Seriewikin:Val 2011 – omröstning

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Seriefrämjandets logotype

Seriefrämjandets Seriewiki är ett projekt som är öppet för alla serieintresserade. Den är en kollektiv insats som till största delen sköter sig själv. De aktiva användarna bidrar gemensamt med innehåll, kommer överens om praxis och avgör meningsskiljaktigheter. Men en viss översyn och kontroll behövs ibland. Vi har idag tre redaktörer som bearbetar texter enligt överenskomna regler, fäller utslagsröster, hanterar ordningsfrågor (upphovsrätt, spam, personangrepp m.m.), stänger av illvilliga användare, agerar som kontaktpersoner utåt etc., vid behov.

Med stöd från såväl aktiva användare som Seriefrämjandets styrelse, och med inspiration från liknande webbplatser som Wikipedia, inför Seriewikin nu fria val, inte bara till redaktörsposterna utan till samtliga ansvarsområden. Demokratin har till slut hittat hit!

Wikivalet pågår under maj och juni och genomförs i två etapper. Nomineringsperioden är nu över. Den 7–20 juni pågår själva valperioden då man har chansen att rösta på kandidaterna.

Omröstningen är nu över och sidan är låst för vidare redigering!
Sammanräkning sker snarast och de nya ansvarposterna delegeras före månadens slut.


Omröstning

Omröstningen går till på följande vis:

 1. Alla röster läggs öppet. Lägg din röst med att ange fyra tilde-tecken (~~~~) efter varandra i anslutning till namnet på den kandidat du röstar på. När du sparat detta syns din röst i form av ditt användarnamn och datum.
 2. Endast registrerade användare på Seriewikin kan rösta. (Du kan givetvis nyregistrera dig av denna anledning.) För att rösta måste du också vara inloggad.
 3. Du får lägga lika många röster som antalet personer vi söker! Eftersom vi söker tre redaktörer och tre viceredaktörer får du rösta på tre olika redaktörer och tre viceredaktörer. Övriga ansvarsposter får du rösta på en gång.
 4. Du får rösta på dig själv och behöver inte skämmas för det.
 5. Röster räknas även om endast en kandidat finns till posten. Inga röster alls kan (teoretiskt) ses som en misstroendeförklaring och får då tas upp för vidare diskussion. Ingen kandidat kommer att vinna på "walk-over".
 6. När du har lagt dina röster har du fortfarande rätt att ändra dig och rösta på nytt fram till den 20 juni.
 7. Vissa nedanstående kandidater har ännu inte bekräftat att de ställer upp. Vi ger dem ändå chansen att bli valda, med risk för att de avsäger sig uppdraget. Om du röstat på någon som drar sig ur under röstningsperioden har du rätt att ändra din röst.
  Om ditt eget namn står med, men din kandidatur inte är bekräftad, ser vi gärna att du antingen bekräftar eller avböjer personligen så snart det är möjligt.
 8. Omröstningen pågår t.o.m. den 20 juni!Redaktörer

Redaktörernas ("byråkrater" på wikispråk) uppgift är vanligtvis inte så betungande, men kräver en viss ansvarskänsla och vaksamhet. I uppdraget ingår att man har rätt att fälla utslagsröster, hantera ordningsfrågor och stänga av användare. De tre redaktörerna tjänar dessutom som Seriewikins kontakpersoner och ansvarar gemensamt för att besvara inkommen e-post. Under kommande år förbinder sig var och en av redaktörerna att ha "jour" för Seriewikin i snitt var tredje vecka. I veckojouren ingår att man tittar in åtminstone en gång om dagen för att kontrollera vad som händer. De tre redaktörerna ska även komma överens om två datum under 2011–12, då man stämmer av och följer upp tidigare beslut och åtgärdar vad som behöver åtgärdas.

Eftersom Seriewikin är ett av Seriefrämjandets ansikten utåt måste samtliga redaktörer godkännas av Seriefrämjandets styrelse.

Kandidater att rösta på

 • Zaccheus (har ej bekräftat sin kandidatur)
 • (Röster:)

Avstår, men blir gärna meddelade om att jag överhuvudtaget kandiderar tills nästa gång ;-) (och att Sef släpper in mig som medlem vill säga - har sökt medlemsksap för fjärde gången och fått avslag) --MikkeX 20 juni 2011 kl. 08.31 (UTC)

Viceredaktörer

En ny funktion på Seriewikin. Vi vill att varje redaktör har en "viceredaktör" ("administratör" på wikispråk) som kan hoppa in t.ex. när en av de ordinarie redaktörerna är sjuk eller bortrest. Viceredaktören har alla befogenheter som redaktören, förutom att han/hon inte får stänga av användare.

Blir man vald till redaktör elimineras man per automatik från viceredaktörsposten oavsett hur många röster man fått.

Kandidater att rösta på

 • Wakuran
 • (Röster:)
  • Andreas 8 juni 2011 kl. 12.59 (UTC)
  • OlaHe 13 juni 2011 kl. 18.33 (UTC)
  • Peral 16 juni 2011 kl. 12.00 (UTC)

Fasta ansvarsområden

Seriewikin har även ett antal övriga ansvarsområden som inte handlar om hantering av användarna. Just nu är det främst tre ansvarsområden som kan betraktas som "fasta" – skötseln av avdelningarna "Aktuellt", "Veckans utvalda artikel", samt "Månadens samarbete".

"Aktuellt"-sidan

Kandidater att rösta på

"Veckans utvalda artikel"

Kandidater att rösta på

"Månadens samarbete"

Kandidater att rösta på

Frivilliga ansvarsområden

Ännu en nyhet på Seriewikin. Vi ger här möjligheten att "skapa" ansvarsposter som grundar sig i användarnas egna specialintressen och kunskaper. Ansvaret ifråga är frivilligt och behöver inte vara så betungande, men vi hoppas förstås att den som tar på sig ett sådant uppdrag arbetar aktivt för att stärka ämnets position och kvalitet i Seriewikin. Vi räknar också med att man i viss utsträckning kan delegera ämnesrelaterade frågor och projekt till den ämnesansvarige.

Projekt mallar (utveckling av mallar)

Kandidater att rösta på

"Projekt Svenska serieskapare"

En ansats att förstärka Seriewikins kunskapsbank när det gäller svenska serieskapare under 2011–2012.

Kandidater att rösta på

Projekt Disney

Utveckling av artiklar som har med Disney eller Ankism att göra.

Manga

Utveckling av artiklar som har med japanska serier och närliggande att göra.

Webbserier

Utveckling av artiklar som har med webbserier att göra.