Serieforskning

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
"Framtiden i serierutor", ett serieteoretiskt verk av Horst Schröder. © Horst Schröder och Carlsen/if med omslagsbild av Jean-Claude Mézières, hämtad från hans och Pierre Christins "Linda och Valentin".

Serieforskning (ibland kallat serievetenskap eller comics studies) är forskningen kring seriemediet. Innefattar bl.a. serieteori och seriehistoria.

Serieforskningen är i Sverige inte en allmänt vedertagen vetenskaplig disciplin i sig själv, utan brukar vanligtvis ses som en fasett av andra vetenskaper, såsom litteraturvetenskap, konstvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, sociologi, psykologi, etc.

Den akademiska serieforskningen är ganska liten. Desto större är den amatörbaserade och populärvetenskapliga varianten.

Det har inte hindrat att det hållits flera akademiska konferenser inriktade på serieforskning sedan 90-talet, i synnerhet i USA, ibland med inbjudna serietecknare i paneldiskussioner.

Serieforskningen, som behandlar mediet serier i vår verkliga värld, skall avgränsas från forskning om förhållanden i fiktiva världar, det vill säga om förhållanden "i" serier, film etc., där man försöker utröna och katalogisera de fiktiva verkens inneboende, uppmålade verklighet. Sådan forskning kallas ibland för pseudoforskning eller metaforskning.

Forskare

Akademiska forskare

Se även

Serieforskning utomlands

Utanför Sverige, och speciellt i de anglosaxiska länderna, återfinns under senare tid alltmer akademisk forskning och undervisning om seriemediet.

Vid universitetet i Dundee, Skottland, finns ett center för "comics studies", där man kan ta en fyraårig grundexamen i ämnet.

Teesside University i Middlesbrough, England, erbjuder både en kandidat- och magisterexamen i "Comics and Graphic Novels".

Lancaster University i Storbritannien erbjuder doktorsexamen i Comics Studies.

I USA återfinns examina med serieämne vid bland andra följande universitet: University of Florida, University of Toronto at Mississauga, University of California Santa Cruz och West Liberty University.

Den första doktorsavhandlingen tillägnat serier lär vara "Culture and the Comic Strips" av Sol M. Davidson vid New York University 1959.

Väsentliga för teoribildningen kring serier var en del tidiga böcker, såsom "Classic Comics and Their Creators", en historisk genomgång av Martin Sheridan från 1942, Will Eisners bok "Comics and Sequential Art" från 1985 och "Understanding Comics" av Scott McCloud från 1993. Idag återfinns en rad böcker inom serieteori av etablerade akademiska forskare, utgivna på välkända, akademiska förlag.

Externa länkar

Stub.png Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer!