Fantasyserier

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Sword and sorcery)
Hoppa till navigeringHoppa till sök
"Advanced Dungeons & Dragons" – exempel på rollspelsfantasy i Tolkien-traditionen. Bild: Jan Duursema. © TSR/DC Comics.

Bilden är hämtad med tillstånd från The Grand Comic Book Database.

Fantasy är en svårdefinierad genre vars definitionsproblem har gett upphov till hätska debatter bland såväl kreatörer som fans. Det viktigaste kriteriet (det som de flesta verkar vara överens om) är att ett fantasyverk och världen det utspelar sig i måste innehålla element av övernaturlighet, d.v.s. en avvikelse från vår verkliga värld som inte kan härröras till teknologi eller naturliga fenomen. "Sagor för vuxna" är ett lättbegripligt, om än inte helt korrekt, sätt att förklara vad fantasy är för något.

Genrens bakgrund

Genren har funnits i årtusenden och har sina rötter i gamla gudasagor och folksagor, men själva termen myntades först i mitten på 1900-talet i kölvattnet på författare som J. R. R. Tolkien och C. S. Lewis. Vissa hävdar att Tolkienstilen med alver och medeltidsliknande miljöer är den enda sanna fantasyn, men det torde de flesta experter inte hålla med om. Tolkiens "Sagan om Ringen" är snarare ett exempel på sword and sorcery, en subgenre till fantasy. Fantasygenren har en mängd olika subgenrer varav många är lika svårdefinierade – bland dem sword and sorcery, alternativa världar, high fantasy, dark fantasy, historisk fantasy, mytologisk fantasy, urban fantasy och till och med erotisk fantasy.

Fantasy har varit en given genre i seriernas värld ända sedan mediets barndom. Ett tidigt exempel är "Little Nemo" från 1905-1911. Under slutet av 1900-talet ökade genrens popularitet enormt, inom seriemediet dels med traditionell sword and sorcery som "Conan barbaren" och "Alverfolket", men också med "vuxnare" fantasy som "Sandman" och "Cerebus". Även mangaexplosionen i väst gjorde att nya typer av fantasy slog igenom.

Undergenrer

Dark fantasy

Dark fantasy eller mörk fantasy är en beteckning på fantasy som skildrar en dyster och skrämmande värld. Subgenren kan ofta ha en nära anknytning till skräckgenren.

High fantasy (högfantasy)

High fantasy torde vara den vanligaste formen av fantasy. Berättelsen utspelar sig i en fiktiv, lågteknologisk värld med fantastiska och övernaturliga inslag i form av magi, fabelvarelser med mera.

Historisk fantasy

Berättelser som utspelar sig i verklig förgången tid (jämför historiska serier), men med inslag av fantasyingredienser som magi och fabelvarelser.

Low fantasy (lågfantasy)

Low fantasy avser en berättelse som utspelar sig i en fiktiv, lågteknologisk värld där de fantastiska och övernaturliga inslagen är få eller saknas helt. Subgenren ses ofta som motsatsen till high fantasy och denna motsatsställning har givit dem respektive namn.

Sword and Sorcery

Sword and Sorcery ("svärd och trollkonst") utspelar sig i en sagovärld som oftast är lik den i high fantasy, men till skillnad från high fantasy handlar berättelsen om hjältens personliga konflikter, snarare än att rädda hela världen. Den typiske sword and sorcery-hjälten befinner sig på ständig vandring i en heroisk värld fylld av monster, trollkarlar, unga skönheter i fara och har sin styrka, sin eventuella slughet och sitt svärd som resurser.

Urban fantasy

Fantasy som huvudsakligen utspelar sig i stadsmiljö kallas ofta för urban fantasy.

Gränsdragning mot andra genrer

En berättelse som innehåller övernaturliga inslag, men som utspelas i vår verkliga värld med den skillnaden att de övernaturliga inslagen behandlas som naturliga inslag i världen, definieras normalt inte som fantasy utan som magisk realism.

Samlingsbegreppet "spekulativ fiktion" ("speculative fiction", på svenska även "fantastik" - som motsatsbegrepp till realism) användas huvudsakligen för genrerna fantasy, science fiction, och skräck, vilka har det gemensamt att de inte skildrar vare sig vår kända samtid eller en känd dåtid, och förhåller sig relativt fritt till vår verklighet.

Medan fantasyn utspelar sig i en normalt helt fiktiv värld där de övernaturliga elementen är fundamentala, står inom sf står vetenskapen och tekniken i centrum och berättelsen utspelar sig ofta i en tid som skall vara vår världs framtid, och skräckgenren skildrar ofta paranormala fenomen och har förmedlingen av skrämseleffekter som sitt främsta syfte. De tre genrerna överlappar ibland varandra. "Star Wars" är till exempel en hybrid mellan science fiction (tekniken i form av rymdresor) och fantasy (den övernaturliga "Kraften").

Fantasygenren uppvisar ofta en värld som till teknisk utveckling liknar medeltidens. Gränsdragningen mot riddarserier i verklighetens förflutna tid är inte alltid helt skarp.

Kända fantasyserier

(Notera att bredast möjliga definition av genren används här. Det kommer alltid att finnas meningsskiljaktigheter om vad som är och inte är fantasy.)

Se även