Trade paperback

Från Seriewikin
(Omdirigerad från TPB)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Trade paperback eller TPB (ibland enbart trade) är den engelska termen för vad som i Sverige kallas häftad bok, det vill säga en häftad eller limmad bok med mjuka pärmar. Till skillnad från pocketböcker (så kallade mass market paperbacks) är TPB:er ofta specialutgåvor med finare papper och högre pris. Formatet är också ofta något större.

I seriesammanhang används begreppet vanligtvis något mer specifikt, och betecknar då ett vanligt seriealbumformat i USA och andra länder med en stark serietidningstradition. En TPB är ofta en samlingsvolym med material från tidigare utgivna serietidningar, till exempel en miniserie eller en särskild storyline eller story arc i ett tjockare album med hårdare pärmar. En TPB har sålunda samma format som en serietidning, men är ofta mycket tjockare, ofta på flera hundra sidor.

Historik

I Europa har albumtraditionen alltid varit stark, men i USA har seriemarknaden historiskt sett baserats på lösnummerförsäljning av serietidningar. Dock är det värt att notera att de första serietidningar var samlingar av dagspresstrippar, men dessa klassas normalt inte som TPB. Med framväxten av särskilda seriebutiker ökade även försäljningen av TPB och med framväxten av serieromaner som "Watchmen" blev TPB även tillgängliga i bokhandeln. För de amerikanska serieförlagen har TPB blivit en stor och relativt ny inkomstkälla.

Problematik

Många serieläsare föredrar att läsa serier i en samlingsvolym, vilket gett upphov till uttrycket "Waiting for the trade", det vill säga att läsaren avstår från att köpa lösnumren för att istället invänta samlingsutgåvan. Det problematiska med den läsarstrategin är dock att man riskerar att någon samlingsvolym aldrig kommer ut, då förlaget kanske gör bedömningen att serietidningen sålt så dåligt att en samlingsvolym inte skulle vara ekonomiskt lönsam.

TPB-marknaden har även lett till en hel del nostalgiutgivning av äldre serier. Med ökad tillgänglighet har även andrahandsmarknaden tagit stryk med sjunkande samlarvärden som följd.

Externa länkar