Seriewikin:Organisation

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Seriewikin:Administratörer)
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Translogo.gif

Seriefrämjandets Seriewiki är ett projekt som är öppet för alla serieintresserade. De aktiva användarna bidrar gemensamt med innehåll och kommer överens om praxis. Meningen är att huvuddelen av arbetet ska ske kollektivt, utan kontroll och styrmedel. Men en viss översyn och kontroll behövs ibland, vilket har skapat behovet av en administrativ organisation.

Under maj och juni 2011 genomförde Seriewikin sitt första fria val till samtliga ansvarsposter. Resultatet är nedanstående wikiorganisation, som kommer att handhava administrationen av Seriewikin för närvarande.

Redaktörer

De fyra redaktörerna ("byråkrater" på wikispråk) ska ha överblick över Seriewikin och kontrollera att verksamheten fungerar. De tjänar också som Seriewikins kontaktpersoner och ansvarar gemensamt för att besvara inkommen e-post. Redaktörerna ska se till att tidigare beslut följs upp och åtgärdas. De har rätt att fälla utslagsröster, hantera ordningsfrågor och stänga av användare.

Redaktörer 2011–nuvarande
N0WIS OlaHe Sir-L [bnw]
Simon Bülow, serieskapare m.m. Född 1987 i Karlskrona, boende i Malmö. Medlem i Seriefrämjandet sedan årsskiftet 2000/01 med uppehåll 2005–06, f.d. medlem i NAFS(k). Publicerad Bamse-tecknare sedan 2002. Har som ambition att skriva en omfattande biografi över Rune Andréasson. Deltar i återkommande möten på Svenskt Seriearkiv i Lund. Ola Hellsten. Född i Uppsala 1972, nu bosatt i Stockholm. Bibliotekarie och (numera sporadisk) skriftställare. Arbetar som bibliotekarie på Serieteket. Medlem i Seriefrämjandet av och till sedan 1980-talet, styrelseledamot sedan 2010. Satt under kort tid 2008 i styrelsen för Seriefrämjandet Stockholm. Har skrivit texter i Bild & Bubbla, Komika Magasin, Tintiniana och Galago. Var aktiv i uppbyggnaden av denna Seriewiki. En av Seriewikins redaktörer sedan starten, samt nuvarande kontaktperson mellan Seriewikin och Seriefrämjandets styrelse. Magnus Sörell. Född i Uppsala 1970 uppvuxen (mestadels) i Pilgrimstad, Jämtland. Serietokig sedan jag kunde läsa. Kom vid 7 års ålder på att man kunde köpa serietidningar och spenderade hela min samlade förmögenhet på tidningar (bland annat Barbapappa). Var helnöjd tills min mor tvingade mig att lämna tillbaks hälften. Skapare av "Cul-de-Sac", en serie skämtteckningar som gick i Högskolan i Halmstads skoltidning Motvinden. En av dessa har också publicerats i webbfanzinet

Wonderful Comics nr 5. För Motvinden skrev jag också ett antal serierelaterade artiklar. Innehavare av seriesidan 100% Serier, en seriedatabas som uppkom 1999 när jag insåg behovet av en sådan på den stora vida webben. Har sedan dess gjort en ny version men då Seriewikin nu finns så håller jag på att omstrukturera sidan.

Thomas Tholén. Har inte tidigare varit aktiv som serieskapare eller i fandom, men älskar konstformen som sådan (samt sådana här projekt som går ut på att samla ihop kunskap på ett strukturerat sätt). har läst mycket superhjältar tidigare, men är numera öppen för det mesta. En del webbserier. Är inte så förtjust i serietidningar längre, tycker mer om (mer eller mindre) avslutade historier i olika typer av album.

Viceredaktörer

Varje redaktör har en "viceredaktör" ("administratör" på wikispråk) som kan hoppa in t.ex. när en av de ordinarie redaktörerna är sjuk eller bortrest. Viceredaktören har alla befogenheter som redaktören, förutom att han/hon inte får stänga av användare.

Viceredaktörer 2011–nuvarande
Andreas Daha6439 Steamboat Willie Wakuran
Andreas Eriksson, född 1980, uppväxt i norra Västerbottens inland. Har läst serier så länge jag kunnat läsa. Har ett stort generellt intresse för serier i allmänhet och ett specialintresse vad gäller Fantomen. Aktiv medlem i The Scandinavian Chapter of the Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club. Tidigare redaktör på Seriewikin. Jobbar även som redaktör till vardags (instruktionsböcker m.m.). När jag inte är på Seriewikin och härjar gör jag ofta en insats på PhantomWiki. Skriver även artiklar för svenska Fantomen-tidningen. David Haglund, seriefrämjare född 1974 i Dalarna, numera bosatt i Uppsala. Ordförande för Seriefrämjandet Stockholm sedan 2008. I det civila projektledare i översättningsbranschen. Skribent och recensent i Bild & Bubbla sedan 1998, ett tag även krönikeredaktör. Har även skrivit om serier i tidningar som Premiär, Uptown och Codex samt intervjuats om serier i P3, P4 och Göteborgs-Posten. Översatte serier som sommarjobb 1994. Har medverkat till att bygga upp Seriewikin från starten och sköter för tillfället även Seriefrämjandets hemsida. Tidigare redaktör för Seriewikin. Även verksam inom projekt som Grand Comics Database Project och The Unofficial Guide to the DC Universe. Bror Hellman, sekreterare i NAFS(k) och Seriefrämjandet Stockholm. Initiativtagare till Seriegatan på Världens längsta bokbord. Har deltagit i Comiquiz för olika lag. Håkan Storsaeter. sysslar med allehanda saker då andan faller på. Har läst serier sedan innan jag började skolan. Har skrivit någon enstaka recension för Bild & Bubbla, samt deltagit i Comiquiz 2008 och framåt (för Sef Stockholms lag).

Kan kontaktas på hakan punkt storsaeter snabela gmail punkt com .

Projektansvariga

Seriewikin har även ett antal projekt som måsta skötas. Följande användare ansvarar för dessa och kan kontaktas när det gäller frågor om respektive projekt.

Projekt och projektansvariga 2011–nuvarande
Aktuellt Månadens samarbete Veckans utvalda artikel Projekt Mallar
Ansvarig: Wakuran Ansvarig: Daha6439 Ansvarig: OlaHe Ansvarig:Steamboat Willie
Aktuellt är en nyhetsruta på Seriewikins startsida som tipsar om utvalda händelser som är aktuella för den nuvarande eller den kommande veckan. Det kan gälla nya releaser, evenemang, jubileer eller serierelaterade nyheter av alla de slag. Ambitionen är att tipsen ska representera en rik bredd av nyheter som rör seriemediet. Typ av nyhet, typ av evenemang, geografi m.m. bör varieras. Nyheterna får gärna vara av intresse även för allmänheten, och inte enbart de mest insnöade seriekretsarna. Nyhetsrutan byts ut (ungefär) en gång i veckan. Evenemangs- och nyhetstips kan lämnas på Aktuellt-avdelningens diskussionssida.

Kan kontaktas på hakan punkt storsaeter snabela gmail punkt com .
Månadens samarbete är ett kontinuerligt projekt på Seriewikin, som går ut på att utveckla och utöka omfånget och informationen inom utvalda artiklar. Här samarbetar alla användare som vill för att lyfta upp ett ämne som vi tycker förtjänar fokus. Målet är att skapa en utvecklad och i stort sett komplett artikel om just detta ämne före månadens slut. Artikeln för Månadens samarbete byts ut den första i varje månad från och med 1 april 2007. Förslag på ämnen/artiklar till Månadens samarbete framförs på Diskussionssidan för Månadens samarbete. Den ansvarige för Månadens samarbete ska väga in andra användares önskemål och åsikter. Under rubriken Veckans utvalda artikel länkar vi varje vecka från Startsidan till en artikel som vi av någon anledning vill lyfta fram. Projektansvarig tar emot förslag från alla användare och som väljer vilket ämne vi ska fokusera på under aktuell vecka. Veckans utvalda artikel byts ut (nästan) varje söndag/måndag. Förslag på ämnen/artiklar till framförs på Diskussionssidan. Projekt Mallar startades tidig vinter/vår 2010 för att driva den största delen av mallskapandet på svenskspråkiga Seriewikin. Syftet med att försöka samla så stor del av mallskapandet på en och samma plats som möjligt är att försöka få så stor kontinuitet mellan mallar av samma typ som möjligt och även till att förenkla inverkande mallar samt att underhålla mallar som behöver utökas eller förändras efter användares önskemål.

Ämnesansvariga

Ansvarsposter som grundar sig i användarnas egna specialintressen och kunskaper. Den som tar på sig ett ämnesansvar arbetar aktivt för att stärka ämnets position och kvalitet i Seriewikin &ndashh; exakt hur man gör detta är frivilligt och helt upp till den ämnesansvarige. Frågor om ämnet kan ställas direkt till respektive ämnesansvarig.

Ämnesansvariga 2011–nuvarande
Disney Manga Projekt svenska serieskapare Projekt webbserier
Ansvarig: Steamboat Willie Ansvarig: Johnny Hazard Ansvarig: OlaHe Ansvarig:[bnw]
Ansvar för artiklar, kategorier och information kring ämnena Disney och Ankism. Ansvar för artiklar, kategorier och information kring ämnet manga. Ämnesansvar i projektform. Projekt Svenska serieskapare startades i juni 2011 för att förbättra de artiklar om svenska serieskapare som redan finns, och öka antalet artiklar i ämnet. Medan mycket information om t.ex. amerikanska och franska serier redan finns att tillgå på nätet och i andra källor, är kunskaperna om den svenska seriescenen, om inte unika för Seriewikin, så åtminstone ofta svårare att hitta på annat håll. Därför bör ökad kartläggning av den svenska seriescenen vara ett av Seriwikins prioriterade ärenden. Målet med projektet är att förbättra alla berörda artiklar till en "lägstanivå" eller högre. Till att börja med kommer projektet att drivas under 2011–2012. Ansvar för artiklar, kategorier och information kring ämnet webbserier.

Teknisk administration

Vi har även en teknisk administratör, Joel Arvidsson. Denne är en extern konsult som anlitas av Seriefrämjandet vid särskilda tillfällen – t.ex. vid mjukvaruuppdatering eller återkommande tekniska problem. Teknisk administratör kontaktas enbart via redaktionen.

Kontakt

Detaljerad kontaktinformation, se Seriewikin:Kontakt

För frågor och synpunkter i specifika ärenden, kontakta gärna respektive ansvarig via dennes diskussionssida.

Vill man ta upp större generella frågor, administrativa problem, tekniska problem eller ordningsproblem kan man även nå redaktörerna via e-postadressen seriewikinA.pngserieframjandet.se