Seriewikindiskussion:Kategorier

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

På den här sidan kan du framföra förslag på nya kategorier och föra diskussioner om de befintliga kategorierna.

Seriewikins praxis är att vara försiktig med införandet av nya kategorier. Använd i första hand de kategorier som redan finns. För överskådlighetens skull vill vi inte att kategorierna blir alltför många. Därför önskar vi att man inte skapar nya kategorier utan att först föra en diskussion om det och nå någon form av konsensus bland användarna.

Läs mer om kategorier och hur man använder dem här.

Generell diskussion

Det vore fint med en sammanställning av de generella argumenten för att ha många eller få kategorier. Jag känner mig inte så insatt i riktigt syftet med kategorierna, så det vore fint att få dse lite argument. Själv har jag haft nytta av dem när jag försökt tillämpa någonting på samtliga serieskapare, att man då kan gå igenom kategorin för att hitta alla. Jag kan tänka mig att det är ett argument för att ha många kategorier (om man skulle vilja kunna tillämpa något på till exempel alla ankism-termer eller alla serier som utspelar sig i Stockholm, eller alla serier som innehåller fordon med ojämnt antal hjul fler än sju), men någonstans där verkar det kunna bli löjligt. Jag vet inte exakt var. //[bnw] 22 juli 2011 kl. 07.06 (UTC)

Som jag minns de tidiga diskussionerna så var det två argument som främst framhölls för att "iaktta försiktighet" när det gäller skapandet av kategorier (argument som jag håller med om). 1: Att hålla nere antalet kategorier gör överblicken enklare. 2. Att kräva konsensus av ett större antal användare innan ny kategori skapas gör att de nya kategorierna blir välmotiverade. Vi som började jobba tidigt med Seriewikin upplevde Wikipedias kategoriinflation lite som ett avskräckande exempel.
Det ska dock poängteras att det inte är hugget i sten, inte inskrivet i Seriewikins "konstitution" för all framtid. Allt kan omprövas, och om aktiva användare gemensamt kommer fram till en annan policy, så är det den som gäller. OlaHe 22 juli 2011 kl. 07.14 (UTC)
Kategorierna kom till i Seriewikins barndom och är som Ola säger inte huggna i sten. De ursprungliga kategorierna är breda, jag vet det, men de kom också till när vi bara var 4 användare och en handfull artiklar och försökte skapa någon struktur. Jag kan gott se fler kategorier, men då ska de vara meningsfulla (som jag beskrivit nedan under diskussionen om ankisttermer) och frekventa, dvs inte alltför smala. Bästa sättet att få det är att diskutera dem fram och tillbaka och skapa konsensus. Jag tycker att de breda kategorierna kan vara meningsfulla eftersom de även listar underkategorierna och jag har också en viss fäbless för alfabetiska listor... Breda kriterier också vara meningsfullt om man letar efter alla seriefigurer som börjar på "X" eller något udda sökkriterium. Det är inte upp till oss att bestämma hur folk använder -- eller inte använder -- listorna, men det är sjysst att vi skapar möjligheterna för alla möjliga användningsområden. Därav följer så klart att det kan vara en bra idé att vi har underkategorier som är användbara. Vi borde skapa en bra förteckning över kategorierna så det är lätt att hitta, för är det något man får göra som redaktör så är det att kategorisera artiklar skrivna av nya användare. Då kan det vara bra om det finns ett lagom antal kategorier som man kan hålla i huvudet, eller att de är uppbyggda efter någon sorts systematik och logik. --David Haglund 22 juli 2011 kl. 13.02 (UTC)
Menar du en annan förteckning än http://www.seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Special:Kategorier ? Vad den nu kan heta, special:Kategorier? //[bnw] 22 juli 2011 kl. 14.28 (UTC)
Ofta räcker det väl gott och väl med
Kategorierna ska vara så rymliga att dess artiklar inte gärna går att infoga i en och samma navigationsmall/artikel/artikelstycke, tycker jag.--N0WIS 23 juli 2011 kl. 09.00 (UTC)
Jag menar att kategorierna idag är oöverskådliga i den där listningen i special:kategorier, men det finns en logik bakom som kanske inte är omedelbart synlig. Kanske borde den förklaras. Och tillkommer det en ny kategori som borde den också redovisas så att man kan göra rätt från början när man skapar nya artiklar. --David Haglund 23 juli 2011 kl. 21.54 (UTC)

Seriebutiker/seriehandlare

En diskussion 2009 ledde till beslutet att byta namn på kategorin "Seriebutiker" till "Seriebutiker och seriehandlare". Ändringen har ännu inte genomförts till fullo. Se diskussion här. OlaHe 22 juli 2011 kl. 04.01 (UTC)

Det är visst fortfarande inte gjort. Du tänkte inte på att göra det själv? Nu har jag börjat i alla fall. E.G. den 12 oktober 2015 kl. 08.08 (CEST)
Nu är det iofs två olika kategorier. Annars kan man göra en kategoriflytt. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 12 oktober 2015 kl. 12.09 (CEST)
Ja, och man var överens om att göra dem till en, så det gör jag nu (long overdue). E.G. den 12 oktober 2015 kl. 23.02 (CEST)

Geografiska kategorier

Förslag på kategorier i stil med "Serier som utspelar sig i Stockholm" etc. Det diskuteras även ett alternativ med en kategori med artiklar om "geografiska områden". Se här. OlaHe 22 juli 2011 kl. 04.01 (UTC)

Diskussionen om kategorin "Geografiska områden" har även förts här. OlaHe 22 juli 2011 kl. 04.06 (UTC)
Förslaget om kategorier av stilen "Serier som utspelar sig i Stockholm" är mitt. Jag tycker att det vore praktiskt att via en och samma kategori kunna hitta serier som skildrar t.ex. en viss geografisk ort, oavsett seriegenre etc., men det verkar som om jag är ganska ensam om att tycka det. Samtidigt finns det t.ex. en Kategori:Fiktiva miljöer i serier. E.G. 22 juli 2011 kl. 06.40 (UTC)
Jag tycker personligen att "Serier som utspelar sig i..."-kategorier är lite för smalt och något som går att lista nästan lika effektivt i artikelform. Men det är inte alls säkert att du är ensam om din åsikt. Vi låter frågan marinera ett tag och ger lite tid för andra användare att tycka till. (Semestertiderna gör nog också att reaktionerna kan ta lite längre tid än normalt.) OlaHe 22 juli 2011 kl. 07.10 (UTC)

Serietermer/Termer inom Ankism

Ny kategori införd i juli 2011 utan föregående diskussion. Ska vi behålla den? Se här. OlaHe 22 juli 2011 kl. 04.01 (UTC)

Den är till för termer som inte passar i den allmänna kategorin för serietermer, eftersom det är termer som bara används inom ankism. E.G. 22 juli 2011 kl. 06.36 (UTC)
Oavsett så är ju policyn att man även kategoriserar i "föräldrakategorin. Jämfr. kategori:Serieskapare och kategori:Svenska serieskapare. //[bnw] 22 juli 2011 kl. 07.00 (UTC)
Det är i och för sig en policy som jag inte riktigt håller med om att den är bra, eftersom det gör att föräldrakategorier kan bli alldeles överbefolkade och artiklarna också få oerhört många kategorier i sig. Poängen med underkategorier borde bland annat vara att kunna göra överkategorierna mindre överbelastade, som jag ser det. Att t.ex. en svensk serieskapare också är en serieskapare säger ju sig självt. E.G. 22 juli 2011 kl. 07.34 (UTC)
Jag tror det är argumentet på stora Wikipedia, också. Undvik stora kategorier så länge det finns mindre, typ. 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * 22 juli 2011 kl. 08.04 (UTC)
Som jag ser det bjuder vi på en möjlighet att både äta upp kakan och ha den kvar – underkategorierna blir lättsökta och föräldrakategorierna kompletta.
Just exemplet "Serieskapare" (liksom "Serier") blir förvisso väldigt överbefolkad. Men jag tycker att det finns en poäng i att kunna hitta "kompletta listor" utan att behöva grotta runt i varenda underkategori för att hitta det man söker. Wikipedia kan vara ett litet helsike när man t.ex. vill browsa igenom "Marvel superheroes" och då måste leta runt i underkategorierna för att hitta alla. (Nu verkar det dock som att åtminstone amerikanska Wikipedia också övergått till att dubbelkategorisera både över- och underkategorier, vilket underlättar.)
Sedan kan jag förstås förstå om man inte vill att t.ex. ankistisk terminologi ska blandas upp med generell serieterminologi – vi får diskutera frågan vidare. Kanske behövs fler underkategorier för serietermerna? OlaHe 22 juli 2011 kl. 08.12 (UTC)
Jag är för att vi har kompletta listor och har inget emot dubbelkategoriseringar. Sedan finns det så klart inget som hindrar underkategorier, jag ser det som en nät som blir allt mer finmaskigt ju längre ner man kommer, men då ska de vara meningsfulla och någorlunda frekventa också. Uppdelningen i nationalitet på serieskapare är ett exempel på en kategorisering som jag tycker är meningsfull ur forskningssynpunkt. I fallet "termer inom ankism" tycker jag inte att den är meningsfull eftersom det troligen inte kommer bli så värst många fler termer. Jag tycker den ska tas bort. --David Haglund 22 juli 2011 kl. 12.50 (UTC)

Fiktiva arter

Ny kategori införd i juli 2011 utan föregående diskussion. Ska vi behålla den? Se här. OlaHe 26 juli 2011 kl. 21.16 (UTC)

Kategori Comiquiz?

Hej! Jag har försökt städa upp bland all information på Comiquiz, bl a genom att länka lagen där det är praktiskt och göra underartiklar där det behövts. Vad som nu saknas är Kategori:Comiquiz. Vad tycks?--PAJA 17 november 2011 kl. 18.02 (CET)

Njae.. Är lite tveksam till det själv. Det blir en ganska liten och begränsad kategori, och det finns redan en sammanhållande sida/listsida i Comiquiz, så jag skulle nog rösta nej till kategori. Kan det kanske räcka med en fotmall, typ Mall:Lucky Luke i stället? Det skulle i så fall vara mitt förslag. --= Steamboat Willie / 蒸気船 ウィリー =- 18 november 2011 kl. 08.55 (CET)
Jag tycker att det kunde vara en idé att ha en särskild kategori till detta, om det innebär att det kan skilja ut dessa, ibland förmodligen rätt så tillfälliga och definitivt mer hobbybetonade, organisationer från mer etablerade och långvariga organisationer i Kategori:Svenska organisationer och föreningar. E.G. den 7 maj 2012 kl. 18.47 (CEST)
Jag är på Steamboats sida, här. Comiquiz är för perifert för att berättiga en kategori, men en mall skulle kunna funka. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran 7 maj 2012 kl. 23.53 (CEST)
Fast lagen finns redan med i Kategori:Svenska organisationer och föreningar, en kategori som jag inte riktigt tycker att de passar in i å grund av sin väl ofta ganska tillfälliga natur. E.G. den 13 maj 2012 kl. 11.48 (CEST)
Rent generellt tycker jag att Kategori:Organisationer och föreningar och motsvarande underkategorier är väldigt spretiga, med allt från ganska tillfälliga lokala fanklubbar till väletablerade nationella intresseorganisationer för serieskapare. E.G. den 31 maj 2012 kl. 19.46 (CEST)

Underkategorier till Kategori:Historiska serier?

Skulle det finnas anledning att ordna underkategorier till Kategori:Historiska serier så att man kan skilja ut t.ex. serier som handlar om antiken, medeltiden etc.? E.G. den 7 maj 2012 kl. 18.48 (CEST)

Policyn hittills har varit att hålla nere antalet kategorier. Finns det något annat sätt att sköta en sortering rent praktiskt? 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran 7 maj 2012 kl. 23.55 (CEST)
Det har jag inte tänkt på. Jag tänkte mest på att det kan finnas de som letar efter serier som t.ex. skildrar medeltiden eller andra världskriget eller så. Det finns redan en underkategori för Västern, men det är väl för att det ses som en genre i sig också. E.G. den 13 maj 2012 kl. 11.46 (CEST)
Man kan väl iofs lika gärna hävda att andra världskrigsserier, korstågsserier etc. lika mycket är genrer som västernserier. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran 13 maj 2012 kl. 12.14 (CEST)
Intressant tanke, men det finns ju redan övergripande genrer som täcker in en del av det som du nämner som möjliga underkategorier. Vi brukar ju ibland dubbelkategorisera, "Buffalo Bill" är både en Historisk serie och en Västernserie, och "Haunted Tank" är en Historisk serie, en Krigs- och militärserie och en Skräckserie. Men det är sant att man kanske inte kan gå direkt på alla serier om just Andra världskriget. Kan man tänka sig att istället göra en temaartikel om andra världskriget med listor? I så fall kan man kanske skapa kategorin "Tematik i serier" eller så och skapa artiklar om olika teman som är vanligt förekommande med listor med exempel. --David Haglund 13 maj 2012 kl. 23.31 (CEST)
Det skulle ju kunna vara ett bättre förslag för att ge överblick, också. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran 13 maj 2012 kl. 23.35 (CEST)
Ja, det kan faktiskt vara en än bättre idé än min ursprungliga tanke. E.G. den 31 maj 2012 kl. 19.43 (CEST)

Underkategorier till Kategori:Fanzin?

Vi har underkategorier för serietidningar från olika länder. Borde vi inte ha motsvarande för fanzin också? Kategorin har väldigt många artiklar i sig och lär inte bli mindre med tanke på Seriewikins strävan efter att bli heltäckande. E.G. den 13 maj 2012 kl. 11.46 (CEST)

Jag förstår hur du tänker, men min ståndpunkt sedan tidigare är att underkategorierna i så fall måste ha en viss storlek för att vara meningsfulla. Visst växer kategorin med fanzin eftersom vi har rätt bra koll på svensk utgivning numera, men hur många är egentligen av annan nationalitet? Jag kan tro att vi känner till 5-6 amerikanska (då mest för att nån av Robert Crumbs dignitet har jobbat med dem), något enstaka danskt och några få finska. Eller är det fler än jag tror? Är det befogat med uppdelning i nationalitet? --David Haglund 13 maj 2012 kl. 23.25 (CEST)
Det görs ju i varje fall mångdubbelt flera runt om i världen. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran 13 maj 2012 kl. 23.30 (CEST)

Institutioner och arrangemang, Organisationer och föreningar

Jag skulle vilja ha en översyn av Kategori:Institutioner och arrangemang och Kategori:Organisationer och föreningar, som båda är väldigt omfattande och enligt min mening borde kunna delas upp på olika former av institutioner, arrangemang, organisationer och föreningar. De innehåller för närvarande högt som lågt, allt från tillfälliga uppsättningar av hobbykaraktär till långvariga professionella verksamheter med kommersiell finansiering eller offentligt understöd. Vad tycker andra? E.G. den 4 augusti 2012 kl. 14.19 (CEST)

Jag kan se en poäng i en Kategori:Priser och utmärkelser, men separata nationella kategorier känns inte så berättigat i nuläget. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 18 november 2012 kl. 02.19 (CET)
Håller med Wakuran här om att det finns en mycket bra poäng med Kategori:Priser och utmärkelser, men att dela upp det på nationell nivå är i nuläget kanske inte så stor idé. Moderkategorierna är inte så särskilt stora i nuläget, och jag tycker nog ändå att om det ska vara någon poäng med en kategori så ska den också kunna tillämpas på ett flertal artiklar. Kategorier med 2-3 artiklar är kanske inte meningsfulla. Tillfälliga arrangemang verkar inte heller vara så användbar kategori och har en lite negativ klang. Visst finns det arrangemang som är av engångskaraktär (utställningar t.ex.), men de passar ju utmärkt in i moderkategorin. Kategorin med Återkommande arrangemang har kanske en användning, men hur ska den fungera framgent? Ska arrangemang plockas bort från kategorin när de läggs ner (t.ex. Uppcon), eller ska de stå kvar eftersom de en gång var återkommande? Då finns ju risken att vi kommer att behöva en underkategori till den kategorin, Aktuella återkommande arrangemang, så småningom för att differentiera... Ja, du får gärna utveckla tankarna om hur det är tänkt att fungera. --David Haglund (diskussion) 18 november 2012 kl. 19.03 (CET)
Visst kan man ta bort de nationella kategorierna om man vill, men jag tycker att de kan ha sin plats. Jag tycker inte att "tillfälliga arrangemang" låter negativt, det är ju så man brukar säga jämfört med permanenta utställningar. Återkommande arrangemang är alla arrangemang som är eller har varit återkommande, även om de har lagts ner, tänkte jag. Det blir säkert fler än 2-3 artiklar i varje kategori (möjligen undantaget nationskategorier för små länder utan stark serietradition), jag är inte ens färdig med kategoriseringen av B ännu. Jag frågade efter synpunkter redan i augusti, det är synd att de kommer först nu när jag har börjat, annars hade vi ju redan i förväg kanske kunnat diskutera oss fram till en struktur som flera tycker är bra – fast jag kan ju vänta tills fler har yttrat sig, nu när diskussionen äntligen har kommit i gång. E.G. den 19 november 2012 kl. 21.18 (CET)
I Kategori:Organisationer och föreningar finns det redan nationella underkategorier. Där kan jag tänka mig någon form av underkategorier så att t.ex. frågesportslag och liknande tillfällighetsföreningar har en egen underkategori, att fanklubbar har en egen underkategori och att intresse- och branschföreningar har en egen underkategori. Finns det flera synpunkter? E.G. den 19 november 2012 kl. 21.24 (CET)
Jag kan hålla med om att det börjar bli dags för subkategorier här. Men jag skulle gärna stöta och blöta föreningskategorierna lite till – de känns inte helt självklara. Institutioner och arrangemang skulle man kunna dela upp just i institutioner (museer, skolor etc.), arrangemang (utställningar, festivaler etc.), samt priser och utmärkelser. Nationella subkategorier ser jag inte som nödvändiga än. OlaHe (diskussion) 20 november 2012 kl. 07.37 (CET)
Tja tidigare har gränserna varit flytande, men nu börjar det kanske bli så många artiklar i moderkategorin att vi kan dela upp den. Den är ju bred, kanske lite för bred. Kanske ska man rent av begrava moderkategorin "Institutioner och arrangemang" och dela upp det i "Institutioner", "Arrangemang", "Priser och utmärkelser" och "Organisationer"? (Även om det kan bli viss överlappning för Organisationskategorin med "Institutioner" och "Studior och förlag", men vi brukar ju inte se överlappningar som ett problem, snarare en tillgång.) Ännu finmaskigare, dvs på nationell nivå eller att differentiera mellan föreningar och frågesportslag, tror inte jag är riktigt nödvändigt ännu. En del organisationer finns ju bara över nätet och nationalitet kanske blir oväsentligt då.
Angående Återkommande arrangemang så tycker jag att idén faller lite om även nedlagda arrangemang ingår, för de är ju inte återkommande längre. Snarare har de ju då varit tillfälliga eftersom de lagts ner. Hur länge måste något återkomma för att vara återkommande och inte tillfälligt? Kan man säga att något som hållits 2 ggr varit tillfälligt eller återkommande? Ja, för mig är det inte helt självklart. --David Haglund (diskussion) 21 november 2012 kl. 10.16 (CET)
Nej, ett arrangemang "blir" inte tillfälligt om det har återkommit under många år bara för att det sedan efter några decennier inte fortsätter att återkomma. Ett tillfälligt arrangemang är ett engångsarrangemang – vore titeln "engångsarrangemang" tydligare på kategorin? Kanske, men jag tycker att "tillfälligt" är bättre som motsatsord till "permanent". Man kan också ha en kategori för nedlagda arrangemang som var av återkommande eller permanent natur. Jag har också gjort en kategori för utbildningar, som jag tycker har sitt syfte. E.G. den 24 november 2012 kl. 13.05 (CET)
Jag är nog på Davids sida här. Gränsdragningen känns krystad. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 24 november 2012 kl. 15.23 (CET)
På vilket sätt är gränsdragningen krystad? Utställningar kan ju vara av två slag: permanenta (som ett museum) eller tillfälliga (som en tillfällig konstutställning). Seriemässor kan vara av två slag: återkommande (en gång varje år eller så) eller en engångsföreteelse; en mässa är väl aldrig permanent. Om man slutar att arrangera en årlig mässa så var det ändå ett återkommande arrangemang så länge mässan fungerade och om ett museum läggs ner så var det ändå uppbyggt för att vara permanent. Varför skulle de då "bli" tillfälliga för att de med facit i hand inte varade i evinnerlig tid? Föreslå någon annan indelning i stället. E.G. den 24 november 2012 kl. 15.47 (CET)
E.G., jag förstår dina ambitioner att tydliggöra och strukturera, men jag tycker att en del av förslagen går ner på en alltför finmaskig nivå där jag har svårt att se relevansen. Vad gäller tillfällig kontra permanent så återupprepar jag min fråga: när blir ett arrangemang återkommande? Räcker 2 ggr? Blir något återkommande om det gått en gång, och arrangören haft som ambition att det ska vara återkommande, men inte "fått till det" en andra gång? Eller ta SeF:s utställning Maus Mus Mouse(namn?) eller Strindbergutställningen som turnerar runt i landet och utomlands. Är den återkommande eller tillfällig? Jag vet att du gör skillnad på en tillfällig utställning ovan och en permanent (som ett museum), men då passar kanske den sistnämnda kanske in bättre under "Institutioner"?
"Utbildningar" känns ju också som att det passar in under "Institutioner". Skolan är ju det intressantaste, kanske inte vad själva utbildningen heter. Det kan ju lösas genom redirect i så fall.
Vi har olika definitioner av detta känns det som. Mitt förslag är att vi inte delar in alls i t.ex. återkommande eller tillfälliga, utan nöjer oss med att bryta ut moderkategorin i "Institutioner", "Arrangemang", "Priser och utmärkelser" och "Organisationer". Jag tycker att så breda kategorier som möjligt är bäst. Dubbelkategorisering har jag inget emot.--David Haglund (diskussion) 30 november 2012 kl. 11.14 (CET)
Davids förslag låter som en bra utgångspunkt. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 30 november 2012 kl. 13.07 (CET)
Jag förstår inte tveksamheten kring uppdelningen mellan återkommande och tillfälliga. Ett återkommande arrangemang är ett arrangemang som är tänkt att vara återkommande, ett tillfälligt arrangemang är ett arrangemang som redan från början är avsett att avslutas efter viss tid (oavsett om det går på turné eller inte). Det är helt normala termer i kulturvärlden, vad jag vet. – Beträffande huruvida museer passar bättre i en kategori för institutioner så kan jag nog hålla med, men samtidigt har ju museer ofta det som kallas för permanenta utställningar: ett länsmuseum kanske har en permanent utställning om en regionalt signifikativ serie. E.G. den 30 november 2012 kl. 16.44 (CET)
OlaHe, tycker du att vi skall ta bort de nationella kategorierna för organisationer och föreningar (och i stället ha en annan uppdelning i underkategorier)? För gränsöverskridande föreningar finns ju för övrigt Kategori:Internationella organisationer och föreningar. De nationella underkategorierna i Kategori:Organisationer och föreningar ser enligt historiken ut att ha funnits sedan Seriewikin skapades. E.G. den 29 november 2012 kl. 11.09 (CET)
Jag ska inte svara för Ola, men de nationella underkategorierna för moderkategorin uppkom som ett sätt att hantera att moderkategorin växt så mycket och att bryta ut det i lätthanterligare bitar. Ditt förslag (som jag förstått det) handlar om att underkategorier som "Institutioner" också får nationella underkategorier, och då tycker jag att vi borrar ner oss för många nivåer. Jag kan vara för nationella underkategorier, men då ska moderkategorin "Institutioner och arrangemang" samt nationella underkategorier som "Svenska institutioner och arrangemang tas bort och ersättas med nya moderkategorier som "Institution" och nationella underkategorier som "Svenska institutioner". --David Haglund (diskussion) 30 november 2012 kl. 11.14 (CET)
Min tanke är att det både skall finnas en uppdelning mellan olika former av arrangemang och institutioner, och en geografisk uppdelning. På samma sätt har ju Kategori:Serier både nationella underkategorier och underkategorier för olika genrer. Jag ser inga problem med att göra flera olika typer av parallella underkategoriuppdelningar, det gör tvärtom möjligheterna större att söka artiklar via kategorier. E.G. den 30 november 2012 kl. 16.32 (CET)
Jag tycker att det är rejält otillfredsställande att blanda frågesportslag, fanklubbar, bransch- och fackföreningar. Alla är förstås föreningar, men de är väldigt olika till sin natur. E.G. den 29 november 2012 kl. 11.16 (CET)
Nja, jag håller inte med, för mig känns det inte som att det är något som behöver differentieras. Visst är de olika, men de håller alla på med serier. Det finns ju också möjligheten att använda mallar för att länka ihop till exempel Comiquizlag.--David Haglund (diskussion) 30 november 2012 kl. 11.20 (CET)
Det är klart att de håller på med serier, annars skulle de ju inte finnas beskrivna på Seriewikin över huvud taget. Om inte Seriewikin kan göra en differentiering mellan olika typer av föreningar som håller på med serier så kan väl ingen göra det. E.G. den 30 november 2012 kl. 16.32 (CET)
Skall vi komma till något avslut i den här diskussionen? Om några av de nyskapade kategorierna skall tas bort, så kan i alla fall inte jag göra det eftersom jag inte har behörighet att radera sidor på den här wikin. E.G. den 8 december 2012 kl. 00.05 (CET)
Flera personer uttalar sig om saken, men sedan kommer man inte till något avslut. Finns det någon redaktör eller så som kan knyta ihop det hela och fastställa en ny struktur här alt. ta bort allt det nya så att det gamla får vara kvar? E.G. den 9 december 2012 kl. 14.07 (CET)
Jag skulle väl kunna radera dem iofs, men jag tycker inte vi har kommit till något direkt beslut än... 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 9 december 2012 kl. 15.36 (CET)
När tror du att vi kommer att nå ett beslut? E.G. den 25 december 2012 kl. 15.47 (CET)
Fortfarande inget avslut här... E.G. den 3 februari 2013 kl. 12.43 (CET)

Geografiska underkategorier för seriebutiker?

Hej! En brist med den butikskategorin är att man inte kan se var i landet butikerna finns. Dvs den går inte att använda för att röna ut vad det finns för butiker i den del av landet någon tänker ta sig vid lämpligt valt tillfälle. Så vad sägs om att skapa geografiska underkategorier?--PAJA 4 september 2012 kl. 16.08 (CEST)

Istället för kategorier för städer och landskap finns det en artikel som heter Seriebutiker, och där finns det uppdelat var butikerna ligger i sverige. http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Seriebutiker#Svenska_seriebutiker --David Haglund (diskussion) 18 november 2012 kl. 19.08 (CET)
Den artikeln är bättre, men skulle kunna utvecklas. Varför inte ange adress till respektive butik? E.G. den 8 mars 2013 kl. 17.54 (CET)
Det är ju en platsfråga också. Det kan lätt bli ganska klumpigt. Adresserna anges i respektive artikel. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 8 mars 2013 kl. 18.16 (CET)

Praktisk serieframställning

Vi har en Kategori:Serieteori, men vi borde nog också ha en Kategori:Seriepraktik (eller finns det kanske ett bättre namn att ge den) där man kan samla artiklar om tryckteknik, serieförlag, serietidningshistoria, tusch och papper, webbpublicering etc. Är det en bra idé? E.G. den 16 mars 2013 kl. 16.05 (CET)

Mitt första intryck är att det känns luddigt. Används begreppet i den här bertydelsen i vidare omfattning? Vad tycker ni andra? 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 16 mars 2013 kl. 19.46 (CET)
Nu är det inte begreppet som sådant jag vill diskutera, utan om vi kan ha en kategori för det. E.G. den 16 mars 2013 kl. 21.14 (CET)
Kategori:Serieproduktion skulle det väl kunna heta. Om ingen invänder, så skapar jag den kategorin i veckan som kommer. E.G. den 17 mars 2013 kl. 23.56 (CET)

Kategorier för bilder

Alla bilder på Seriewikin ligger i Special:Okategoriserade filer. Det vore nog lättare att hitta alla redan uppladdade bilder, om de kategoriserades. En grundkategori kunde heta "Bilder" och sedan kunde man ha kategorier för porträttbilder, serierutor, omslag och så vidare. E.G. den 24 augusti 2013 kl. 10.22 (CEST)

Låter rimligt. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 26 augusti 2013 kl. 00.10 (CEST)
Jag har börjat med detta nu, se Kategori:Bilder med underkategorier. Ser det bra ut? Borde det finnas ett finmaskigare nät av kategorier? Skall man kategorisera bilder efter tecknare, efter land, efter serie, efter genre, efter något annat? Skriv vad du tycker! E.G. den 16 augusti 2015 kl. 13.45 (CEST)
Finmaskigare och mer detaljerat behövs nog inte i nuläget. Sikta på breda och tydliga kategorier. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 16 augusti 2015 kl. 18.03 (CEST)
En poäng med kategorier är att lättare kunna hitta det man letar efter. Eftersom vi har tusentals bilder, kunde det finnas en poäng med fler kategorier, tycker jag. Hur tänker du? E.G. den 16 augusti 2015 kl. 19.31 (CEST)
Nu har jag gjort färdigt det mesta. Det finns dock fortfarande ett fåtal filer som saknar kategori och alltså finns kvar i Special:Okategoriserade filer. Det är i huvudsak filer där bilden av någon anledning har fallit bort. Vidare finns det en bild som ligger på en sida med kaskaderande skrivskydd, så jag har inte möjlighet att lägga in några kategorier för den bilden. E.G. den 30 juli 2020 kl. 20.15 (CEST)

Grundläggande kategoriträd

Det finns 24 kategorier på Special:Okategoriserade kategorier, vilket är för många. Det borde bara finnas 1.

Jag föreslår att 22 av de nuvarande 24 samlas i 4 kategorier: Seriernas innehåll (för Seriefigurer, Fiktiva föremål i serier m.fl.), Navigationssidor på Seriewikin (för Gaffelsidor och Listor), Serieutgivning (Förlag och studior, Serietidningar m.fl.) och Seriekunskap (Inspirationskällor, Institutioner och arrangemang, Serieteori m.fl.). Två förblir utanför dessa, nämligen Serier och Seriewikins administration. Serier, Seriewikins administration, Seriernas innehåll, Navigationssidor på Seriewikin, Serieutgivning och Seriekunskap samlas sedan i en grundkategori som får heta Seriewikin.

Synpunkter? E.G. den 20 januari 2017 kl. 21.30 (CET)

Jag är osäker på om det blir vare sig tydligare eller enklare. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 21 januari 2017 kl. 01.43 (CET)
Du är alltid osäker kring allting. Fast å andra sidan uttrycker du dig i alla fall, vilket ingen annan gör.
Varför är du osäker? Är det bra att det är som nu, att kategorierna inte hänger ihop och man således inte kan navigera sig fram och hitta på Seriewikin endast med hjälp av kategorier? Det anser jag att man borde kunna. Det är ändå det kategorier är till för.
Om ingen säger något annat, så kommer jag att implementera det här. E.G. den 22 januari 2017 kl. 02.14 (CET)
Jag vet inte om sorteringen egentligen är helt självklar, och om det skulle bli enklare för en vanlig användare. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 22 januari 2017 kl. 13.36 (CET)
Ju mer jag tänker på det, desto bättre tycker jag att det låter. Jag är för. --David Haglund (diskussion) 22 januari 2017 kl. 14.36 (CET)
Då låter det som två för, och en osäker. Kan vara så bra svar som det kan bli. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 22 januari 2017 kl. 14.42 (CET)

Kategorier för enskilda serier

Det finns flera serier som har många artiklar som rör dem, t.ex. enskilda artiklar om varje avsnitt i serien, flera enskilda artiklar om figurer i serien och så vidare. Många av dessa borde kunna ha egna kategorier, det skulle underlätta för läsning och för läsaren att hitta mer information om samma serie (även om det också finns mallar som samlar länkar). Nu senast skapades Kategori:Teenage Mutant Ninja Turtles, men flera serier som skulle må bra av att ha egna artiklar är ju t.ex. "Tintin", "Mumin" och flera av DC:s och Marvels serier. Så vad sägs? E.G. den 5 juli 2018 kl. 10.30 (CEST)

Personligen är jag inte starkt emot, så länge det känns motiverat, logiskt och överskådligt. (Både ifrån seriesynvinkel och kategorisynvinkel.) Men som jag skrev, så har vi tidigare generellt varit sparsamma med nya kategorier, och initialt så känns den här kategorin litet väl smal. Å andra sidan så utarbetades den där policyn för rätt många år sen, vid det här laget, och många av de som var aktiva på Seriewikin då, har varit ganska frånvarande de senaste åren. Se Seriewikin:Instruktioner#Kategorier. (Nya mallar tror jag aldrig det har funnits samma motstånd emot.) 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 5 juli 2018 kl. 13.39 (CEST)
Kategorin för TMNT tömdes ganska snabbt efter att den hade skapats, men den finns ändå kvar. Borde den inte raderas, om den nu inte skall användas? E.G. den 6 april 2020 kl. 20.14 (CEST)

Kategori:Religiösa serier

Användare:Johnny Hazard har nyligen lagt in Kategori:Religiösa serier i några artiklar (men utan att skapa själva kategorisidan). Jag har förstått att tanken är att nya kategorier alltid skall diskuteras här först innan de införs (rätt omständligt, men det är inte jag som bestämmer) så finns det anledning att ha den här kategorin? Jag tycker nog att den kan ha sitt värde. E.G. den 24 augusti 2018 kl. 15.25 (CEST)

Jag tycker ju förstås att kategorin behövs, så man lättare kan hitta just sådana serier, t.ex. i forskningssyfte, och inte behöver leta bland "politiska serier". Religion är inte detsamma som politik, även om religion ofta använts för att driva någon slags politik. En ateist skulle förstås placera dem i kategorin "sagoserier". --Johnny Hazard (diskussion) 24 augusti 2018 kl. 19.32 (CEST)
För mig handlar det väl mer om principen att nya kategorier ska diskuteras och befästas. Själva kategorin i sig är jag väl försiktigt positiv till, och jag kan se att den vara användbar. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 25 augusti 2018 kl. 00.03 (CEST)

Kategori:Japanska serietermer

Jag upptäckte att det fanns flera artiklar som hänvisade till en Kategori:Japanska serietermer utan att motsvarande kategori faktiskt fanns, så jag skapade den. Förhoppningsvis misstycker ingen. Man kan ju gärna ha motsvarande kategorier för termer från andra språk och kulturer också. E.G. den 6 april 2020 kl. 20.10 (CEST)