Bayeuxtapeten

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Detalj från Bayeuxtapeten, ca 1076. Ingen upphovsrätt.

Bayeuxtapeten är en berömd medeltida textil som skildrar normandernas erövring av England år 1066. Bayeuxtapeten, som är unik i sitt slag, är både ett konstverk och ett historiskt monument. Tapeten redogör inte bara för en historisk händelse, utan ger även en ovärderlig inblick i den medeltida människans liv och vardag. Den är inte endast av intresse för historiker utan även för experter inom textilier och arkitektur, arkeologer m.fl.

Till skillnad från många andra liknande verk från medeltiden är den här tydligt sekventiellt berättad, och består inte enbart av fristående bilder. Scott McCloud är en av många som påpekat att eftersom Bayeuxtapeten består av sidoställda bilder i sekvens, skulle den därmed kunna klassas som en tidig serie.[1] Inte i en historisk kontext, men med utgångspunkt från en formmässig definition.

Historik

Tapeten, som sannolikt utfördes c:a 1076, omtalas för första gången 1476 i ett inventarium över föremålen i katedralen i Bayeux, där den tidigare hade varit upphängd tillfälligtvis. På en yta av 70 m x 48-51 cm beskrivs 73 historiska händelser. Eftersom tapeten saknar avslutande bård är det inte helt otroligt att den ursprungligen har varit längre.

Bayeuxtapeten beställdes troligen av Odo, biskop av Bayeux och Vilhelm Erövrarens halvbror, och skänktes till katedralen i Bayeux, vilken uppfördes av Odo och invigdes 1077. Det är osäkert om den har normandisk eller saxisk form. Tapeten var tillräckligt lång för att täcka de inre sidorna i kyrkans skepp, till vilket den också användes vid högtidliga tillfällen. Tapeten har genom åren varit utsatt för många hot: eldsvådor, bildstormande kalvinister, revolutionskrigen. Den har dock bevarats märkligt väl. En helt ogrundad tradition kopplar samman Vilhelms drottning Matilda av Flandern med tapeten.

Utformning

Bayeuxtapeten är egentligen inte en vävd tapet utan en linneremsa broderad med garn i olika färger. Den framställer en serie scener med händelser ur Harolds av England liv och normandernas erövring av England. Den historiska framställningen ackompanjeras av texter på latin och en dekorativ bård med fabelmotiv eller scener ur vardagen.

Bayeuxtapeten består av en bindel i ett stycke, 70,34 meter lång, 50 cm. bred, av sannolikt ursprungligen oblekt linne, som tiden har gett samma färg som brunt hollandslärft. Hela tapeten är indelad i mer än 70 handlingar, som i allmänhet är skilda från varandra genom broderade träd eller byggnader. Den innehåller framställningar av 623 personer, 202 hästar och mulåsnor, 55 hundar, 505 andra djur, 37 byggnader, 41 skepp och båtar, 49 träd -- sammanlagt 1512 föremål. Betydelsen av dessa figurer som är broderade med ylle i 8 olika färger, förklaras genom en inskrift av tum-höga latinska bokstäver över de flesta rutorna. Framställningen av föremålen är naiv (här finns blå, gröna, röda och gula hästar) och perspektivet är helt och hållet förbisett. Men kompositionen är djärv och snillrik, och alla figurerna utmärks av ett genuint uttryck.

Broderiets berättelse utgör ett försvar för Vilhelm Erövrarens anspråk på England och en teckning av vad som hände vid erövringen. Den första handlingen föreställer Edvard bekännaren på tronen: Harald Godwinson står inför honom i begrepp att avresa till Normandie för att meddela Vilhelm underrättelsen om att denne blivit utsedd till Edvards efterträdare. De följande handlingarna återger Haralds äventyr på färden till Normandie, hans besök hos Vilhelm och hans återkomst till England. Därefter följer framställningar av Edvards sjukdom och begravning, Haralds kröning och de onda förebuden om hans öde. Rustningarna till erövringståget, Vilhelms landstigning på Englands kust, slaget vid Hastings med dess förberedelser är enkelt, men också så noga och omständligt framställda att teckningen med stor sannolikhet måste antas vara ett ögonvittnes. Broderiet slutar med engelsmännens flykt efter drabbningen. Tapetens bård avbildar lejon, fåglar, kameler, minotaurer, drakar, sfinxer, några fabler av Aisopos och Faidros, teckningar av lantbruk och jakt och så vidare.

Mer om Bayeuxtapeten

  • Mogens Rud: "Bayeuxtapeten och slaget vid Hastings", Tidens förlag 1994. ISBN 91-550-3904-9.

Externa länkar

Fotnoter

  1. McCloud, Scott: "Serier: den osynliga konsten", Medusa, Stockholm [1993] 1995, sid. 12–13. ISBN 91-7089-008-0. Libris 7600768. 

Wikipedia-logo.png Artikeln, i den version den hade den 3 september 2007, innehåller till stor del information hämtad från Wikipedia:Bayeuxtapeten.