Legenden om Morwhayle

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

"Legenden om Morwhayle" är en fantasybokserie av Peter Bergting från Bokförlaget Semic. Bergting har även gjort en tecknad serie med samma titel och samma koncept, publicerad i serietidningen Utopi. Både bokserien och den tecknade serien utspelar sig i Arzakkali, samma värld som serieromanen "The Portent" och romanserien "De dödas rike" också utspelar sig i.

Handling

Världen i Bergtings fiktion är mångfasetterad. Mytologin har utvecklats i serieromanen "The Portent" och bokserien "De dödas rike" och fortsätter expandera och fördjupas i Morwhayleromanerna, novellerna och den tecknade serien.

Den tecknade serien består av fristående serienoveller från Morwhaylevärlden. Första avsnittet ("Varulvsbroder", Utopi nr 5/2012) handlar om den kvinnliga jägaren Lori och hennes konflikt med brodern Aldous, som är en varulv. Avsnitt två ("Profetian", Utopi nr 6/2012) kretsar kring en framtidssyn om världens undergång och den sista striden mellan hjältesyskonen Arteil och Malda. Del tre ("Dimskärs förbannelse", Utopi nr 7/2012) handlar om Aldous uppväxt och förvandling till varulv.

Figurgalleri

Nedanstående figurgalleri gäller hela Morwhaylesviten, inte enbart de figurer som förekommit i den tecknade serien.

 • Arteil Krill är huvudfigur i Morwhaylesviten tillsammans med Malda Krill. Arteil är 15 år och har bott de senaste tio åren i Gopnyk tills Malda tog med honom till Morwhayle. Han har tränat svärdsfäktning större delen av sitt liv, men är också lite hemkär och har levt en väldigt trygg tillvaro i den lilla staden. Arteil älskar Morwhayle och äventyret men en liten del av honom hade ändå gärna stannat kvar i Gopnyk.
 • Malda Krill är Arteils syster. Har växt upp i Peretenau. Lite galen, vet vad hon vill men oftast när det är försent. Vill alltid få sin vilja igenom och är snar till våld om någon går emot henne. Tydligast är detta när hon är pressad, men om hon är lugn och tillfreds är hon vältalig och lätt att umgås med. Hon har ett djupt komplicerat förhållande till Arteil och vet egentligen inte vad hon ska tycka om honom, eller om hon ens litar på sin bror. Hon är aldrig helt säker på vilken sida han står.
 • Scurvley Briskit var prefekt på magikerakademin. Ärkemagiker och före detta medlem av Rådet.
 • Gilrem Krill är Arteils och Maldas far. Ärkemagiker och före detta medlem av Rådet. Gilrem har ett mörkt och komplext förflutet tillsammans med Scurvely Briskit och Wurzel Stern. Under sin tid i Rådet har Gilrem begått handlingar som han aldrig skulle avslöja för Arteil. Gilrem är av den fasta övertygelsen att allt dåligt som händer är alla andras fel. Och då menar han verkligen alla andra. Gilrem är bitter och trött på världen.
 • Gorgobestor är en drake som tjänat under både häxmästaren och Malda. Har ett komplicerat förhållande till familjen Krill.
 • Lori Svartfamne är dotter till värdshusvärden på Dimskär. Äventyrlig och duktig på att jaga, men fast i familjeföretaget. Dömd till ett liv att skala lök och servera öl till sura äventyrare.
 • Briar är en bargest och före detta vakthund hos familjen Krill. En av få återstående renrasiga bargester med obruten stamtavla är Briar egentligen en fruktad och respekterad krigare. Han kan bara inte acceptera det själv. I första boken händer dessutom något som för alltid förändrar Briars blodslinje.
 • Aldous Darkmuir, varulv med förflutet i Morwhayles magiakademi. Jämgammal med Arteil och Malda. Bror till Lori.
 • Aneliya Krill, Arteill och Maldas mor. Aneliya dog för tio år sedan.
 • Wurzel Stern, häxmästaren. Förmodad död, men hans huvud lever efter bästa förmåga vidare i en låda.
 • Odöda är samlingsnamnet för de varelser eller människor som antingen har dött och reanimerats eller tillhör någon av alla de raser som anses höra hemma "på den andra sidan". Under häxmästarens sista dagar vid makten användes odöda som billig arbetskraft, något som fått allvarliga efterdyningar i relationerna mellan de döda och de levande. Att hedra de döda med ritualer, levande ljus på gravar och liknande har alltid varit tradition, men efter häxmästarens fall instiftades en myndighet i Idilre vars enda syfte var att ta hand om de dödas rättigheter samt att medla mellan de döda och de levande. All direktkontakt mellan döda och levande som inte uppstår slumpmässigt är förbjuden (nekromanti faller såklart inom denna regel). Myndigheten betalar även ut skadestånd till levande som anser sig ha förföljts, skadats eller på andra sätt lidit av kontakt med de döda som de själva inte kunnat undvika.
 • Varulvar var under flera år lierade med häxmästaren Wurzel Stern. De var hans elitgarde och var fruktade för sin hänsynslöshet och blodtörst. Men varulvarna föll i onåd hos häxmästaren och fann sig själva jagade och fördrivna.
 • Bargester är släkt med varulvarna men kan förvandla sig till hundliknande varelser. De är kända för sin skicklighet i strid och att spåra. Efter de stora krigen om Peretenau tog sig den enda kvarvarande klanen på sig att försvara Morwhayle som den gjort till sitt hem. Bargesternas släkte har förtvinat efter år av inavel och är bara skuggor av sina forna jag. Renrasiga bargester är många gånger starkare än de som bor i Morwhayle.
 • Umbrianer påminner om tjocka kaniner med sina utdragna nosar men med grov, ödlelik hud. De döljer sitt utseende under mörka kåpor som de drar djupt ner över ansiktet.
 • Orobouzer
 • Buaror
 • Drakar
 • Stäpptroll
 • "Rådet" var en samling magiker som lydde under den dåvarande besvärjarkungen Wurzel Stern. Rådet var korrupt och Peretenau blev så småningom en diktatur. Wurzel Stern förföll helt och hållet till ondskan och blev häxmästaren. Några av magikerna gjorde revolt, avsatte Wurzel Stern och placerade en ny besvärjarkung på tronen. Den nya besvärjarkungen omgav sig med vetenskapsmän och lärda män istället. Rådet som bestått av besvärjare och magiker hade spelat ut sin roll. De magiker som avsvor sig alla band till häxmästaren fick nya roller som lärare och forskare på magiakademin. Rådet återuppstod efter några i hemlighet, men nu som en underjordisk organisation med kopplingar långt upp bland de krafter som styr Peretenau. En tredje inkarnation styrs för närvarande av Gilrem Krill.

Geografi

Nedanstående geografiska beskrivningar gäller hela Morwhaylesviten, inte enbart den geografi som förekommit i den tecknade serien.

Det finns inga specifika "länder" i världen, även om både Peretenau och Priszca ibland felaktigt refereras till som "land". Istället delas områden in i avgränsade regioner med självstyre. Gränsen för var en region slutar och en annan börjar kan stundtals vara flytande och beroende på styre räknas även vissa städer som en egen region. Ibland används fysiska begränsningar för att avgränsa en region men i de allra flesta fall handlar det om vapenmakt – en region måste kunna försvara sig på egen hand. Peretenau och Priszca är två separata regioner men faller ändå under samma styre av praktiska och historiska orsaker. De avgränsas i norr och öster av höga bergskedjor, i söder och väst av havet. Peretenau och Idilres regiontillhörighet är starkt sammankopplat med Goorl-Oms tempelväktare som står för mer än 95% av den väpnade makten. Till Priszca hör även områdena Nagohre, Wilderlandt och utmarkerna.

Peretenau

Peretenau är områdets näst största region. Dess landskap domineras av kuperade hedar som vid kusten stupar ner i det bråddjupa havet. Ruttna träd sticker upp ur dyn, överväxta med mossa och lavar. Vidsträckt ödemark dominerar de norra regionerna där mörka berg skjuter upp ur livlös jord. Kustlinjen är täckt med ruinstäder som övergivits efter de stora krigen men det finns även välmående fiskelägen som lever av det havet förser dem med.

 • Morwhayle är landets näst största stad och inofficiell huvudstad, hem för magiakademin. Morwhayle är till större delen byggt på ett floddelta men norröver klättrar husen uppför bergssidan. Utanför stadsmuren står vakter och från krönet hänger stora schabrak med stadens sigill. Morwhayle är uppbyggt på ett antal öar som sitter ihop med broar men några av öarna når man bara med färja eller båt. En bred backe leder uppåt, in i staden, kantad av hus i mörka färger. De flesta byggnaderna är av sten, smala med spetsiga tak av skiffer. Viskande gudarnas gata genomkorsar hela staden och binder samman de många öarna. I väst ligger handelskvarteren där man kan köpa tobak, kryddor, formler och liknande. Österut ligger bostadskvarteren, de finaste ligger längst upp. I centrum finns det tavernor och värdshus i alla prisklasser, men den som vill äta gott och billigt tar sig gärna till hamnkvarteren. Stadens viktigaste byggnad är magiakademin med tillhörande bibliotek, men det finns även ett operahus och flera teatrar. Längs upp i staden ligger Goorl-Oms tempel som kastar en vakande skugga över Morwhayleborna.
 • Idilre är Peretenaus största stad. Säte för besvärjarkungen och officiell huvudstad. Hör geografiskt egentligen till Priszca men historiskt till Peretenau. Frågan om Idilre ska återgå till Priszca är en ständigt infekterad punkt på dagordningen.
 • Ogolste var länge porten till öst då den enda farbara vägen mellan bergskedjorna mynnade ut vid de stora sjöarna som i sin tur knöt ihop kusten och Morwhayle med resten av regionen.
 • Dimskär är ett välbesökt värdshus vid gränsen mellan Priszca och Peretenau. Egentligen ligger det flera mil in i Priszca men ägarna har länge hävdat att den gamla gränsdragningen som baserades på kustlinjen gälller. Och enligt den så hör Dimskär till Peretenau.
 • "Halvvägs" är ett nergånget värdshus, halvvägs till Dimskär. Ett solkigt hak kvinnor och barn bör undvika. Affärsidén med att ha ett värdshus halva vägen upp mot Dimskär har visat sig vara helt galet då de flesta ändå fortsätter resten av vägen.

Priszca

Priszca är områdets största region och består av omtäjd vildmark och kargt stäppland. De få städer som finns är koncentrerade till den västra kusten och bergskedjan Arnakalazte. Bortom Arnakalazte väntar ett obebott kustområde med kala klippor, många mil långt.

 • Murlegh är en av de äldsta städerna i landet och ligger i provinsen Priszca som angränsar till Peretenau i jämnhöjd med bergskedjan Arnakalazte. Häxmästarens torn ligger strax norr om staden, skyddat av höga berg på tre sidor och Murlegh i söder.

Polwurgh

Stor region öster om de väldiga bergskedjorna som skiljer av Peretenauhalvön från resten av kontinenten. Polwurgh är en av de äldsta regionerna med gamla traditioner och hårda invånare. Arteil och Maldas släkt kommer härifrån. Regionen består av ett hundratal namnlösa småbyar och några få större städer. De största städerna är Kargowol, Obelsk, Noorgh, Novasola och Korazokow.

Prispekt

Vindpinad region på det östra halvklotet. Vegetationen är i huvudsak granskog, höga berg och djupa dalar med oräkneliga sjöar. Mot kusten är landet flackare och slutar i grunda klippor mot havet där Gopnyks hamn är sista utposten för den som vill resa österut. Prispekt ligger ungefär 9 timmar före Peretenau. De största städerna är Gopnyk, Otbet (huvudstad) och Narwid.

Magi

Magi är ett vitt begrepp och innefattar allt från enklare spådomar till formler som kan påverka hela världen. Även om magiakademin lär ut och studerar alla former av magi är vitmagin den enda som är sanktionerad av besvärjarkungen. Några få utvalda ärkemagiker har tillgång till formler ur de andra magiska inriktningarna men under strikt överinseende och hårda straff om det skulle framkomma att magikern missbrukat sitt förtroende. Några religioner har tillgång till formler, men kallar dessa för böner istället. Till exempel använder sig Goorl-Oms tempelväktare av skyddande formler, magiska vapen och offensiva besvärjelser.

Utgivning (den tecknade serien)

 • "Varulvsbroder", Utopi nr 5/2012
 • "Profetian", Utopi nr 6/2012
 • "Dimskärs förbannelse", Utopi nr 7/2012

Även serieromanen och webbserien "The Portent" utspelar sig i samma värld, men är ingen del av Morwhaylesviten.

I andra medier

Romaner

 • "Legenden om Morwhayle: Häxmästaren" – 2011
 • "Legenden om Morwhayle: Demonprinsessan" – 2012
 • "Legenden om Morwhayle: Dödens stad" – 2013

Barnromaner

Även barnboksserien "De dödas rike" utspelar sig i samma värld, men är ingen del av Morwhaylesviten.

 • "De dödas rike: Övergiven värld"
 • "De dödas rike: Havsdemonerna"
 • "De dödas rike: Fasornas port"
 • "De dödas rike: Dödens drottning"
 • "De dödas rike: Åter till urskogen"
 • "De dödas rike: Demonernas hämnd"

Kortromaner/noveller

Det finns också flera kortromaner som utspelar sig i samma värld som romanserien. Kortromanerna finns samlade i en gratis epub.

 • "Sochelnik" – 2011
 • "Lastkajen" – 2011
 • "Gorgobestor" – 2011
 • "Kryptan" – 2011
 • "Adler Holsts vidare öden" – 2011
 • "Sha-Guraths torn" – 2011

Inspirationskällor

"Legenden om Morwhayle" är inspirerad av klassisk fantasylitteratur. Där "The Portent" lånade friskt från wu-shufilmer plockar "Legenden om Morwhayle" teman från böcker som Jack Vances "Den döende jorden", Michael Moorcocks "Stormbringer" och Fritz Leibers "Lankhmar"-serie.

Se även

Externa länkar


Wikipedia-logo.png Artikeln, i den version den hade den 2012-10-14, innehåller till stor del information hämtad från Wikipedia:Legenden om Morwhayle.