Seriewikin:Mallar

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Translogo.gif

Mallar används i Seriewikin för att standardisera visningen av en viss typ av information.


Vad är mallar och hur använder man dem?

Mallar är till dels för att standardisera utseendet på visningen olika typer av information, dels för att man ska slippa skriva samma information gång på gång i flera olika artiklar. De är också till för att underlätta återanvändningen av information.

Vill du använda en mall så skriver du helt enkelt in mallens namn inom dubbla s.k. "måsvingar" {{ }} i artikeln. Då kommer mallen att visas där du har placerat den. T.ex. skriver du {{stub}} för att ange stubbar, eller {{snyggtabell}} för att skapa en standardtabell.

För närvarande finns framförallt fem typer av mallar på Seriewikin:

 • Navigationsmallar, som innehåller länkar till artiklar på ett specifikt tema, och läggs in i en artikel i syfte att underlätta för den som vill lära sig mer om ämnet.
 • Faktarutor, som används i toppen av en artikel för att sammanfatta dess centrala information.
 • Underhållsmallar, som läggs in i en artikel i syfte att förbättra den, och tas bort från artikeln när den inte längre behövs.
 • Informationsmallar, som ger läsaren information om en artikels innehåll.
 • Layoutmallar, som används i syfte att skapa en konsekvent layout på Seriewikin.

Lista över existerande mallar

Navigationsmallar

För serier

För seriepublikationer

För seriefigurer

För serieförlag

För serieskapare

Övriga navigationsmallar

Faktarutor

Underhållsmallar

Kvalitetsmallar

Åtgärdsmallar

Mallar som läggs på sidor, där en åtgärd kan behöva göras av ett slag som bara kan göras av en redaktör eller vice redaktör.

Övriga underhållsmallar

 • Mall:Pågående används för pågående skeenden, där information snabbt kan ändras, (så som evenemang och liknande). Mallen kan tas bort då skeendet verkar mindre aktivt eller avslutat.
 • Mall:Pågår används under stora pågående redigeringar för att undvika redigeringskonflikter. Om sidan inte verkar ha redigerats påtagligt de senaste två timmarna, kan mallen tas bort från artikeln.

Informationsmallar

Layoutmallar

Tabellmallar

 • Mall:Snyggtabell skapar tabell att använda t.ex. vid indexering av serietidningar eller kronologiska listor.

Kolumnmallar

 • Mall:Kolumner skapar kolumner. Skriv | följt av en siffra i slutet för att ange hur många kolumner det skall bli.
 • Mall:Kolumner-slut avslutar kolumnerna från ovanstående mall.

Fotnotsmallar

 • Mall:Fotnot och Mall:FotnotText skapar en länk mellan fotnoter och den relaterade informationstexten. Genom att skriva: {{fotnot|1}} skapar du en fotnot som representeras av siffran 1. Längre ner i dokumentet lägger du in den korresponderande mallen: {{fotnotText|1|}}. Även den representeras av siffran 1, och länkar till den första ettan (länken går i båda riktningar). Bredvid den sistnämnda mallen skriver du slutligen in den information du vill att noten ska hänvisa till.

Flaggor

Seriewikins flaggor är snarare bilder än mallar, men används på liknande sätt. Flaggorna sätts ut för att beteckna t.ex. språk eller nationalitet. Se Seriewikin:Flaggor för vidare instruktioner.

Grafiska mallar

 • Mall:Bildram skapar en tunn grå ram runt objektet (för det mesta en bild). Ex: {{bildram|[[Bild:mini_japan.gif]]}} som ger: Mini japan.gif
  Den kan även användas för text, men skall då användas mycket sparsamt.
 • Mall:Döljinfo döljer info. Infon visas om en användare klickar på 'Visa'.
 • Mall:Citat skapar en liten pratbubbla med standardiserat utseende för rena direkta citat. Används så här: {{Citat|Text|Person|Sammanhang}}. Person och/eller Sammanhang kan utelämnas, men måste då anges med tom parameter.
  Ex. {{Citat|"Foo is a bar, but bar is not a foo"|Bob|}} (observera det ensamma | på slutet som talar om att Sammanhang utelämnats) vilket ger:

"Foo is a bar, but bar is not a foo"

— Bob

Pratbubblekrok.gif

Se även