Skämtteckning

Från Seriewikin
(Omdirigerad från Enruting)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

En skämtteckning eller enruting är en humoristisk bild, vanligtvis tecknad. (Även begrepp som enbildsserie, enrutesserie eller skämtruta förekommer, men är mindre vanliga.)

Definition

En vedertagen definitionsskillnad mellan skämtteckningar och serier är att skämtteckningen består av en enda bild, medan serien består av minst två sidoställda bilder i sekvens. Med den här definitionen räknas t.ex. Hank Ketchams dagspressversion av "Dennis" och Gary Larsons "The Far Side" inte som serier, trots att de ofta publiceras på seriesidan. Inte heller räknas skämtteckningsklassiker som Poul Ströyers "Ströyers dagbok" eller Staffan Lindéns "Staffans stollar" vanligtvis som serier, även om det händer att skämttecknare som dessa vid enstaka tillfällen delar upp sin vanliga ruta i två eller flera om det behövs för budskapets skull.

Det ska påpekas att det även finns andra skolor som inte utesluter bildverk à en ruta från begreppet "serier". Härav följer att det även existerar begrepp som "enrutesserie", trots att det är en självmotsägelse enligt de mer vedertagna definitionerna. (I Seriewikin definieras serier som en sekventiell konstart. Skämtteckningar får därför i regel inga egna artiklar här, med enstaka undantag.) Även skämtteckningar med enstaka rutor använder ofta seriernas grafiska konventioner som pratbubblor och markeringar.

Det finns även skämtteckningar som egentligen inte är teckningar, t.ex. vissa av Jan Stenmarks collagebilder.

Enrutingar

"Enruting" är en term etablerad av Nina Hemmingsson för att beteckna de av hennes enskilda bilder som görs i samma stil som hennes serier. Sedermera har även andra tecknare anammat begreppet. "Enruting" är något bredare än "skämtteckning" då en enruting inte behöver vara skämtbaserad.

Typer av skämtteckningar

Politiska och satiriska skämtteckningar har länge varit populära. De som förekommer i anslutning till dagstidningars ledar- eller debattsidor brukar kallas redaktionella skämtteckningar.

Gary Larson populariserade med "The Far Side" en väldigt nonsensartad typ av skämtteckning, fylld av bisarra händelser utan återkommande seriefigurer.

StubAvsnitt.png Detta avsnitt är bara påbörjat. Du kan hjälpa till genom att fylla i mer .

Exempel på kända skämttecknare

Mini sverige.gif Sverige

Mini finland.gif Finland

Mini usa.gif USA

Se även