Akademiskt om serier

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Serieforskning är forskningen kring seriemediet. Den är inte en allmänt vedertagen vetenskaplig disciplin, utan brukar vanligtvis ses som en fasett av andra vetenskaper, såsom litteratur-, konst-, informations-, samhälls- eller genusvetenskap. Här listas akademiska avhandlingar och uppsatser om serier på olika nivåer och inom olika ämnen.


Lista över avhandlingar och uppsatser om serier

Mini sverige.gif Sverige

Doktorsavhandlingar

"Berättande bilder" av Dr Helena Magnusson. Omslaget tecknat av Mats Källblad. © Makadam Förlag

Licensiatavhandlingar

 • Kristina Arnerud: "Vuxenseriens bilder. Tradition och förnyelse", licensiatavhandling, konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 1996

Masteruppsatser

 • Danilo Brozović: "How Collectors Influence Each Other: The Example of Swedish and Croatian Comic Book Collectors", Stockholm Business School, Stockholms universitet, 2009
 • Elin Jansson: "Pox-rättegången, Mangafallet och Tintin-gate : en diskursanalys av debatter och nyhetsrapportering i svensk media om tecknade serier och censur", Institutionen för ABM, Uppsala universitet, 2013 Läs uppsatsen
 • Catharina Odencrants: "Hellre kort än bra? Analys av serieöversättningens vanligaste problem utifrån en kommenterad översättning av Dylan Dog: Il signore del silenzio", Humanistiska fakulteten, Översättarprogrammet, Göteborgs Universitet, 2011 Läs uppsatsen

Magisteruppsatser/D-uppsatser

 • Lena Andersson & Mikael Wilander: "Queer manga och manhwa på folkbibliotek", magisteruppsats i i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås, 2009 Läs uppsatsen
 • Charlotte Andersson: "Manga på folkbiblioteket?: Sju folkbibliotekarier intervjuas om sin syn på manga", magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås, 2007.
 • Carola Falk: "Gymnasieelevers intresse för tecknade serier", magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås, 2002.
 • Emma Johansson och Isabelle Wårfors: "Tecknade serier i bokhyllan: En studie i hantering och förvaring av tecknade serier på svenska folkbibliotek", magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås, 2004.
 • Magnus Johansson: "Seriemediet i den svenska bibliotekspressen 1960-1999", magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås, 2007. Läs uppsatsen
 • Sarah Johansson: "Tecknade serier och film på svenska bibliotek, i dagspress och inom akademin: en jämförande studie", magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Uppsala Universitet 2006. ISSN 1650-4267.
 • Maria Larsson: "Läslust, ordförståelse och kulturellt kapital: sex barn läser Kalle Anka", D-uppsats, Svenska och lärande, Institutionen för Språk och kultur, Luleå tekniska universitet, 2008 Läs uppsatsen
 • David Liljemark: "Jimmy Corrigan och Superman", D-uppsats om Chris Ware, Lunds universitet
 • David Liljemark: D-uppsats om "Fritz the Cat"-filmen kontra Robert Crumbs original, Lunds universitet
 • Marta Machado & Taija Sahlberg: "'Den är för tjejer och den för killar' – en studie av åtta 12-åriga pojkars och flickors serieläsning", magisteruppsats, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, 2008 Läs uppsatsen
 • Daniel Markstedt: "Hci : bibliotekarierna och den nionde konstarten", Biblioteks- och Informationsvetenskap, 20 p, Uppsala universitet, VT 1999
 • Anna Nyberg: "”Jag visste inte vad jag skulle tycka om sjalen” : En genusteoretisk och postkolonial analys av Marjane Satrapis serieroman Persepolis", magisteruppsats i Litteraturvetenskap, Växjö Universitet 2007 Läs uppsatsen
 • Bo-Göran Nyström: "Manga: Ur två olika kvalitativa forskningsperspektiv", magisteruppsats, Sociologi, Biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå universitet, 2008 Läs uppsatsen
 • Clarisa Roland Ronge: "Serieläsare, bibliotekarier och inköp: En intervjuundersökning", Biblioteks- och Informationsvetenskap, 20 p, Uppsala universitet, VT 2007
 • Susanne Samuelsson: "Drift - en fallstudie av en grafisk roman", magisteruppsats, Insitutionen för Kommunikationsstudier, Lunds Universitet, 2008 Läs uppsatsen
 • Fredrik Strömberg: "Manga! Japanska serier och skaparglädje", akademisk uppsats i Lärarutbildningen, Malmö högskola, våren 2007; även en bok med samma titel som bygger på denna uppsats, utgiven av Seriefrämjandet 2007.
 • Lina Svanbrink: "Sekvenskonst eller skräp? Bibliotekariers inställning till tecknade serier för vuxna på Malmös och Lunds stadsbibliotek", Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet, 20 p, 2002 Läs uppsatsen
 • Sofie Åberg: "'Seriously seeking comics' – Ämnesbestämning, klassifikation och indexering av tecknade serier", magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås, 2007. Läs uppsatsen
 • Sonja Viklund: "Rännstensläsning eller etablerad konstform?: att skapa värde hos enskilda verk bland tecknade serier och hos mediet som helhet, exemplet Serieteket i Stockholm", kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,, Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier, Uppsala Universitet, 2000. Läs uppsatsen
 • Emil Siekkinen: "Watchmen - superhjältar i tid och rum", magisteruppsats, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 1992.
 • Johan Enocson: "1950-talets seriedebatt", magisteruppsats, institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå Universitet, 2017

Kandidatuppsatser/C-uppsatser

 • Jens Arvidson: "Necroscope: berättarstruktur och estetiska kvaliteter exemplifierade i en grafisk roman", C-uppsats i konstvetenskap, Lunds universitet, 1997
 • Per-Henrik Beischer: "Homoadoption i Bamse: hur skildras homosexualitet och homoadoption i serietidningen ”Bamse” och var placerar sig resultatet mot en kort jämförelse av homohistoria, samhälle och genus?", kandidatuppsats vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Gotlands högskola, 2011 Läs uppsatsen
 • Staffan Dahlberg: "Den differentierade metoden – En utveckling av Scott McClouds modell för undersökning av rutövergångar i tecknade serier", C-uppsats i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, 1994.
 • David Haglund: "Who Watches the Watchmen? Three Dystopic Visions by Alan Moore, Aldous Huxley and George Orwell" C-uppsats, Social Studies, Engelska institutionen, Uppsala universitet, 1998?
 • Erika Johansson: "Sexual Aspects of Modesty Blaise", C-uppsats i litteraturvetenskap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, vt 1990
 • Freddie Kaplan: "Från träsnitt till TV-serie – En historisk översikt av serier och tecknad film i Japan.", PK-uppsats, Stockholms Universitet, Filmvetenskapliga intitutionen, 2002.
 • Johannes Klenell & Stefan Looström: "'Ja, det handlar ju om mig' – en sociologisk undersökning av självbiografiska serier i moderniteten", C-uppsats, Linköpings universitet, vt 2004
 • David Liljemark: C-uppsats om Daniel Ahlgren, Lunds universitet
 • Edvard Lundgren: "Pratbubblor och maktstrukturer – tecknade serier i skolansvärdegrundsarbete", C-uppsats, Svenska och lärande, Institutionen för Språk och kultur, Luleå tekniska universitet Läs uppsatsen
 • Marcus Markusson: "Maskulinitet och manlighet i Tintin?", C-uppsats i genusvetenskap, Lunds universitet/Centre for Gender Studies, 2007.
 • Paola Masdeu: "Förebilder som bär bikinis : Claremonts X-(Wo)Men, Phoenix, Shadowcat och Storm", C-uppsats i genusvetenskap, C-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia, 2007.
 • Patrick Rasmussen: "RENT SPEL - En intervjuundersökning av pojkars upplevelser av sociala och moraliska fotbollsbudskap i serietidningen BUSTER", C-uppsats i idrottspedagogik, Högskolan i Halmstad, 1993.
 • Kah Slenning: "Serien. Betraktelse–kartläggning.", C-uppsats, sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, 1978.
 • Fredrik Strömberg: "Vad är tecknade serier? En begreppsanalys", akademisk uppsats i lärarutbildningen vid Malmö högskola vår 2002; även en bok med samma titel som bygger på denna uppsats, utgiven av Seriefrämjandet 2003.
 • Sonja Viklund: "Rännstensläsning eller etablerad konstform? : att skapa värde hos enskilda verk bland tecknade serier och hos mediet som helhet, exemplet Serieteket i Stockholm", kandidatuppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Uppsala Universitet 2000.
 • Emil Siekkinen: "Deskriptiv detaljanalys av Joakim Pirinens seriealbum Socker-Conny", C-uppsats i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, 1991.

B-uppsatser

"Shôjo och shônen – svensköversatt manga ur ett genusperspektiv", B-uppsats av Mikael Cederbom vid Göteborgs Universitet.
 • Jens Arvidson: "Robert Crumb och den tecknade serien i ’performancekonstens tecken’ – en liten diskussion kring en serietecknare i konstens ljus", B-uppsats i Massbild och konstbild, Konstvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 1999
 • Jens Arvidson: "Ikonotextens Absorption & Teatrikalitet. Den grafiska romanen och betraktarens andel; eller konsten att kunna tala med de döda och andra fiktiva världar", B-uppsats i Intermediala studier, Kulturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 2001
 • Mikael Cederbom: "Shôjo och shônen – svensköversatt manga ur ett genusperspektiv". B-uppsats i Mediekunskap II, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, 2007. Uppsatsen i PDF-format
 • Jesper Ims Johansson: "Skillnaden mellan FLÄPP och FLÄPP! : Om ljudords funktion och egenskaper med utgångspunkt i Jonas Darnells serie Herman Hedning & Co", B-uppsats i Litteraturvetenskap, Växjö Universitet 2008
 • Emil Siekkinen: "Socker-Conny - en litterär skiss". B-uppsats i Litteraturkunskap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 1990.

Y-uppsatser

Övriga uppsatser på lägre eller okänd nivå

 • Ingrid Andersson, Thomas Blomberg och Eva Kallerdal: "Språk – bilder – värderingar i krigsserier", examensarbete vid journalisthögskolan i Göteborg, 1971
 • Caj Byqvist, Maud Hallander och Eva Hedunger E-son: "Propaganda i serier", uppsats i Informationsteknik, januari 1973
 • Konstantin Economou: "Att läsa och tolka serier – en undersökning av 11- och 14-åringars tolkning av en serie", Tema Kommunikation, Universitetet i Linköping, 1988
 • David Haglund: "Ett anspråkslöst specialarbete om serier", specialarbete för gymnasiet, Humanistisk linje, Hagaskolan, Borlänge, vt 1993
 • Jenny Hansson: "Ja, Slösa för 'skönheten' lida får! En diskursanalys av Lyckoslantens omslagsbilder samt Spara och Slösa, år 1939-1945", universitetsuppsats, Historia med kulturanalys, Malmö Universitet 2010 Läs uppsatsen i PDF-form. [länkad 2012-01-02]
 • Nils Kroon: "Serie, saga och sägen", trebetygsuppsats vid Etnologiska institutionen vid Lunds universitet, juni 1978
 • Thomas Beutler: "Barn och serier", Fritidsledarutbildningen, Sigtuna Folkhögskola
 • Anders Rydenman & Lennart Utterström: "[Felix]", 20-poängsuppsats i Informationsteknik, ht 1971
 • Lisa Samuelsson: "Milous roll hos Tintin", Litteraturvetenskap 21-40 p, Högskolan i Jönköping, år okänt
 • Fredrik Strömberg: "Serier – ett pedagogiskt hjälpmedel", 10-poängsuppsats på lärarhögskolan i Malmö, 1996[1]
 • Ylva Säfvelin: "Superhjälteserierna: Den grekiska mytologins moderna ättlingar?", Antikens kultur och samhällsliv, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet, ht 2003
 • Lars Mossberg: "Konstkritikens syn på serierna: en kritisk granskning", uppsats för tre betyg i konstvetenskap, Stockholm 1969. Libris 1777627.
 • Kerstin Carlsson, Anne Fransson & Hillevi Rejnö: "Innehållsanalytisk undersökning av serietidningar", uppsats för tre betyg i pedagogik, Göteborg 1970. Libris 1713175.
 • Johan Enocson: "Synen på serier i 1940-talets Sverige", 7,5-poängsuppsats, Kulturvetarprogrammet, Stockholms Universitet 2018.

Seminarier och symposier

Den 22 maj 2015 hölls i Kungliga Vitterhetsakademiens lokaler, Villagatan 3, Stockholm, ett heldagssymposium med titeln "Tecknade serier - ett outforskat språk". Förutom en rad akademiker, litteraturvetare och förlagsfolk återfanns seriefrämjarna Fredrik Strömberg och Ola Hellsten bland de medverkande.

Mini usa.gif USA

Kursböcker

Båda böckerna är baserade på Will Eisners föreläsningar vid School of Visual Arts i New York och används flitigt av tecknarstudenter där.

Mini indien.gif Indien

Bachelor Degree

Stub.png Den här artikeln är bara påbörjad, en så kallad stubbe. Hjälp Seriewikin växa genom att fylla i mer! 

Fotnoter

 1. Bild & Bubbla nr 3/1996 sid 20 spalt 4.