Stripp

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Seriestrippar)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Ej att förväxla med den danska serietidskriften Strip! (som tagit sitt namn från denna serieterm).


En stripp (även strip) är en horisontell rad av serierutor med eller utan ramar. På svenska förekommer även begreppet serieremsa.

En serie vars enskilda avsnitt består av enbart en stripp kallas för strippserie. Publiceras den dagligen i en tidning är det en dagsstripp.

En hel seriesida – exempelvis i söndagssidor, serietidningar och seriealbum – består ofta av flera olika strippar, t.ex. "trestripp"- eller "fyrstripp"-sidor.

I dessa dagar är dock serieformen så utvecklad och varierad att strippar inte nödvändigtvis är en del av layouten.

Ett speciellt format är 4-koma, en japansk term för stripp med fyra lika stora rutor med ramar. 4-koma eller yonkoma är inte begränsat till Japan som följande stripp av Mort Walker visar.

Seriestripp av Mort Walker © Mort Walker.


Anglosaxiskt kontra svenskt språkbruk

I engelskan har betydelsen av "strip" i allt högre grad kommit att stå för serier i allmänhet. Då används oftast det sammansatta begreppet "comic strip".

Även i flera andra språk som t.ex. nederländska, kroatiska, makedonska och albanska har ordet lånats in för att beteckna mediet i allmänhet.

I svenskan är emellertid inte ordet "stripp" analogt med "serie". Album- och serietidningsserier kallas i regel inte för strippar, med undantag för:

  1. om det är fråga om återtryck av dagspresstrippar, eller
  2. om ordet hänvisar till en del av sidlayouten.

I svenskan kan även det synonyma "serieremsa" användas, även om dess användning i dagsläget inte är särskilt utbredd.