Tom & Jerry

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Tom och Jerry)
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Tom and Jerry.jpg

"Tom & Jerry" är en amerikansk fabeldjursserie baserad på de populära animationskortfilmerna från MGM. De mest produktiva tecknarna har varit Harvey Eisenberg och Lynn Karp, medan Oscar Martin tecknat många avsnitt för den europeiska marknaden.

Filmerna

Kortfilmsserien "Tom & Jerry" skapades av Will Hanna och Joe Barbera för filmbolaget MGM 1940 och blev studions första stora framgång. 1958, efter 114 filmer, lämnade Hanna och Barbera MGM, som dock fortsatte att producera nya filmer. MGM avslutade slutligen verksamheten 1967, efter 161 filmer, men senare har såväl tv-serier som långfilmer producerats.

Handlingen tar avstamp i den klassiska katt-och-råtta-leken, men i denna tappningen är det dock musen Jerry som vanligen avgår med segern över katten Tom. Filmerna bygger på en relativt våldsam slapstick-humor, och replikerna är få – det är främst Toms matte, Mammy Two Shoes, en stereotyp svart "mammy", som talar, även om varken Tom eller Jerry är stumma.

Med tiden kom dynamiken mellan katten och musen att varieras, så att de i vissa filmer gör gemensam sak mot ett yttre hot, medan den alltid latenta konflikten ibland får stå tillbaka för andra motiv.

Figurgalleriet kom snart att växa ytterligare: med den burduse bulldoggen Spike (1942) utökades den våldsamt kivande duon till en trio; genom sin unga och naiva brorson Nibbles (1946; kom senare att kallas Tuffy, jfr om Tuffy i avsnittet om serien nedan) fick Jerry dels assistans i kampen mot Tom, men också en svaghet; och i och med att Spikes son Tyke introducerades (1949) kunde handlingen varieras ytterligare.

Andra återkommande bifigurer inkluderar Toms kompis, vildkatten Butch (1943); Jerrys förälskelse, Cherie (1946); Toms potentiella flickvän, Toodles Galore (1946); Jerrys kompis, kanariefågeln Cuckoo (1949); den pratsamma ankan Little Quacker (1950). Mammy Two Shoes försvann från produktionen 1952, och rollen som Toms ägare kom att axlas av andra figurer, som dock inte fick samma genomslagskraft. (Framför allt för de amerikanska sydstaterna så byttes Mammy Two Shoes ut mot en vit matte, pga. marknadens känsliga inställning i rasfrågan, där flera tidigare kortfilmer tecknades om i nya versioner.)

Om namnet

Namnen Tom och Jerry är delvis en ordvits på engelska "tomcat" (hankatt), och har i övrigt en lång förhistoria. 1821 skapade den brittiska journalisten Pierce Egan månadstidningen Life in London med karaktärerna Jerry Hawthorn och Corinthian Tom, och skapade i ungefär samma veva cocktailen "Tom and Jerry" (äggtoddy med brandy och rom) för att marknadsföra sin bok, vilken även blev en teaterpjäs som gick på Adelphi Theatre mellan 1821–1823. Redan mellan 1931–1933 hade animationsstudion Van Beuren Studios producerat 26 animerade kortfilmer med sitt egna Tom och Jerry-par (utan direkt koppling till MGM:s senare succéduo).

Den tecknade serien

"Tom & Jerry" seriedebuterade 1942, i det första numret av serietidningen Our Gang Comics. Till skillnad från filmerna var serien rik på dialog, och redan i det första avsnittet introducerades Jerrys på alla sätt jämlike kompis Tuffy, som genast blev en fast rollfigur. Efter att Nibbles etablerades i filmerna kom dock Tuffy att ta efter hans karaktärsdrag, och 1957 ändrades Nibbles namn till Tuffy också i filmerna. Under de första åren (t.o.m. Our Gang Comics #28), vaktades Tom av en afroamerikansk husa, Dinah, som därefter försvann från serien. I slutet av 1940-talet figurerade Tom dessutom i serier utan Jerry, i vilka han tävlar mot den odräglige Bob Cat om skönheten Toots.

1948 utkom Four Color #193, "Tom & Jerry in Double Trouble". Påföljande år bytte Our Gang Comics namn till Tom & Jerry Comics, vilken fortsatte att publiceras till förlaget Western Publishing avslutade sin serieverksamhet 1984.

De tidigaste "Tom & Jerry"-avsnitten skapades av bland anda Gaylord DuBois (manus), John Stanley (manus & bild), Dan Gormley (bild), och Tom Hickey (bild). I samband med att Our Gang bytte namn till Tom & Jerry 1948 övertogs serien av Harvey Eisenberg och Lynn Karp, och under femtiotalet tecknade även Ken Champin och Vic Lockman enstaka avsnitt.

Under femtiotalet kom Tom att utvecklas till en mer antropomorf figur, som inte längre levde hos en matte och husse, utan själv föreföll äga sitt hus. Det återkommande figurgalleriet var litet, och bestod huvudsakligen av Tom, Jerry, och Tuffy. Filmhundarna Spike och Tyke figurerade visserligen i tidningen, men huvudsakligen i sin egen serie, på svenska kallad både "Buster & Bullen" och "Tuff och son".

1953 publicerades det andra Four Color-magasinet med "Tom & Jerry", #475, "The Two Mouseketeers". Här placeras Jerry och Tuffy som kungens "mus-ketörer" i 1600-talets Frankrike, med Tom som deras ärkefiende "M'sieur Poosycat". Konceptet hade introducerats föregående år i filmen "The Two Mouseketeers", och fortlevde under titeln "Mouse Musketeers", både som biserie i huvudtidningen och som en egen titel, till 1962.

Under det tidiga sextiotalet fick tecknarna Eisenberg och Karp sällskap av Phil DeLara, men fr.o.m. 1963 övergick tidningen till att huvudsakligen publicera repriser, och antalet nyproducerade avsnitt marginaliserades markant.

Under sjuttiotalet inleddes en nysatsning på Tom & Jerry-tidningen, som nu enbart fokuserade på titelserien. Nya avsnitt tecknades såväl av DeLara, som av nykomlingarna Massimo Fecchi, John Costanza, Hy Eisman, och Martin Taras. Satsningen blev dock kortlivad, och från 1975 till tidningens nedläggning 1984 bestod den uteslutande av reprismaterial.

Efter att den amerikanska produktionen började dala producerade mexikanska Editorial Novaro egna avsnitt. I Europa kom spanske Oscar Martin att bli en produktiv tecknare med start 1986 – först för tyska Condor Verlag, därefter svenska Semic Press, och slutligen danska Egmont.

Mini usa.gif Den amerikanska serietidningen

När amerikanska Our Gang bytte namn till Tom & Jerry förblev tidningens innehåll i stort sett det samma – endast den gamla tidningens titelserie försvann. Utöver "Tom & Jerry" omfattade tidningen 1949 fyra biserier: "Bruno Björn & Benny Burro" (Bruno Bear & Benny Burro) av Gil Turner, "Fabian Präriehunden" (Wuff the Prairie Dog) av Vivie Risto, ensidesserien "Droopy" av Harvey Eisenberg, och "Laban & Lotta" (Flip & Dip) av Charles Hedinger. Som ersättare till "Our Gang" anslöt sig dessutom nyskapelsen "Kasper & Jasper" (Fuzzy & Wuzzy), om Bruno Björns brorsöner, tecknad av Dan Gormley. Undantaget originalkoncepten "Fabian" och "Laban & Lotta" baserades samtliga serier på MGM:s tecknade kortfilmer.

1951 debuterade "Buster och Bullen", huvudsakligen tecknad av titelseriens Lynn Karp och Harvey Eisenberg, och Arnold Gillespie tog över "Bruno Björn & Benny Burro". Under mitten av femtiotalet började Ken Champin, Phil DeLara, Vic Lockman, Cecil Surry och Pete Alvarado avlasta på flera av serierna, och endast Ristos "Fabian" fortsatte med en specifik tecknare. 1954 slogs "Bruno Björn & Benny Burro" och "Kasper & Jasper" samman till "Bruno Björn med Kasper & Jasper" (varpå Benny Burro försvann ur tidningen) och två år senare försvann "Laban & Lotta".

1963, när tidningen övergick till att i stor utsträckning förlita sig på repriser, lades nyproduktionen av biserierna ned. Under de sista åren hade Lynn Karp huvudansvaret såväl för tidningens huvudserie som för både "Buster och Bullen" och "Bruno Björn med Kasper & Jasper", medan "Fabian" fortfarande axlades av Vivie Risto, och de allt mer sällsynta ensidessidorna med "Droopy" gjordes av varierande tecknare.

Tidningens sista nya biserie publicerades 1964–1966 – "Professor Putter". Serien var ett originalkoncept från förlaget och publicerades under sextio- och sjuttiotalen i ett flertal serietidningar.

1984, efter att under ett decennium uteslutande ha förlitat sig på repriser, gick tidningen slutligen i graven.

1991–1994 publicerades "Tom & Jerry"-utgåvor av Harvey Comics, som dock uteslutande förlitade sig på repriserat material, såväl inhemskt som från Europa.

Mini sverige.gif Svensk utgivning

Serietidningen ()

SERIETIDNING
Tom & Jerry (Ⅰ)
Land:Mini sverige.gif Sverige
Språk:Mini sverige.gif Svenska

Startade:1965
Upphörde:1970
Förlag:Semic Press

1965 fick serien en egen serietidning i Sverige (Tom och Jerry). Den gavs ut till och med 1970 och trycktes i s.k. lingonsylt-tryck. Som biserie publicerades även "Spike & Tyke (som "Tuff och son").

Tidningen utgavs med 3 nr 1965, 4 nr 1966, 6 nr 1967 och 1968, samt 8 nr 1969 och 1970; totalt 35 nummer. 1964 och 1967 utkom dessutom album – se nedan.

Serietidningen ()

SERIETIDNING
Tom & Jerry (Ⅱ)
Tom & Jerry (Ⅱ)
Tom & Jerry (Ⅱ) (1979–2018)
Land:Mini sverige.gif Sverige
Språk:Mini sverige.gif svenska

Startade:1979
Upphörde:2018
Förlag:Semic Press (1979–1997)
 Egmont Serieförlaget (1998–2000)
 Full Stop Media (2001–2005)
 Schibsted Förlagen (2006–2009)
 Egmont Kärnan (2010–2018)
ISSN:0348-6761

En ny version av tidningen (Tom & Jerry) startades 1979 av Semic Press. I denna omgång publicerades flertalet biserier från den amerikanska modertidning (inklusive "Spike & Tyke", nu under namnet "Buster & Bullen"), och under åttiotalet kunde man för första gången på svenska presentera de avsnitt av "Bruno Björn och Benny Burro" och "Droopy" ("Happy Hound") som Carl Barks under fyrtiotalet hade tecknat för Our Gang.

Under åttiotalet började också Oscar Martins europeiska "Tom & Jerry"-avsnitt att publiceras i tidningen. Snart kom dessa att skapas direkt för den svenska tidningen och dess samproducerade internationella motsvarigheter (ca fem länder). Med tiden ökade antalet länder i samproduktionen till arton.[1] Under 1990-talet publicerades även Martins "Bobby" som biserie i tidningen.

Semic köptes 1997 av Egmont som fortsatte utgivningen. Men när förlaget Full Stop Media drog igång sin verksamhet i Sverige år 2000 fick detta till följd att tidningen flyttades över till Full Stop, eftersom Tom & Jerrys ägare Warner Brothers inte ville att Tom & Jerry skulle ges ut av samma förlag som hade ansvar för Disneyserierna i Sverige. Detta kommenterades i Bild & Bubbla av Kenneth Andrén, dåvarande chef för Egmont Barn- och Ungdomsmedier i Sverige: "Time-Warner och Walt Disney Corporation är konkurrenter i den globala medieindustrin. Det återspeglar sig även på en liten marknad som Skandinavien. Det har vi förståelse för."[2] Full Stop Media övertog titeln från och med nr. 1/2001.

Vid årskiftet 2005/2006 övertogs Full Stop Medias utgivning, inklusive Tom & Jerry, av Schibsted, som vid årskiftet 2009/2010 lämnade den svenska serietidningsmarknaden och titeln återgivk till Egmont. Tidningen gick slutligen i graven efter nr 4/2018, men fortsatte under ytterligare ett år som en del av Comic Pack, där nummer 1 och 5/2019 vigdes åt Tom & Jerry.

Svensk sidoutgivning

 • "Tom och Jerry" (1964 Åhlén & Åkerlund)
 • "Tom och Jerry: Den stora ostkuppen" (1967 Åhlén & Åkerlund)
 • "Tom & Jerry" 1 (1974 Semic)
 • "Tom & Jerry" pocket (1983 Semic)
 • "Tom & Jerry" julalbum (1988–1997 Semic; 1998–2000 Serieförlaget; 2001–2005 Full Stop Media; 2006–2009 Schibsted Förlagen; 2010–2014 Egmont Kärnan)
 • "Tom & Jerry gör stan osäker" (1992 Semic)
 • "Pyssla med Tom och Jerry" (10 nr/ år. 2001–2005 Full Stop Media; 2006–2009 Schibsted Förlagen)
 • "Tom och Jerry Special" (1 nr 2009 Schibsted Förlagen; 8 nr/år 2010–2017 och 1–4/2018 Egmont Kärnan)
 • "Tom och Jerry pocket!" (1–3/2011, 1–3/2012 och 1–2/2013 Egmont Kärnan. Med biserierna "Scooby Doo" och "Looney Tunes")

Fotnoter

 1. Göran Semb: "My name is Fantomen – En intervju med Ulf Granberg" (B&B nr 3/2000 sid 40–54)
 2. Notis i B&B nr 4/2000 sid 119.