Svenskt Seriearkiv/Svensk Seriehistoria

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Svensk Seriehistoria)
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Arkivcentrum Syd där Svenskt Seriearkiv förvarades fram till 2014. Foto: Fredrik Tersmeden (2004).

Svenskt Seriearkiv/Svensk Seriehistoria är ett sedan 2003 pågående projekt initierat av Seriefrämjandet med ett projektbidrag från Stiftelsen Framtidens Kultur i syfte att dokumentera den svenska seriehistorien. Projektet har en arkivdel, Svenskt Seriearkiv, och en publikationsdel, Svensk Seriehistoria.

Svenskt Seriearkiv

Svenskt Seriearkiv är idag (2022) Sveriges enda institutionella seriearkiv. Redan vid Seriefrämjandets startmöte 1968 beslöts om inrättandet av ett klipparkiv, vilket kan ses som en tidig föregångare till det moderna Svenskt Seriearkiv. Klipparkivets öde och omfattning är i dagsläget okänt för Seriewikins skribenter, men under delar av 1990-talet lagrades det fysiskt i Lindome utanför Göteborg, på grund av platsbrist hos Seriefrämjandet.

2001 påbörjades ett förberedande arkivarbete med ekonomiskt stöd från Helge Ax:son Johnsons stiftelse). I och me att Stiftelsen Framtidens Kultur gick in med stödpengar 2003 kunde arbetet gå in i en ny fas och projektet Svenskt Seriearkiv/Svensk Seriehistoria drog officiellt igång verksamheten. 2005 stod det fysiska arkivet klart och 2013 uppgick dess bestånd till cirka 230 hyllmeter.

Verksamheten sköts av ansvarig arkivarie Thomas Storn och en intressegrupp bestående av medlemmar ur Seriefrämjandet. Det tar emot och vårdar arkivmaterial och bedriver ett uppsökande arbete där både fysiskt material och berättelser som speglar svensk seriehistoria samlas in. Sedan starten har Svenskt Seriearkiv bedrivit ett arbete med att aktivt sökt upp och intervjuat aktiva i seriebranschen, en verksamhet som i början av 2000-talet inleddes med en omfattande intervjuomgång då äldre serieskapare och deras anhöriga spårades upp och intervjuades. Genom intervjuer med anhöriga har det gått att komma åt berättelser om händelser som ligger långt tillbaka i tiden.

Vidare har arkivet uppgiften att tillgängliggöra och sprida information om svensk seriehistoria. I arkivet finns serieoriginal, skisser, pressklipp, reklam, korrespondens och andra handlingar som dokumenterar personers och företags verksamhet, samt tryckta publikationer.

Till och med sommaren 2014 var arkivet placerat vid Arkivcentrum Syd i Lund, men överfördes därefter till Malmö stadsarkiv, där det återinvigdes i maj 2015.

2021 mottog Svenskt Seriearkiv en omfattande donation från de efterlevande till den då nyligen bortgågne Claes Reimerthi, en av arkivets grundare: drygt 75 hyllmeter med serieböcker, faktaböcker och facktidskrifter om serier, samt seriemanuskript, korrespondens, serieoriginal och tidningsurklipp. Materialet är placerat som en separat enhet i arkivet.

Svensk Seriehistoria

Bokserien "Svensk Seriehistoria" administreras av Seriefrämjandet, och utgivningen består av vad som ursprungligen var tänkt att vara en årsbok innehållande artiklar och intervjuer rörande projektarbetet och den svenska seriehistorien. Årsbokstanken har sedermera övergivits för en mer sporadisk utgivning och hittills (2022) har fyra volymer utkommit.

Utgivna volymer

  1. "Svensk Seriehistoria – Första boken från Svenskt Seriearkiv" (Huvudtema: Serietidningarnas framväxt. Redaktör: Thomas Storn, Seriefrämjandet 2005. ISBN 91-85161-06-3.)
  2. "Svensk Seriehistoria – Andra boken från Svenskt Seriearkiv" (Huvudtema: 60-talet – då serier blir kultur. Redaktör: Ulf Granberg, Seriefrämjandet 2016. ISBN 978-91-85161-79-9.)
  3. "Svensk Seriehistoria – Tredje boken från Svenskt Seriearkiv" (Huvudtema: 70-talet – en ny guldålder Redaktör: Ulf Granberg, Seriefrämjandet 2019. ISBN 978-91-86667-57-3.)
  4. "Svensk Seriehistoria – Fjärde boken från Svenskt Seriearkiv" (Huvudtema: 70-talet – en guldålder för seriealbum. Redaktör: Ulf Granberg, Seriefrämjandet 2020. ISBN 978-91-86667-59-7.)

Mer om Svenskt Seriearkiv/Svensk Seriehistoria

  • Jan Hoff: "Anteckningar rörande Seriearkivet" (Ikoner 6/2003 sid 22-27).
  • Torbjörn Hallgren: "Bunta ihop och arkivera dem!" (sydsvenskan.se 2005-02-19; Sydsvenskan 2005-02-20).
  • Ulf Käck, "Svenskt Seriearkiv sparar allt", serienytt.se 2010-05-07. Läs artikeln. [Länkad 2010-05-24.]
  • Torbjörn Hallgren: "Med blick för serier", artikel i DIK forum nr 1/2011, s. 12–14.

Recensioner

Externa länkar

Stub.png Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer!