Seriewikin:Artikel om skämtteckning saknas

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Nowiki.gif
Nowiki.gif
Denna artikel har raderats på grund av att innehållet inte varit serierelaterat.Du har sökt efter en artikel om en skämtteckning eller enruting, eller en skämttecknare. Dessa får i regel inga egna artiklar i Seriewikin.

En vedertagen definitionsskillnad mellan skämtteckningar och serier är att skämtteckningen består av en enda bild, medan serien består av minst två sidoställda bilder i sekvens. Med den här definitionen räknas t.ex. Hank Ketchams dagspressversion av "Dennis" och Poul Ströyers "Ströyers dagbok" inte som serier. Flera verk (t.ex. "Dennis") förekommer emellertid både i serie- och skämtteckningsform.

På Seriewikin definieras serier som en sekventiell konstart, enligt konsensus bland aktiva användare.

Skämtteckningar får därför vanligtvis inga egna artiklar i Seriewikin, med undantag om:

1. dessa dessutom förekommer i serieform. Då listas de i kategorin Serier.
2. de har publicerats regelbundet i serietidningar eller andra seriepublikationer och kan sägas vara serierelaterade av den anledningen. Då listas de kategorin Skämtteckningar i seriepublikationer.
3. de är serierelaterade på något annat vis, t.ex. om de har tjänat som inspirationskälla till serier.