Seriewikin:Skrivregler

Från Seriewikin
Version från den 5 augusti 2023 kl. 02.04 av Wakuran (diskussion | bidrag) (→‎Seriefigurer, serier, verk, tidningar)
(skillnad) ←Tidigare ändring | visa nuvarande version (skillnad) | Nyare ändring→ (skillnad)
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Seriefrämjandets logotype

Här följer en guide över språkregler, skrivregler och extrafunktioner som vi använder i Seriewikin. Ta regelverket med en nypa salt – det viktigaste är inte att du skriver perfekt enligt konstens alla regler, utan att du skriver intressant och relevant.

Skulle du skriva "fel" går det alltid att rätta i efterhand. Till din hjälp har du redaktörerna och de övriga användarna.

För en mer allmän guide för hur man arbetar i Seriewikin, se Seriewikin:Instruktioner.


Att skriva encyklopediskt

Krav på saklighet

Tänk på textens art och Seriewikins funktion som uppslagsverk gjord av ett kollektiv. Undvik slanguttryck, värdeomdömen, svordomar och nedsättande ord om kön, ras eller sexuell läggning.

Vad du tycker om en serie eller en serieskapare är inte nödvändigtvis en värdering som delas av alla andra. Visst kan man tillåta sig positiva formuleringar som "klassisk", "av hög klass", "underhållande", "vältecknad" o.s.v., men det får vara någon hejd på hyperbolerna. Undvik alltför positiva och laddade yttranden som "den bästa serien någonsin", "den roligaste serien i mitt tycke". Undvik också negativa yttranden som "kass", "löjlig", "barnslig" och "infantil".

Undvik personligt skrivande

Seriewikin bör inte användas för rent personliga texter, t.ex. som reklamplats eller CV. Informationen bör vara (eller åtminstone kunna tänkas vara) av allmänt intresse och inte ha någon kommersiell karaktär.

Serieskapare får gärna skriva om sig själva, men texten ska hållas relevant och encyklopedisk. Tag inte bort tidigare uppgifter om dig själv om det inte är fråga om att rätta rena sakfel. Motivera då gärna ändring på artikelns diskussionssida.

Fyll inte utan urskiljning artikeln med långa listor på varenda liten serie och bifigur du eller någon annan skapat – fundera först på om uppgifterna är relevanta och har allmänintresse. I de fall då längre listor känns motiverade, kan listan och andra utrymmeskrävande uppgifter döljas med en dölj-och-visa-flexitagg.

Kontaktuppgifter för hur man beställer fanzin och liknande, bör inte stå i artikeln. Däremot går det bra att länka till hemsida där denna information finns. Undvik även Seriewikin för icke-relevanta uppgifter av hemsides- och bloggkaraktär. Sådana uppgifter bör istället kunna nås via externa länkar, eller eventuellt i källhänvisningar.

Källhänvisningar bör även användas för att verifiera svårkontrollerade uppgifter.

Angivande av källa

Om möjligt bör informationskälla anges, särskilt när det handlar om återgivna citat eller omstridda faktauppgifter.

Val av uppslagsord

Originaltitlar eller svenska titlar?

Ska en artikel namngivas efter en series originaltitel eller den svenska titeln? Tumregeln är att man använder det namn som är mest känt i Sverige idag, d.v.s. det som man tror flest människor kommer att söka på.

Superhjältarna är ett särfall. Då de flesta superhjältars namn inte längre översätts i Sverige, listas de (med enstaka undantag) under sina originalnamn, även i de fall då det svenska namnet är mer känt här.

Man bör göra omdirigeringar från alla alternativa titlar till "huvudtiteln". När man t.ex. söker på Hulken ska man bli omdirigerad till Hulk.

Omdirigering (redirect)

Exempel:
Hergé hette egentligen Georges Remi. Därför bör man kunna söka på Georges Remi och ändå hitta artikeln om Hergé. För att åstadkomma detta skapar du först en artikelpost med den alternativa titeln Georges Remi. Där skriver du: #REDIRECT[[Hergé]] och sparar det som en artikel. När man sedan söker på Georges Remi omdirigeras man automatiskt till Hergé.

Gaffelsidor

Ibland har flera artiklar samma uppslagsord. T.ex. finns det två olika serier med titeln "Lobo". För att komma runt det problemet skapar man en gaffelsida (eller förgreningssida) som listar båda titlarna. Den länkar i sin tur vidare till två Lobo-artiklar med olika fasetter: Lobo (DC) och Lobo (Dell). I det här fallet gav vi uppslagsorden fasetter utifrån vilket förlag respektive serie publicerades på, men det finns även andra lösningar.

För mer information, se Seriewikin:Gaffelsidor


Seriewikins formatregler

Om du redan är bekant med skrivreglerna för Bild & Bubbla innehåller nedanstående inga direkta överraskningar. På grund av wikins karaktär som levande, ständigt uppdaterad kollektiv skapelse har vi dock valt att vara lite friare här för att det ska fungera i praktiken.

Seriefigurer, serier, verk, tidningar

Seriefigurers namn sätts som rak text.
Exempel: Fantomen, Fantomens.

Namn på serier, album, böcker och andra verk (även verk som inte är serier, exempelvis vanliga böcker, filmer etc) sätts inom citationstecken.
Exempel: "Fantomen", "Fantomens".

Titlar på tidningar och andra periodiskt utgivna verk sätts kursivt.
Exempel: Serien "Fantomen" i tidningen Fantomen.

Följaktligen skriver man:

 • Seriefiguren Fantomen i serien "Fantomen" som går i tidningen Fantomen.
 • Kalle Ankas Pocket 110: "Kalle fixar allt!"

Om en periodisk publikation har givits ut i olika omgångar (eller olika men med samma namn på samma marknad), kan de skiljas åt genom att man ger dem nummer i kronologisk ordning, skrivna med romerska siffror. Man kan använda mallarna {{I}}, {{II}} etc. om man vill att de romerska siffrorna skall få ett typsnitt med serifer och således stå ut från den övriga texten så att de inte uppfattas som del av den egentliga titeln på publikationen.

Sammansättningar

Sammansättningar med en serietitel först skrivs utan citationstecken och som rak text utan bindestreck, utom vid titlar med flera ord (och vid risk för missförstånd).
Exempel: Fantomenmanus, Judge Dredd-tecknare, Tintinalbum.
Däremot inte "Judge Dredd"-tecknare.

Sammansättningar med en tidnings namn sätts med tidningens namn kursiverat om man använder bindestreck.
Exempel: Bild & Bubbla-läsare.
Däremot med rak text om man inte använder bindestreck. Exempel: Fantomentidningen.

Markering av ovanliga ord med kursiv och citattecken

Kursivering används för markerade eller ovanliga ord.
Exempel: Det var en camp attityd.

Citattecken används för överförd betydelse.
Exempel: det var en "billig" attityd.

Markering av uppslagsord i artikel

Första gången uppslagsordet förekommer i en artikel brukar vi feta det för tydlighetens skull. I artikeln om Robert Crumb fetar vi alltså namnet Robert Crumb första gången det förekommer i texten.

Citat

I Bild & Bubbla används av tradition citattecken av typen gåsögon (»citat«). Då dessa tecken kan vara krångliga att åstadkomma på andra datorer än Macintosh har vi i Seriewikin fått kompromissa och därför använder vi här vanliga citattecken ("citat")

Allmänna språkregler

Förkortningar

I Bild & Bubbla används av tradition inte förkortningar annat än i faktarutor och liknande. Då Seriewikin till sin natur är just faktarutor tillåter vi förkortningar här. (Men eftersom förkortningar alltid stoppar upp läsandet får du så klart gärna skriva ut hela fraser som till exempel och på grund av.) Tänk på att använda punkt (t.ex.) istället för mellanslag (t ex) i förkortningen eftersom en radbrytning kan få de olika delarna av en förkortning att hamna på olika rader. Skriv så här:

 • t.ex.
 • p.g.a.
 • s.k.
 • bl.a.
 • dvs. eller d.v.s.

Notera dock att man i Sverige gör skillnad på förkortningar och sammandrag. Det ska därför inte vara punkt efter följande ord:

 • nr
 • ca

Apostrofer

Inga genitivapostrofer. Det där är ett otyg som nästlat sig in i svenskan från engelskan.
Exempel: Kalles, däremot inte Kalles´ eller Kalle´s.

Undantag medges endast i fall då det kan uppstå tvekan om huruvuda genitiv-s:et ingår i namnet eller ej.
Exempel: "Dick Moores´ Kalle Anka-serier.

Särskrivning – nej tack!

Sammansatta ord skall vara sammansatta, och inte delade som i engelskan.
Exempel: skrivregler, däremot inte skriv regler.

Övrigt

 • För amatörserietidningar tillämpar vi stavningen fanzin, inte fanzine som annars är vanligt.

Se även

Seriewikin:Lista med vanliga stavfel

Extrafunktioner

Extrafunktioner tillkommer kontinuerligt i Seriewikin för att underlätta arbetet.

Mallar

Seriewikin har ett antal mallar som är till för att standardisera visningen av en viss typ av information. Dessa är ännu inte så många men blir fler hela tiden. För information om mallar, se Seriewikin:Mallar.

Bilder

Bilder används för att illustrera artiklar när det kan bedömas motiverat. Lagen är luddig när det gäller citering av serier, men Seriewikin hänvisar till lagen om citaträtt alternativt något som kan liknas vid det amerikanska, och på Internet ofta använda, begreppet "fair use". Detta innebär att upphovsrättsskyddade bilder får användas, dock med förbehållen:

 • Bilden ska vara relevant för artikeln den illustrerar.
 • Man får inte återge hela verk i bild, endast "citera" dem. T.ex. får man återge en ruta ur en serie, men inte hela serien. Fotografier och enstaka illustrationer som inte ingår som en del i en större helhet (t.ex. i en serie) bör undvikas.
 • Upphovsmän och upphovsrättsuppgifter (se nedan) måste anges i anslutning till bilden.

Om upphovsmannen gett sitt tillstånd till Seriewikin att använda bilden fritt, skall detta anges i anslutning till bilden.

Upphovsrätten

I Sverige har vi i svensk lag inte begreppet copyright. Men då begreppet är så spritt och många upphovsmän använder sig av det har vi beslutat att använda tecknet för copyright, ©, för att ange vem som äger upphovsrätten till en bild.

Ladda upp bilder

Du laddar upp bilder från din hårddisk till Seriewikin genom att klicka på länken Ladda upp i vänstermarginalen. Sedan skriver du in filnamnet och en bildbeskrivning, och klickar återigen på ladda upp fil. Notera att du måste vara registrerad och inloggad för att göra detta. Vi föredrar .jpg-format på bilder i wikin, men även .gif och .png används.

I den artikel du vill använda dig av en bild skriver du [[Bild:bildnamn.jpg]] inom dubbla klamrar.

Layoutmöjligheterna är begränsade, men du kan placera bilden på olika sätt genom att skriva olika tillägg: left, right eller center. [[Bild:bildnamn.jpg|right]] placerar alltså bilden till höger.

Är bilden för stor layoutmässigt kan man göra en klickbar mindre variant av den, en s.k. tumnagel, genom att skriva tillägget thumb: [[Bild:bildnamn.jpg|right|thumb]].

Vill man att en bildtext ska synas (vilket vi vill av upphovsrättsskäl) måste vi antingen göra en tumnagel av den, eller lägga en ram runt den med tillägget frame: [[Bild:bildnamn.jpg|right|frame]]. Slutligen skriver vi bildtexten som ännu ett tillägg: [[Bild:bildnamn.jpg|right|Den här bilden är fin. © upphovsmannen.]]

Notera att vi inte har obegränsat med lagringsminne. Använd bilder sparsamt och försök i möjligaste mån att använda samma bild i flera artiklar. (T.ex. kan en Tintin-bild av Hergé användas till att illustrera båda artiklarna Tintin och Hergé.)