Kollusor

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Kollusor (från latin, "medlem"; pluralform: kollusorer), medlem i NAFS(K). Kollusornumret talar om hur länge man har varit medlem i NAFS(K). Dock finns det ingen som har under 313 (grundarna har 314–316). Anledningen till den latinska anknytningen är att grundarna träffades på gymnasiet (humanistisk linje) och latin var ett av deras skolämnen. Kollusorer som under verksamhetsåret fyller högst 18 år kallas även för knattar. Person som återinträder i föreningen återfår sitt medlemsnummer.

Förhistoria

NAFS(K):s grundare hämtade denna titel från följande nysvenska berättelse av Alf Henriksson (publicerad på Namn & Nytt-sidan i Dagens Nyheter. 11 december 1976):

Mors lilla Olle

Den kvinnliga könsrollens minderårige Olle (3) företog en ambulation i barrskogsbiotopen varvid sidorna av fysionomin rodoroficerades samt radiation emanerade ur synorganen. Vederbörandes läppar vilkas storleksgrad var under medelmåttan bar spår av blåbärsförtäring. I sin isolerade situation förklarade han sig vara alienerad. Ett akustiskt fenomen av brummande och lufsande natur samt ett knakande i buskvegetationen bedömde han såsom ett significum på närvaron av en hund. Ehuru pälsen på densamma företedde lurvighet påverkades Olles känsloläge i positiv riktning. Han förmenade sig uppleva ankomsten av en kollusor och fann detta optimalt samt kommunicerade en hälsningsformel. Efter att vidare manuellt ha karessat björnen porrigerade han plockningsrecipienten och proponerade besmakning av det däri förekommande. Björnen konsumerade nästan hela den totala kvantiteten, varvid Olle konstaterade att stor affinitet till blåbär (Vaccinium myrtillus) syntes föreligga.
I nuläget observerade modern försiggåendet och avgav en ululation, varvid björnen alibierade sig och kolluderandet abrupt upphörde. Vilken motivationsfaktor för beteendet föranledde mor att utöva denna terror oss vertebrater emellan? Det synes rekommendabelt att vännen ombedes revolvera.

Här finns inte bara kollusor, utan som synes även verbet kolludera.

Kollusor kommer från latinets ludo vilket betyder jag spelar eller jag leker.

Externa länkar