Diskussion:Bild & Bubbla

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

När 1968 kom Thud ut första gången? Blir väl något sorts 40-årsjubileum i år? Vad förresten var anledningen till titelbytet? 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * 2 september 2008 kl. 23.17 (CEST)

Snarkig kommentar

Det var inte alls min mening att peka på att det skulle vara 'Jimmys fel', det var bara menat som ren information. Jag förstår inte hur det kan vara negativt att säga vem som är ansvarig för en satsning? Oavsett hur det har gått. Vi kan ju inte bara skriva vem som är eller har varit ansvarig då ett projekt har gått bra. --MikkeX 3 september 2008 kl. 09.22 (CEST)

Det var nog mest formuleringen jag reagerade på, och det kan väl hända att jag överreagerar. (Men å andra sidan är ju SeF och B&B-artiklarna väldigt sparsmakade ännu, och allt eftersom de utvecklas kommer det nog att tillkomma fler uppgifter som tål att diskuteras.) Enklast är väl att skriva som jag gjort, att det sket sig p.g.a. resursbrist. Visst kan vi nämna Jimmys namn, men då kan man väl skriva att han var ansvarig i inledningsskedet eller liknande formulering. Det är inte så enkelt som att han bara "fick annat att göra", det finns flera omständigheter kring det där. Jag och minst en person till har därefter varit tillfrågade att ta över och driva den där satsningen, men avböjde vid den tiden, och då rann det ut i sanden. Och inga av de befintliga B&B-skribenterna ville medverka endast på webben, de ville komma i tryck. Finansieringen spökade också, vad jag förstått. --David Haglund 3 september 2008 kl. 10.28 (CEST)
Om man ser på historiken så stod det först att en satsning påbörjades, då la jag till att det inte blev så mycket av den, sen skrev Mikke att Jimmy fick annat att göra, vilket jag tolkade som någon sorts ursäkt. 惑乱 分からん * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * 3 september 2008 kl. 11.38 (CEST)
Det där med B&B på webben är ett intressant fenomen - de i Malmö verkade räknade med att jag skulle jobba gratis - men att de som var inblandade i SeF riks skulle ha ekonomisk ersättning - detta visste jag inte då utan blev uppenbart för mig i våras då folk började att kontakta mig för att berätta om saker i organisationen. Ruttet sa bull. Nåväl, life goes on... I vilket fall, som så mycket annat i wikin så bör vi ju skriva in det vi vet, vem som varit ansvariga etc. Jag omformulerar enligt ovan så får vi se vad ni tycker. --MikkeX 3 september 2008 kl. 12.03 (CEST)
Jag tycker formuleringen funkar nu, jag lade till SeF Stlm också. Och om vi hittar någon som vill sponsra driften av en webbplats kan vi ju diskutera någon sorts ersättning för alla inblandade. Men Seriewikin känns inte som rätta forumet för diskussionen, vi får ta det på ett webbmöte. T.ex. någon av helgerna före bokmässan. Lägger ut en blänkare i veckan på forumet. --David Haglund 3 september 2008 kl. 23.12 (CEST)

Tanke om enskilda utgåvor

Tycker det kan ges utrymme för varje (eller potentiellt varje) enskild utgåva av B&B. Vi listar redan berörda B&B-artiklar ämnesvis i olika artiklar – att därifrån ta sig till en sida om B&B-utgåvan i sin helhet kan vara både upplysande och locka till köp eller uppsökande på bibliotek. (Det kanske redan finns något dokument över B&B-innehåll man kan använda?) Dessutom kan det ibland kännas relevant att veta faktisk utgivningsmånad/-år, vilket jag uppfattar som svårt att få fram i efterhand. Samt inte att förglömma: På en sida för en enskild B&B-utgåva kan man sidvis (och/eller artikelvis) lista rättningar, vilket skulle öka både B&B:s och Seriewikins användbarhet. Kanske också kommentarer om icke tydligt angivna huvudkällor. I vardera seriewikiartikel kan varje rättelsekompletterad artikel listad under "Artiklar i Bild & Bubbla" tillfogas en direktlänk till "rättningar"/"kommentarer" inom hakparentes. (Förtydligande: Jag är inte ute efter att varenda felaktighet i B&B nödvändigtvis ska skrivas ut (även om väl B&B liknats vid ett uppslagsverk), men det som seriewikianen observerat som nämnvärt åtminstone för den seriewikiartikel som B&B-artikeln är menad att komplettera.) Ur allmän forskningssynpunkt är det bra om B&B-artiklarna är transparenta. --N0WIS 16 juli 2009 kl. 13.45 (UTC)

Jag förstår tanken med att ge varje B&B-utgåva en egen sida, men känner mig ändå tveksam, jag funderar lite till... --78.82.113.111 16 juli 2009 kl. 19.00 (UTC)
Jag tycker inte riktigt det är motiverat med en artikel per nummer av B&B... Jag skulle känna mig tvingad att då även ta med en artikel per nummer av NAFS(k)uriren, Drawn & Quarterly, Seriechock, Sefloklin, Serieguide, etc. Det är ju tänkt att B&B skall ha en egen delwebbplats på den centrala SeF-webbplatsen... I så fall så borde "en artikel per nummer" passa bättre på den webbplatsen, och vi kan då länka dit i stället för att ha över 179+ artiklar om B&B på Seriewikin. --= Steamboat Willie / 蒸気船 ウィリー =- 16 juli 2009 kl. 20.49 (UTC)
Jag är benägen att fylla med Steamboat här. Det Nowis skriver är dock food for thought att ta med sig till den nya webbplatsen. Jag har faktiskt försökt föra nån sorts register över rättelser i B&B i samband med min projekt att digitalisera gamla recensioner, så jag tror det blir lättare att göra en sådan listning på nya webbplatsen och länka dit härifrån. Den nya webbplatsen kommer bli lättare att bidra till och vi i SeF Stockholm som ska stå för innehållet är öppna för förslag. En egen webbsida per B&B-nummer med eventuella rättelser och annan info låter som en bra idé (om än tidskrävande). Om du Nowis vill bidra till en sådan förteckning till webbplatsen är du välkommen att börja jobba med det och skicka det per mejl till bildobubbla (at) gmail.com. --David Haglund 16 juli 2009 kl. 22.33 (UTC)
Okej, det låter bra. NAFS(k)uriren-utgåvor finns ju redan jämförelsevis utförligt presenterade med artikelinnehåll och utgivningsmånad m.m. Något liknande på SeF-webben hade varit kanon! Mejlar man till dig eller B&B-redaktionen på den adressen? --N0WIS 16 juli 2009 kl. 22.55 (UTC)
Man når mig på den adressen, jag har den kvar sedan jag var en av redaktörerna för B&B. --David Haglund 16 juli 2009 kl. 23.46 (UTC)

Thud/Bild & Bubbla

Hmm.. nu är det kanske dags att slå ihop artiklarna Thud och Bild & Bubbla till en? --= Steamboat Willie / 蒸気船 ウィリー =- 16 juli 2009 kl. 20.51 (UTC)

Ja, jag tycker nog det. Det är ju egentligen samma publikation, den har bara bytt namn. --David Haglund 16 juli 2009 kl. 22.35 (UTC)

Errata

Det nämndes ju i en diskussion någonstans att den "nya" webben kan innehålla upphgifter om fel som varit i B&B och Thud - i väntan på det - skulle det inte vara på sin plats att ha en rättelselista här på wikin - så kan man överföra det till den nya webben när det är klart? --MikkeX 14 augusti 2009 kl. 11.49 (UTC)

Det låter bra tycker jag. --N0WIS 14 augusti 2009 kl. 12.33 (UTC)
Tycker nog inte att en sådan förteckning platsar i artikeln om B&B, men väl här på diskussionssidan. Fyll på här nedan i så fall. --David Haglund 14 augusti 2009 kl. 13.07 (UTC)
Jag menar inte i Bild & Bubblas artikel utan en separat t.ex Bild_&_Bubbla/Rättelser, ok?
Jag tycker fortfarande att errata för B&B inte hör hemma i Seriewikin alls. Det finns plats att placera erratan på B&Bs webbplats, och plats att diskutera vad som skall stå i erratan i något forum eller motsv. INTE i ett uppslagsverk! Det vore som om SAOL innehöll en errata för Akademin språkbrev. Det är äpplen och päron och skall inte vara i den här fruktkorgen! Att inte den nya webben är klar är inget giltigt argument! Prata med den ansvarige för SeFs webb och lägg erratan någon annanstans, men inte här! --= Steamboat Willie / 蒸気船 ウィリー =- 14 augusti 2009 kl. 15.40 (UTC)
Du kan ha rätt i det - jag kanske ska sätta upp en miniwiki på annan plats istället (jag läser en massa B&B just nu, och hittar ibland saker som inte stämmer, därför som jag tänkte att det kunde vara bra. --MikkeX 14 augusti 2009 kl. 16.25 (UTC)

Errata online

Jag gjorde en extern errata i väntan på att det ska komma på nya sef webben. Ni hittar den på http://sekvenser.se/sef/bob/errata/doku.php - och givetvis är ni varmt välkomna att bidra.

Märklig numrering

Jag saknar B&B nr 1/88 (den går inte att beställa från SeF), men jag har nummer 4/87 och 2/88. Den förra uppges vara "nummer 86 från starten 1968", och den senare "nummer 87 från starten 1968". Vilket nummer har 1/88 försetts med? Jag vet inte om detta är värt att notera i artikeln. --N0WIS 2 september 2011 kl. 13.18 (CEST)

Innehåller tydligen artiklar om Svenne Gurka, Maus och Micheluzzi. 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran 2 september 2011 kl. 13.48 (CEST)
Det verkar som 4/87 egentligen ska vara "nummer 85"... 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 17 december 2014 kl. 17.26 (CET)
Översikten i jubileumsnumret 200 avslöjade dessutom att den löpande numreringen varit inkonsekvent när det gäller dubbelnummer. Vissa dubbelnummer har även ett dubbelt löpnummer, medan andra dubbelnummer bara har ett löpande nummer. Följden är att det faktiskt inte getts ut 200 separata utgåvor av tidningen. Andreas (diskussion) 17 december 2014 kl. 20.01 (CET)
De tidiga dubbelnumren fick tydligen dubbla löpnummer, medan dubbelnumren från 2000-talet har enkla. [1] 惑乱 * \)/ (\ (< \) (2 /) /)/ * Wakuran (diskussion) 17 december 2014 kl. 20.27 (CET)