Walt Disney's Comics (and Stories)

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Walt Disney's Comics)
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Walt Disney's Comics (and Stories) nr 637. Omslag av Vicar. © Disney

Walt Disney's Comics and Stories är en amerikansk serietidning med Disneyserier. Utöver serier innehöll flertalet tidningar utgivna t.o.m. 1984, också textberättelser/noveller utan serieinslag, men med de etablerade Disneygalleriet i rollerna - därav titelns "and Stories". Därefter har detta material varit betydligt mindre vanligt, varför tidningens omslag under perioder enbart har angett titeln Walt Disney's Comics.

Alltsedan det första numret utkom i oktober 1940 har tidningen varit flaggskeppet bland de amerikanska Disneytidningarna. Under de år då tidningen producerades av Western Publishing, 1940-1984 (först genom Dell Comics och därefter genom Gold Key Comics) utkom den en gång i månaden, och innehöll framförallt Carl Barks tiosidorsserier med Kalle Anka, och Paul Murrys fortsättningsserier med Musse Pigg och Långben. Även tecknare som Tony Strobl, Jack Bradbury, Pete Alvarado, Al Hubbard (framför allt med "Ludde"), och Gil Turner (huvudsakligen med "Lilla Vargen") var ofta förekommande i tidningen.

Under 1950-talet var tidningen USA:s mest sålda serietidning, med en upplaga på över tre miljoner.[1] Den lades ned när Western lämnade serietidningsmarknaden 1984, men har sedan 1986 publicerats av flera olika förlag, som dock huvudsakligen förlitat sig på importerade serier från Europa, samt repriser. Senast, 2015–2020, var det IDW Publishing som gav ut tidningen, som dock varit vilande sedan #756 (juli 2020).

Historik

1940-talet

Tidningen fylldes ursprungligen med återtryckt material från dagspressen - främst Al Taliaferros "Kalle Anka" och Floyd Gottfredsons "Musse Pigg" - den senare publicerad som följetong. I #24 (september 1942) publicerades den första originalserien: "The Flying Gauchito" - en åtta-sidors historia av Walt Kelly som några år senare skulle bli ett inslag i den animerade långfilmen "Tre Caballeros". Under resten av fyrtiotalet skulle flera liknade engångsserier publiceras i tidningen, främst med figurer Disneystudions långfilmer - "Bambi", "Snövit", "Dumbo", "Pinocchio", "Saludos Amigos" (José Carioca), "Tre Caballeros" (Panchito), "Sången från Södern" (Bror Kanin), "Pank och fågelfri" (Bongo), "Jag spelar för dig" (Lilla Tråget) och "Make Mine Music". Dessa serier tecknade av bland andra Carl Buettner, Ken Hultgren, Roger Armstrong, Harvey Eisenberg, och Tony Strobl.

I #31 (april 1943) publicerades Carl Barks första Kalle Anka-historia i tidningen, och under de kommande två decennierna skulle Barks närmast undantagslöst leverera en ny ankhistoria i månaden till tidningen. Under fyrtiotalet föddes i dessa serier figurer som grannen Olsson (#34, 1943), Herbert (#43, 1944), och Alexander Lukas (#88, 1948). Farbror Joakim skapades av Barks 1947 och gjorde entré i Walt Disney's Comics and Stories påföljande år (#98, 1948).

Den första återkommande serien i tidningen, jämte "Kalle Anka", var "Gremlins" (1943-1944), tecknad huvudsakligen av Walt Kelly, följd av "Sigge Småkryp" (1943-1950), tecknad av bland andra Carl Buettner, Vivie Risto och Ralph Heimdahl. Båda dessa serier föll dock relativt snabbt ut i periferin efter sina respektive sejourer i tidningen. Nästa försök föll dock bättre ut - i #52 (1945) introducerades "Lilla Vargen". Inledningsvis tecknades serien av Carl Buettner, som dock snart fick sällskap av flera andra tecknare. Serien var bli fast inslag i tidningen t.o.m. 1957, och bland dess mer profilerade tecknare märks jämte Buettner främst Gil Turner, men också Paul Murry, samt, under 1950-talet, Ken Champin och Jack Bradbury.

Under åren 1945-1948 publicerade tidningen också serieversioner av disneystudios kortfilmer, med text skriven på vers. Ungefär hälften av dessa tecknades av Don Gunn, och bland övriga frekventa tecknare märks bl.a. Al Taliaferro och Harvey Eisenberg.

Utöver ovan nämnda serieskapare medverkade också tecknare som George Waiss, Jack Hannah, Jim Pabian, och Tom McKimson med enstaka inhopp på tidningens serier under 1940-talet.

1950-talet

Redan 1949 (#101) hade Gottfredsons dagspress-Musse ersatts - i istället publicerades Dick Moores och Bill Wrights nytecknade, och för yngre läsare bättre anpassade, versioner av Gottfredsons gamla serier. Under 1950-talet började dessa serier dock alternera med helt nytecknade Musseföljetonger. Efter att Bill Wright, Stan Walsh, Riley Thomson, Dick Hall, Paul Murry, och Dick Moores, tecknat en sådan följetong var, blev Paul Murry fast tecknare på dessa serier 1953 (#158). Manus skrevs i allt väsentligt av Carl Fallberg, och duon Fallberg & Murry skulle kontinuerligt skapa långa äventyrsserier med Musse och Långben fram till 1963, och därefter ytterligare sporadiska samarbeten ända in i sjuttiotalet.

1950-talets omnämns ofta som Barks storhetstid, och i Walt Disney's Comics and Stories föddes flera av hans mest kända figurer under denna tid: Gröngölingarna (i #125, 1951), Björnligan (#134, 1951), Cornelius Knös (#138, 1952), Oppfinnar-Jocke (#140, 1952), Kicki, Pippi och Titti (#149, 1953), Grönspättorna (#181, 1955), och gröngölingshunden Snuffe (#213, 1998). Jockes lilla robot Medhjälparen etablerades också i tidningen (#199, 1957), några månader efter att ha skapats av Barks i Uncle Scrooge.

När "Sigge Småkryp"-publicereringen avslutades 1950, ersattes den (med start i #121) av "Farmor Anka", som med mössen Jack och Gus från långfilmen "Askungen" och Kalles kusin Mårten Gås, vilka alla tre etablerades som boende på Farmors gård. Bland tecknarna på serien var Frank McSavage, Riley Thomson och Paul Murry de mest frekvent anlitade.

Vid slutet av 1952 flyttade ytterligare två serier in i tidningen: "Lille Hiawatha" (i #143) - inledningsvis tecknad av Lee Hooper och därefter av bland andra Ken Champin; och "Pluto" (i #146) - huvudsakligen tecknad av Paul Murry och Jack Bradbury. Under 1953 och 1954 bestod varje nummer av totalt sex serier: Barks "Kalle Anka" och Fallbergs & Murrys "Musse Pigg", samt "Lilla Vargen", "Pluto", "Hiawatha", och "Farmor Anka", som alla hade varierade serieskapare. Möjligen på grund av trängseln försvann de två sistnämnda efter #168 i september 1954.

Tre år senare med start i #204 (september 1957) ersattes "Lilla Vargen" (som flyttade till Mickey Mouse) och "Pluto" av två nya serier - "Ludde", som året innan hade börjat i en dagspressversion och snart också skulle få sin egen serietidning (Scamp utgiven 1958-1961 och 1967-1979), och "Piff & Puff", som redan utgavs i en egen tidning (Chip 'n' Dale, 1955-1962 och 1967-1984). Al Hubbard tecknade den förstnämnda, medan den senare hade en mer ruljerande tecknarstab, med Jack Bradbury som den oftast anlitade.

1960-talet

1960-talet kom att bli Barks sista som serieskapare på heltid, och flertalet av hans figurer var nu etablerade - en sentida karaktär som skapades i Walt Disney's Comics and Stories var dock von Pluring (i #255, 1961). Påföljande år medverkade Magica de Hex i tidningen för första gången (#258, 1962), ett par månader efter att ha introducerats i Uncle Scrooge.

Innehållsmässigt fortfor "Kalle Anka", "Musse Pigg", "Ludde" och "Piff och Puff" att fylla tidningen t.o.m. 1961, då de två sistnämnda började alternera med två välkända figurer: "Oppfinnar-Jocke" respektive den återuptagna "Lilla Vargen". Vid årskiftet 1961/1962 ersattes "Ludde" av "Ludwig von Anka", som hade skapts för tv-serien "The Wonderful World of Color" ett par månader tidigare och även publicerades i egen tidning (Ludwig Von Drake, 1961-1962). Tecknarna på samtliga serier utom "Musse Pigg" och "Kalle Anka" blev nu än mindre fasta - här fanns, bland andra, Strobl (vars serier vanligen tuschares av andra, bl.a. John Liggera. Steve Steere och Mike Royer), Bradbury, Hubbard, och Murry, liksom Phil DeLara och Pete Alvarado.

Från och med september 1962 (#264) övertog det nystartade förlaget Gold Key Comics utgivningen från Dell Comics, och snart började innehållet att förändras; samarbetet mellan Murry och Fallberg avslutades, liksom serierna "Piff & Puff" (#265), "Farmor Anka" (#274) och "Ludwig von Anka" (#274). "Lilla Vargen" fick åter en fast plats i varje nummer tecknad av bland annat Fred Abranz, innan också denna serie än en gång avslutades 1964 (#288). De etablerade serierna ersattes av mer kortvariga besök av serier som "Ur Kajsas dagbok", "Madame Mim", "Tyra Trollpacka" och "Björnligan" - samtliga enbart tecknade av Tony Strobl, som också delvis (fr.o.m. #284 i maj 1964) övertog "Kalle Anka" från Barks.

Jämte Strobl, Murry och Barks, började tidningen också inkludera repriser, samt serier baserade spelfilmer som "Zorro" (tecknad av Nat Edson) och "Merlin Jones". 1965 ersattes Musse-serierna av "The Walt Disney Theater", i vilken berömda verk som "Riddarna av runda bordet", "Sherlock Holmes", "Aladdin", och "Skattkammarön" tolkades av disnefigurerna. Tecknare på denna serie, som skrevs av Vic Lockman, var Murry och Strobl.

1966 (#312) trycktes Carl Barks sista bidrag till tidningen, och vid samma tid började även material från andra tecknare än Murry och Strobl synas i tidningen igen - Phil DeLara, Jack Bradbury, och Pete Alvarado återkom, och "Walt Disney's Theater" försvann till förmån för nya fortsättningsserier med Musse Pigg, tecknade av Murry, men utan Fallbergs fasta medverkan. Under 1967 upphörde ruljansen på serier i tidningen, som nu fokuserade på Strobls "Kalle Anka", Murrys "Musse Pigg", och "Farbror Joakim" som saknade fast tecknare.

Nästa förändring kom 1968, då "Farbror Joakim" försvann ur tidningen och ersattes (#332) av Hubbards återvändande "Ludde",och "Kicki, Pippi och Titti" med huvudtecknaren John Carey. I feburari påföljande år (#341) publicerades Strobls sista "Kalle Anka"-episod i tidningen - därefter kom varje nummer att inledas med en repriserad Barks-serie.

1970- och 1980-talen

Vid årsskiftet 1969/1970 ersattes "Kicki, Pippi och Titti" av den återvändande "Piff och Puff"". Under de nästkommande fem och halvt åren såg upplägget för majoriteten av tidningens nummer identiskt ut: först en repris av Barks "Kalle Anka", därefter ett avsnitt vardera av "Ludde" (för vilken Hubbard först samsades med Larry Mayer, och från 1974 ersattes av Mike Arens) och "Piff och Puff" (huvudsakligen tecknad av Arens, DeLara, Alvarado, och Bradbury), och slutligen en "Musse Pigg"-serie. Fortsättningsserierna avslutades dock 1973 - fr.o.m. #395 trycktes enbart fristående avsnitt, huvudsakligen av Murry, men också repriser, och serier av Wright och Jack Manning. Undantagen utgjordes endast kortare inhopp av avsnitt av Hubbards "Aristocats" (i samband med att serien började utkomma i två egna tidningar: The Aristokittens (1971-1975) och O'Malley and the Alley Cats (1971-1974)) och Murrys "Pluto".

1975, med start i #431, avslutades tidningens tradition av fasta serier. Under Westerns sista decennium som utgivare var enbart Barks repris-Kalle och Musse-serier (delvis nya serier av Murry, och delvis repriser) fasta inslag. Därutöver publicerades avsnitt av ett flertal återvändande serier; "Bror Kanin", "Kicki, Pippi och Titti", "Lilla Vargen", "Oppfinnar-Jocke", och "Farbror Joakim", och - under de sista åren - dessutom några avsnitt av "Nalle Puh" (som också utkom i egen tidning, Winnie-the-Pooh, 1977-1984). Bland tecknarna från dessa år märks Bob Gregory (med "Kicki, Pippi och Titti"), Kay Wright (bl.a. "Oppfinnar-Jocke"), och Cliff Voorhees (bl.a. med "Piff och Puff" och "Lilla Vargen").

Mot slutet fylldes tidningen allt mer av reprismaterial - de serier som nytecknades för tidningen under Westerns sista år kom huvudsakligen från trotjänarna Murry, Alvarado, och Wright. Förlagets sista utgåva av tidningen (#510) inleddes med en Kalle-serie importerad från Danmark och tecknad av Daniel Branca.

Nya förlag

Efter att ha lagts ned 1984, har Walt Disney's Comics publicerats av ett flertal förlag:

Under dessa år har tidningen huvudsakligen innehållit reprismaterial (framförallt av Barks, Gottfredson, och Murry), samt serier importerade från Europa (Danmark, Italien och Nederländerna). Bland de serieskapare som fått fått verk ursprungspublicerat i Walt Disney's Comics and Stories sedan 1986 märks Don Rosa och William Van Horn.

Index

Fortsättningsserier

Redan tidigt i tidningens historia (i #18, 1942) började Floyd Gottfredsons långa dagspresserier med Musse Pigg publiceras som följetong. 1949 övergick man till att låta nyteckna Gottfredsons äldre serier, och 1951 började man producera helt nya fortsättningsserier, vilka vanligen publicerades uppdelade i tre åttasidiga delar. 1953 fick manusförfattaren Carl Fallberg och tecknaren Paul Murry huvudansvaret för dessa. Fallberg fortsatte till 1963 (med enstaka inhopp senare) och Murry tecknade tills fortsättningsserierna upphörde 1973, för att därefter fortsätta att producera korta serier för tidningen. Tillfälliga uppehåll från fortsättningsserierna gjordes dock redan under åren 1949-1973, då kortare musserier eller reprinter publicerades i fortsättningsseriernas ställe i totalt i 20 nummer (#242, 267-273, 280-283, 288-289, 293-295, 312, 369, och 373).

2018 inledde Fantagraphics en kronologisk samlingsutgivning av Murrys fortsättningsserier inom ramen av "Disney Masters", vanligen med sju följetonger i varje bok.

Nedan följer en förteckning över de fortsättningsserier som originalpublicerades i tidningen – med andra ord är varken repriser eller korta "Musse Pigg"-serier inkluderade.

Förkortningar som användes i tabellen utläses:

# Originaltitel Sidor Manus Bild Utgivning Svensk titel Inducks
101-106 Mickey Mouse Outwits the Phantom Blot 48 MDM 1 DM & BW 1949 [1]
107-111 The House of the Seven Haunts 46 TO1 DM 1949 [2]
112-116 The Mystery at Hidden River 47 MDM1 BW 1950 [3]
117-122 Monarch of Medioka 66 TO1 BW 1950 [4]
123-128 Mighty Whale Hunter 66 MDM1 BW 1950-1951 [5]
129-132 The Ghost of Man-Eater Mountain 42 DC BW 1951 [6]
133-136 The Mystery of the Robot Army! 45 ? SW 1951-1952 [7]
137-140 The Shattered-Glass Mystery 24 ? RT 1952 [8]
141-145 The Mysterious Pill Plot 30 ? DH 1952 [9]
146-151 The Miracle Master 53 MDM1 BW & AH 1952-1953 [10]
152-154 The Last Resort 24 CF PM 1953 Det mystiska hotellet [11]
155-157 The Secret of the Whirlpool 24 CF DM 1953 Musse Pigg och vattenvirvelns hemlighet [12]
158-160 The Lens Hunters 24 CF PM 1953-1954 Fotosafari [13]
161-163 The Case of the Vanishing Bandit 26 CF PM 1954 Filuren som alltid försvann [14]
164-166 The Mysterious Crystal Ball 24 ? PM 1954 Den mystiska kristallkulan [15]
167-169 The Lost Legion 26 ? PM 1954 Äventyr i främlingslegionen [16]
170-172 The Magic Rope 24 ? PM 1954-1955 Musse Pigg och det magiska repet [17]
173-175 Ridin' the Rails 24 CF PM 1955 Tågmysteriet [18]
176-178 The Lost City 24 CF PM 1955 Den bortglömda staden [19]
179-181 Yesterday Ranch 25 CF PM 1955 Gårdagens gård [20]
182-184 The Marvelous Magnet 24 CF PM 1955-1956 Den märkliga magneten [21]
185-187 The Vanishing Railroad 24 CF PM 1956 Musse Pigg och järnvägsbanditerna [22]
188-190 The Case of the Hungry Ghost 24 CF PM 1956 Det hungriga spöket [23]
191-193 The Pirates of Tabasco Bay 24 CF PM 1956 Sjörövarna i Tabascobukten [24]
194-196 The Great Stamp Hunt 24 CF PM 1956-1957 På frimärksjakt [25]
197-199 The Legend of Loon Lake 24 CF PM 1957 Skatten vid Silverfallet [26]
200-202 The Phantom Fires 24 CF PM 1957 Elden är lös [27]
203-204 The Crystal Ball Quest 15 CF PM 1957 Musse Pigg och den mystiska kristallkulan [28]
205-207 The Sunken City 24 CF PM 1957 Den sjunkna staden [29]
208-210 The Mystery of Lonely Valley 25 CF PM 1958 Gåtfulla dalens hemlighet [30]
211-213 The Castaways of Whale Bay 24 CF PM 1958 Vraket i Valbukten [31]
214-216 The Idol of Moaning Island 24 CF PM 1958 Musse Pigg och träguden på Klagoön [32]
217-219 The Threat of the Stone-Eaters 24 CF PM 1958 Musse Pigg och hotet från stenätarna [33]
220-222 The Monster of Sawtooth Mountain 25 CF PM 1959 Monstret i Sågtandsbergen [34]
223-225 Alaskan Adventure 24 CF PM 1959 Äventyr i Alaska [35]
226-228 The Fantastic Fog 24 CF PM 1959 Den fantastiska dimman [36]
229-233 The Bar None Ranch 40 MDM1 PM 1959 Musse Pigg och gentlemannaboven [37]
234-236 Pineapple Poachers 24 CF PM 1960 Musse Pigg och ananastjuvarna [38]
237-241 An Education for Thursday 40 MDM1 PM  1960 Musse Pigg och Torsdag [39]
243-245 Mickey's Strange Mission 24 CF PM 1960-1961 Underligt uppdrag [40]
246-248 The Moon-Blot Plot 19 CF PM 1961 Musse Pigg och månskenskomplotten [41]
249-251 The Golden Touch 24 CF PM 1961 Musse Pigg söker de vises sten [42]
252-254 The Great Giveaway Mystery 24 CF PM 1961 Musse Pigg och den mystiska givmildheten [43]
255-257 The Mystery of Misery Mesa 24 CF PM 1961-1962 Musse Pigg på äventyr i Sprickiga bergen [44]
258-260 The Missing Merchantman 24 CF PM 1962 Musse Pigg och det försvunna fartyget [45]
261-263 The Incredible Box Top Plot 24 CF PM 1962 Musse Pigg och den otroliga kupongkomplotten [46]
264-266 The Treasure of El Dorado 24 CF PM 1962 Musse Pigg och Eldorados skatter [47]
274-276 The Secret of the Ancient Incas 24 CF PM 1963 Inkaindianernas hemlighet [48]
277-279 Undercover Mountie 24 CF PM 1963 Musse Pigg hos ridande polisen [49]
284-287 The Return of the Phantom Blot 32 ? PM 1964 Spökplumpens återkomst [50]
290-292 The Phantom Ship 21 CF PM 1964-1965 Spökskeppet [51]
296-298 Trapped on Wreckers Reef 24 ? PM 1965 Skeppsbrott på Ruskiga revet [52]
299-311 The Walt Disney Theater 13*10 VL TS & PM 1965-1966 Ingen övergripande svensk rubrik [53]
313-316 The Treasure of Oomba Loomba 40 ? PM 1966-1967 På skattjakt i Afrika [54]
317-319 The Red Wasp Mystery 30 CB PM 1967 Röde Getingen [55]
320-322 Lair of the Zoomby 30 ? PM 1967 Kofågelfångare [56]
323-326 Trapped in Time 40 ? PM 1967 Till flydda tider... [57]
327-329 The Mystery of the Wicki-Wacki Wot-Not 29 ? TS 1967-1968 [58]
330-332 The Case of the Dazzling Hoo-Doo 24 CF PM 1968 Djungel-Johans goja [59]
333-335 Peril at Panther Pass 24 ? PM 1968 Tuffa tag i Vilda Västern [60]
336-338 The River Pirates 24 CF PM 1968 Musse Pigg och piraterna Petter [61]
339-341 The Strange Case of Professor Zero 24 ? PM 1968-1969 Musse Pigg och professor Plutt [62]
342-344 The Secret of Shipnappers' Cove 24 ? PM 1969 Den kinesiska kannan [63]
345-347 The Sinking City 24 ? PM 1969 På äventyr i Snedonien [64]
348-350 Secret of the Black Box 24 ? JM 1969 [65]
351-353 The Sorcerer of Donnybrook Castle 24 ? PM 1969-1970 Turist i den gamla "goda" tiden [66]
354-356 Chief Bigfoot and the Ghost Warriors 24 ? PM 1970 Hövding Storfot och spökkrigarna [67]
357-359 Journey to No-No Land 24 ? PM 1970 Resan till Usch-usch-landet [68]
360-362 The Sign of the Scorpion 24 ? PM 1970 I skorpionens tecken [69]
363-365 The Mystery of the Counterfeit Masters 24 ? PM 1970-1971 Mysteriet med de förfalskade mästarna [70]
366-368 Kingdom in the Clouds 24 ? PM 1971 Ett kungarike bland molnen [71]
370-372 The Viking Stone Mystery 24 CF PM 1971 Runstensmysteriet [72]
374-376 The Pirates of Port Placid 24 CF PM 1971-1972 I piraternas våld [73]
377-379 The Golden Helmet 24 ? PM 1972 Den gyllene hjälmen [74]
380-382 Message in a Nutshell 24 ? ? PM 1972 Budskap i ett nötskal [75]
383-385 The Mystery Monster from Smoggy Bog 24 ? PM 1972 Det mystiska odjuret [76]
386-388 The Old Pirate's Mansion 24 ? PM 1972-1973 Det gamla sjörövarnästet [77]
389-391 The Case of the Talking Tooth 24 ? PM 1973 Den talande tanden [78]
392-394 Flight of the Dragon 24 ? PM 1973 Invasion från Drakasteroiden [79]
2 Monster Island 24 ? PM 2 Musse Pigg på monsterön [80]

Noter:
1 – Dessa serier är omtecknade avsnitt från dagspressversionen av "Musse Pigg".
2 – Denna tredelade serie producerades för Walt Disney's Comics and Stories, men hann inte gå i tryck innan beslutet att sluta med fortsättningsserier verkställdes. Alla tre delar publicerades sedermera i Mickey Mouse #149 (1974).

Källor

  1. Willits, Malcolm. "Interview with George Sherman". Vanguard 1968, återtryckt i Duckburg Times #12 (1981).