Seriewikin:Mallar

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Translogo.gif

Mallar används i Seriewikin för att standardisera visningen av en viss typ av information.


Hur använder man mallar?

Mallar är till dels för att standardisera utseendet på visningen olika typer av information, dels för att man ska slippa skriva samma information gång på gång i flera olika artiklar. De är också till för att underlätta återanvändningen av information.

Vill du använda en mall så skriver du helt enkelt in mallens namn inom dubbla s.k. "måsvingar" {{ }} i artikeln. Då kommer mallen att visas där du har placerat den. T.ex. skriver du {{stub}} för att ange stubbar, eller {{snyggtabell}} för att skapa en standardtabell.

Vissa mallar innehåller enbart text, medan andra även innehåller bilder och/eller automatiska funktioner.

Lista över existerande mallar

För närvarande används följande mallar i Seriewikin:

Mallar för artikelstruktur och layout

Tabellmallar

 • Mall:Snyggtabell En tabellmall som används för t.ex. indexering av serietidningar eller kronologiska listor.

Kolumnmallar

 • Mall:Kolumner skapar kolumner. Skriv | följt av en siffra i slutet för att ange hur många kolumner det skall bli.
 • Mall:Kolumner-slut avslutar kolumnerna från ovanstående mall.

Fotnotsmallar

Genom att skriva: {{fotnot|1}} skapar du en fotnot som representeras av siffran 1. Längre ner i dokumentet lägger du in den korresponderande mallen: {{fotnotText|1|}}. Även den representeras av siffran 1, och länkar till den första ettan (länken går i båda riktningar). Bredvid den sistnämnda mallen skriver du slutligen in den information du vill att noten ska hänvisa till.

Mallar för arbetet på Seriewikin

Arbetsmallar

 • Mall:Pågår används under stora pågående redigeringar för att undvika redigeringskonflikter. Om sidan inte verkar ha redigerats påtagligt de senaste två timmarna, kan mallen tas bort från artikeln.

Temporära mallar

 • Mall:Pågående används för pågående skeenden, där information snabbt kan ändras, (så som evenemang och liknande). Mallen kan tas bort då skeendet verkar mindre aktivt eller avslutat.

Åtgärdsmallar

Mallar som läggs på sidor, där en åtgärd kan behöva göras av ett slag som bara kan göras av en redaktör eller vice redaktör.

Mallar rörande artikelkvalitet

 • Mall:Uppgift_saknas Anger att en faktauppgift saknas för att artikeln ska bli komplett (eller närmare komplett). Påminner om stubbmallen, men efterlyser mer specifika uppgifter.
 • Mall:Uppgift Anger att en faktauppgift saknas. Används i löptext.
 • Mall:Faktakoll Anger att en artikel innnehåller ifrågasatta faktauppgifter.
 • Mall:Ifrågasatt faktauppgift Anger, även den, att en artikel innnehåller ifrågasatta faktauppgifter. Mindre mall som placeras direkt efter den ifrågasatta uppgiften.
 • Mall:Neutralitet Anger att en artikels neutralitet är omstridd.
 • Mall:När Anger att en tidsangivelse är oexakt och behöver förtydligas.
 • Mall:Källkoll Anger att en del av en artikel bör styrkas med angivande av källa.
 • Mall:Källa behövs Anger att fakta precis före mallen behöver styrkas med angivande av källa.
 • Mall:Owiki Anger att artikeln behöver Wikifieras, t.ex. att den är oencykopediskt skriven, eller inte följer korrekt format.
 • Mall:OwikiAvsnitt Anger att ett visst avsnitt av artikeln behöver wikifieras, vanligtvis av samma orsaker som ovan.
 • Mall:Relevans Anger att artikeln verkar irrelevant för Seriewikin, till exempel att den behandlar ett ämne som inte har serieanknytning eller helt saknar allmänintresse.
 • Mall:Uppdatera anger att artikeln innehåller föråldrade uppgifter och behöver uppdateras till rådande läge.

Informationsmallar

Mallar som ger läsaren information om artikelstrukturen

Seriespecifika mallar

Mallar som samlar länkar som hör till en viss serie, en viss serietidning eller liknande, för att underlätta för läsaren som vill lära sig mer om temat.

P.g.a. att dessa mallar har en tendens till att ta upp en stor mängd utrymme föredrar Seriewikin "flexi-mallar", som kan döljas och visas vid behov.

Mallar för grafik och grafisk struktur

Flaggor

Seriewikins flaggor är snarare bilder än mallar, men används på liknande sätt. Flaggorna sätts ut för att beteckna t.ex. språk eller nationalitet.

Grafiska mallar

 • Mall:Bildram Skapar en tunn grå ram runt objektet (för det mesta en bild). Ex: {{bildram|[[Bild:mini_japan.gif]]}} som ger: Mini japan.gif
  Den kan även användas för text, men skall då användas mycket sparsamt.
 • Mall:Citat Skapar en liten pratbubbla med standardiserat utseende för rena direkta citat. Används så här: {{Citat|Text|Person|Sammanhang}}. Person och/eller Sammanhang kan utelämnas, men måste då anges med tom parameter.
  Ex. {{Citat|"Foo is a bar, but bar is not a foo"|Bob|}} vilket ger:

"Foo is a bar, but bar is not a foo"

— Bob

Pratbubblekrok.gif

(Observera det ensamma | på slutet som talar om att Sammanhang utelämnats.).

Se även