Seriewikin:Kategorier

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Kategorier

För att underlätta sökning av uppslagsord har vi delat upp artiklarna i olika kategorier. Dessa är bl.a. grundade i typer av publiceringsmedier (serietidningar, seriealbum, webbserier), yrkesgrupper (serieskapare, förlagsfolk), nationalitet (svenska serier, franska serieskapare) och seriegenrer (t.ex. äventyrsserier, sportserier, fabeldjursserier).

Du lägger en artikel i en kategori genom att skriva t.ex. [[Kategori:Serieskapare]] inom dubbla klamrar. Det är viktigt att kategorinamnet återges korrekt.

Försök inte skriva in nya artiklar på själva kategorisidan – den uppdateras automatiskt då du har kategoriserat en artikel.

En förteckning över alla kategorier hittar du här.

Sortering

För personnamn (ej seriefigurer) behövs ett extra tillägg eftersom vi vill att de listas i bokstavsordning efter efternamn. För att kategorisera t.ex. Carl Barks får man därför skriva: [[Kategori:Serieskapare|Barks, Carl]] för att det ska bli rätt.

Samma sorts tillägg gör man när kategoriserar uppslagsord som börjar med bestämda eller obestämda artiklar: de, en, ett, the, a, an, o.s.v. "The Demon" kategoriseras som [[Kategori:Serier|Demon, The]] för att den ska hamna under "D" i kategorilistan.

Det finns även ett så kallat "magiskt ord" som sköter denna sortering delvis automatiskt: om du skriver in {{DEFAULTSORT:Barks, Carl}} eller {{DEFAULTSORT:Demon, The}} i artikeln, så kommer artikeln att sorteras på rätt sätt i samtliga kategorier som angetts.

Dubbelkategorisering

Vissa kategorier utesluter inte varandra och artiklar kan därför dubbel- och mångklassificeras. I regel brukar vi "inkludera hellre än exkludera", detta för att användarna inte ska behöva lära sig några intrikata regler för gränsdragning.

Hierarki

Det finns en viss hierarki för kategorier: till exempel är "Svenska serieskapare" underordnat kategorin "Serieskapare". Båda bör dock anges i artikeln så att den serieskapare du lägger in finns med i både den överordnade listningen och den landsspecifika listningen (i detta förfarande skiljer vi oss från t.ex. Wikipedia).

Nya kategorier

Seriewikins praxis är att vara försiktig med införandet av nya kategorier. Använd i första hand de kategorier som redan finns.

För överskådlighetens skull vill vi inte att kategorierna blir alltför många. Därför önskar vi att man inte skapar nya kategorier utan att först föra en diskussion om det och nå någon form av konsensus bland användarna.

Förslag på nya kategorier och diskussioner om de befintliga kategorierna kan framföras på denna sidas diskussionssida.