Seriewikin:Val 2011 – nominering

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Seriefrämjandets logotype

Seriefrämjandets Seriewiki är ett projekt som är öppet för alla serieintresserade. Den är en kollektiv insats som till största delen sköter sig själv. De aktiva användarna bidrar gemensamt med innehåll, kommer överens om praxis och avgör meningsskiljaktigheter. Men en viss översyn och kontroll behövs ibland. Vi har idag tre redaktörer som bearbetar texter enligt överenskomna regler, fäller utslagsröster, hanterar ordningsfrågor (upphovsrätt, spam, personangrepp m.m.), stänger av illvilliga användare, agerar som kontaktpersoner utåt etc., vid behov.

Med stöd från såväl aktiva användare som Seriefrämjandets styrelse, och med inspiration från liknande webbplatser som Wikipedia, inför Seriewikin nu fria val, inte bara till redaktörsposterna utan till samtliga ansvarsområden. Demokratin har till slut hittat hit!

Wikivalet pågår under maj och juni och genomförs i två etapper: Under de första två veckorna pågår nomineringen. Sista datum för nomineringen är den 5 juni. Den 7–20 juni pågår själva valperioden då man har chansen att rösta på kandidaterna.

Det går inte längre att nominera kandidater. Omröstningen börjar inom kort!

OBS! Ni nedan nominerade som inte har angivit om ni kandiderar eller tackar nej får gärna göra det snarast så att inga oklarheter kvarstår.


Valbara ansvarsposter – nominera före 5 juni 2011

  • Nominera dig själv eller någon annan till de nedan listade ansvarsposterna före den 5 juni.
  • Om du nominerats av någon annan och är intresserad av uppdraget, ange det bredvid nomineringen!
  • Om du nominerats av någon annan och inte är intresserad av uppdraget, ange det och stryk ditt namn (genom att skriva <s> före och </s> efter det)!

Redaktörer

Redaktörernas ("byråkrater" på wikispråk) uppgift är vanligtvis inte så betungande, men kräver en viss ansvarskänsla och vaksamhet. I uppdraget ingår att man har rätt att fälla utslagsröster, hantera ordningsfrågor och stänga av användare. De tre redaktörerna tjänar dessutom som Seriewikins kontakpersoner och ansvarar gemensamt för att besvara inkommen e-post. Under kommande år förbinder sig var och en av redaktörerna att ha "jour" för Seriewikin i snitt var tredje vecka. I veckojouren ingår att man tittar in åtminstone en gång om dagen för att kontrollera vad som händer. De tre redaktörerna ska även komma överens om två datum under 2011, då man stämmer av och följer upp tidigare beslut och åtgärdar vad som behöver åtgärdas.

Eftersom Seriewikin är ett av Seriefrämjandets ansikten utåt måste samtliga redaktörer godkännas av Seriefrämjandets styrelse.

Förslag på kandidater

Viceredaktörer

En ny funktion på Seriewikin. Vi vill att varje redaktör har en "viceredaktör" ("administratör" på wikispråk) som kan hoppa in t.ex. när en av de ordinarie redaktörerna är sjuk eller bortrest. Viceredaktören har alla befogenheter som redaktören, förutom att han/hon inte får stänga av användare.

Förslag på kandidater

Fasta ansvarsområden

Seriewikin har även ett antal övriga ansvarsområden som inte handlar om hantering av användarna. Just nu är det främst tre ansvarsområden som kan betraktas som "fasta" – skötseln av avdelningarna "Aktuellt", "Veckans utvalda artikel", samt "Månadens samarbete".

"Aktuellt"-sidan

Förslag på kandidater

  • Ola Hellsten (avsäger sig gärna ansvaret om annan kandidat finns)
  • Wakuran Villig att kandidera

"Veckans utvalda artikel"

Förslag på kandidater

"Månadens samarbete"

Förslag på kandidater

Frivilliga ansvarsområden

Ännu en nyhet på Seriewikin. Vi ger här möjligheten att "skapa" ansvarsposter som grundar sig i användarnas egna specialintressen och kunskaper. Är du en Disneyfantast och vill hjälpa till att ansvara för att den allmänna standarden på Disneyartiklarna förbättras? Då har du chansen att bli "Disneyansvarig" för det kommande året. Är du snarare intresserad av Marvels superhjältar? Eller erotiska serier? Eller serier från Albanien? Anmäl ditt intresse nedan om du vill ha det som "ansvarsområde". Ansvaret ifråga är frivilligt och behöver inte vara så betungande, men vi hoppas förstås att den som tar på sig ett sådant uppdrag arbetar aktivt för att stärka ämnets position och kvalitet i Seriewikin.

Andra möjliga ansvarsområden är av mer tekniskt eller administrativt slag. Vill du bli ansvarig för utveckling av mallar? Eller vill du arbeta med att etablera samarbeten med andra seriesajter? Anmäl ditt intresse nedan!

Förslag på kandidater

Utveckling av mallar

"Projekt Svenska serieskapare"

"Projekt Svenska serieskapare" – en ansats att förstärka Seriewikins kunskapsbank när det gäller svenska serieskapare under 2011–2012.

Superhjältar

Ankism/Disney

Manga

Webbserier

Fransk-belgiska serier

Alternativserier