Svenskt Seriearkiv

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Arkivcentrum Syd där Svenskt Seriearkiv förvarades fram till 2014. Foto: Fredrik Tersmeden (2004).

Svenskt Seriearkiv är Sveriges enda institutionella seriearkiv. Arkivet är den ena halvan av det sedan 2003 pågående projektet Svenskt Seriearkiv/Svensk Seriehistoria, initierat av Seriefrämjandet med ett projektbidrag från Stiftelsen Framtidens Kultur med syfte att dokumentera den svenska seriehistorien. Seriearkivet är projektets arkivdel, Svensk Seriehistoria publikationsdelen. Publikationsdelen består av vad som ursprungligen var tänkt att vara en årsbok, innehållande artiklar och intervjuer rörande projektarbetet och den svenska seriehistorien. Årsbokstanken har sedermera övergivits och hittills (2017) har två volymer utkommit, åren 2005 och 2016.

Det fysiska arkivet var fram till sommaren 2014 placerat vid Arkivcentrum Syd i Lund men är numera överfört till Malmö stadsarkiv. Arkivarbetet sköts av ansvarig arkivarie Thomas Storn och en intressegrupp bestående av medlemmar ur Seriefrämjandet. Seriearkivet tar emot och vårdar arkivmaterial och bedriver ett uppsökande arbete där både fysiskt material och berättelser som speglar svensk seriehistoria samlas in. Vidare har arkivet uppgiften att tillgängliggöra och sprida information om svensk seriehistoria. I arkivet finns serieoriginal, skisser, pressklipp, reklam, korrespondens och andra handlingar som dokumenterar personers och företags verksamhet, samt tryckta publikationer. Beståndet uppgår (2013) till cirka 230 hyllmeter.

Sedan starten har Svenskt Seriearkiv aktivt sökt upp och intervjuat aktiva i seriebranschen. I början av 2000-talet inleddes detta arbete med en omfattande intervjuomgång då äldre serieskapare och deras anhöriga spårades upp och intervjuades. Genom intervjuer med anhöriga har det gått att komma åt berättelser om händelser som ligger långt tillbaka i tiden.

Föregångare

Redan vid Seriefrämjandets startmöte 1968 beslöts om inrättandet av ett klipparkiv, vilket kan ses som en tidig föregångare till det moderna Svenskt Seriearkiv. Klipparkivets öde och omfattning är i dagsläget okänt för Seriewikins skribenter. Under delar av 1990-talet lagrades det fysiskt i Lindome utanför Göteborg, på grund av platsbrist hos Seriefrämjandet.

Svensk Seriehistorias årsböcker

  1. Thomas Storn (red): "Svensk Seriehistoria – Första boken från Svenskt Seriearkiv" (huvudtema: serietidningarnas framväxt), Seriefrämjandet 2005. ISBN 91-85161-06-3.

Se även

Mer om Svenskt Seriearkiv

  • Jan Hoff: "Anteckningar rörande Seriearkivet" (Ikoner 6/2003 sid 22-27).
  • Torbjörn Hallgren: "Bunta ihop och arkivera dem!" (sydsvenskan.se 2005-02-19; Sydsvenskan 2005-02-20).
  • Ulf Käck, "Svenskt Seriearkiv sparar allt", serienytt.se 2010-05-07. Läs artikeln. [Länkad 2010-05-24.]
  • Torbjörn Hallgren: "Med blick för serier", artikel i DIK forum nr 1/2011, s. 12–14.

Recensioner

Externa länkar

Stub.png Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer!