare som medverkade flera gångar var Lars Andreasson, Ola Ambjörnsson, Olle Berg, Carina Hellström-Norrman och Eva Lindström. Återkommande serier var "Harry Kavring" av Gunnar Wall och Anders Hamlin och "Jolgöbben" av Leif Almqvist (under signaturen "Elmer").

Ett uttalat syfte med publikationen var att introducera den franska seriekonsten i Sverige. "Mammut 4" innehöll en artikel om franska serier och publicerade verk av Claude Lacroix. Andra serieskapare från Frankrike som dök upp i Mammut var Moebius och Mandryka.

Mammut kom ut med sex nummer, det sista 1983.

Föreningen lade efter några år ner verksamheten, då det inte fanns möjlighet att få mer stöd till utgivningen av Mammut från Kulturrådet. Ett sista beslut var att ställa sig bakom utgivningen av serietidningen Elitserien 1985.

Mer om Fria Serier