Pox-rättegången

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Åtalad, specialnummer av Pox från 1989. © RSR Epix.

1989 åtalades serietidningen Pox och dess ansvarige utgivare Horst Schröder för olaga våldsskildring med stöd av en ny lag som trädde i kraft samma år. Bakom åtalet låg Justitiekanslern efter en anmälan från Folkaktionen mot Pornografi. Rättegången utvecklades till ett uppmärksammat tryckfrihetsmål där kritiker drog paralleller till 1950-talets moralpanik kring serier. Schröder frikändes dock.


Bakgrund

Folkaktionen mot Pornografi

Folkaktionen mot Pornografi (FmP) bildades 1985 på initiativ av Kvinnofronten för att bekämpa porrens spridning i samhället. FmP kan ses som en efterföljare till 1970-talets Riksaktionen mot Pornografi och Prostitution (som bl.a. medverkade till att barnpornografi blev förbjuden i svensk lag 1980).

FmP uppmärksammade barnporr och sexualiserat våld, bedrev opinionsbildning genom insändare, demonstrationer och bojkotter mot butiker som hyrde ut eller sålde pornografiska filmer eller tidningar samt uppvaktning av makthavare. FmP menade själva att de aldrig velat förbjuda porren helt, utan "Folkaktionen försökte att istället diskutera konsekvenserna av pornografi utifrån de sexuella övergepp [sic] pornografi innebär och leder till."[1]

Folkaktionen mot Pornografi lades ner 1999.

Horst Schröder och RSR Epix

Bakom RSR Epix ligger den från Tyskland invandrade akademikern, författaren och förläggaren Horst Schröder. Under första halvan av 1980-talet gjorde han insatser för seriejournalistiken och seriehistorieskrivningen i egenskap av författare till böcker om tecknade serier och som redaktör för Seriefrämjandets tidskrift Bild & Bubbla.

Schröder har även gjort betydande insatser för vuxenserier och den moderna europeiska seriekulturen i Sverige. 1982 startade han förlaget Medusa, som senare gick upp i RSR Epix, där han gav ut album av kända europeiska serieskapare och serietidningar som Epix, Pox, Elixir, Tung Metall, Casablanca med flera.

1992 utestängdes förlaget från bred distribution och förlorade även en stämning mot distributören Tidsam. Förlaget har sedan dess dragits med en svår ekonomisk situation, och även om förlaget fortfarande finns kvar är utgivningen idag sparsam.

Den nya lagen

1986 infördes ett förbud mot att skildra sexuellt våld eller tvång i rörlig bild, det vill säga på film. Straffet var böter eller fängelse i högst 6 månader. 1989 utökades förbudet att gälla även tryckta bilder, och därmed blev även illustrationer och tecknade serier åtalbara. Brottet föll därmed även under yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen.

Ur tryckfrihetsförordningen

Ur tryckfrihetsförordningens sjunde kapitel:

4 § Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet av en allmän tryckfrihet skall såsom följande tryckfrihetsbrott anses följande gärningar, om de begås genom tryckt skrift och är straffbara enligt lag: 13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig;

Pox-rättegången

Efter en anmälan från Folkaktionen mot Pornografi beslöt Justitiekanslern (JK) att åtala Horst Schröder för olaga våldsskildring.

Anmälan

I april 1989 inkom en anmälan till JK från Bo Bertilsson, ordförande för Malmöavdelningen av FmP. Anmälan gällde "Barnpornografibrott, samt brott mot tryckfrihetsförordningen 7:13" i serietidningen Pox nr 1/1989. I en radiointervju vid denna tid berättade Bertilsson att man börjat specialbevaka vuxenserier. [2] Anmälan kan tolkas som ett sätt att pröva tillämpningen av den nya lagen från samma år om förbud olaga våldsskildring (dvs. sexualiserat våld) i stillbildsform.

JK Hans Stark avskrev barnpornografibrottet direkt, men beslöt väcka åtal mot Pox och dess ansvarige utgivare Horst Schröder på punkten olaga våldsskildring. Ur JK:s stämningsansökan: "I tidningen förekommer bilder vari skildras sexuellt våld eller tvång. Bilderna förekommer i tidningen enligt följande: sid. 22 sidans övre hälft, sid 27. sidans nedre hälft, sid 46. sidans övre hälft, sid. 60 med undantag för övre vänstra bilden och sid. 61 översta bildraden, sid. 106 med undantag för översta vänstra bilden och nedersta högra bilden."

De åtalade serierna

"Hor på kontor" av Dori Seda © Dori Seda

Schröder svarade på stämningsansökan med att ge ut ett specialnummer av Pox, där de åtalade serierna återtrycktes. Han gav även ut ett nummer av Pox (nr 5/1989) som på ett ironiskt sätt dedicerades till Bo Bertilsson.

Bland de åtalade serierna finns bland annat en S&M-serie av Dori Seda (där en hunsad arkivarie agerar domina åt sin chef och kör in en bunt pennor i hans stjärt) och en serieversion av kapitel 19–21 av Domarboken i Gamla Testamentet (resan till Betlehem).

Lista över samtliga åtalade serier

Rättegången

Rättegången inleddes i september 1989.

Horst Schröders utgivningsrätt försvarades av bl.a.

Schröder frikändes 1990.

Efterverkningar

Schröder frikändes helt, och kunde fortsätta ge ut sina tidningar. Däremot lät Kooperativa Förbundet (med butiker som Konsum, Domus etc.) efter Pox-rättegången bannlysa Epix' tidningar Epix, Pox och 2000+ från sitt sortiment 1991[4], sannolikt influerade av den negativa publiciteten och påtryckningar från Folkaktionen mot pornografi.[5] Detta gav svåra effekter på förlaget, som i princip tvingades ge upp all sin tidningspublikation.

Mer om Pox-rättegången

Externa länkar

Fotnoter

 1. Citatet hämtat från den officiella minnessidan för Folkaktionen mot Pornografi, underavdelningen Lagstiftning.
 2. Uppgift hämtad från en artikel av Jan Elvsén som publicerats i Kvälls-Posten 11 juni 1989 och som återtrycktes i B&B 2/1989.
 3. Vilket Neil Gaiman kommenterat så här:

  The first time I ever came close actually to sending a publisher to prison for something I had written was about 1986 or 1987, for Knockabout's Outrageous Tales From The Old Testament: I'd retold a story from the Book of Judges that contained a rape and murder, and this was held to have contravened a Swedish law depicting images of violence against women. The case was only won when the defense pointed out that the words were from the King James version of the bible, and that the images were a fair representation thereof...

  — Neil Gaiman, "Why defend freedom of icky speech", inlägg på Neil Gaimans Blogg 2008-12-01.

  Pratbubblekrok.gif
 4. N.N.: "...och i Sverige svartlistas serier" (Expressen 1991-10-07)
 5. "Serier - Censur - Nymoralism", artikel av Erik Nilsson (nuv. Uppenberg), från fanzinet Seriechock nr. 9-10 (juli 1992), omtryckt i fanzinet "Serier & Censur" (2000)