DC Implosion

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Omslaget till Cancelled Comic Cavalcade #1, tecknat av Al Milgrom. Här ses flera av huvudpersonerna i de hastigt avbrutna serierna, till synes livlösa. Även Milgrom själv blev offer för implosionen, och tvingades lämna sitt jobb. © DC Comics.

Det som kom att kallas "the DC implosion" hade sin upprinnelse i "the DC explosion", en explosionsartad uppgång i antalet nya titlar och sidantal i DC Comics utgivning mellan 1975 och 1978. Hösten 1978 hade verkligheten hunnit ikapp förlaget – seriematerialet per tidning drogs ner till genomsnittliga 17 sidor, och inte mindre än 20 titlar lades i ett slag ned, varav tre efter ett enda utgivet nummer. Explosionen slutade en implosion, som även påverkade förlagets anställda; bland dem som tvingades lämna förlaget märks Al Milgrom och Larry Hama.

Cancelled Comic Cavalcade

Mycket av materialet från de nedlagda tidningarna (såväl kompletta som ännu ofullbordade serier, samt omslag) publicerades i Cancelled Comic Cavalcade, en tidning som sommaren 1978 utkom i två fotokopierade nummer i svartvitt, vardera om en upplaga på 35 exemplar. "Utgivningen" skedde enbart av copyright-skäl, och var aldrig menad för försäljning. Utöver materialet från Implosion-tidningarna trycktes även opublicerade avsnitt av två tidigt nedlagda serier från mitten av sjuttiotalet: "Prez" och "Green Team".

Titlar som lades ned i implosionen

Följande titlars utgivning avslutades hastigt hösten 1978, med sista utgåvan publicerad under perioden september-november om inget annat anges.

Titel År för
första-nr
Sista-
nr
Anmärkning
All-Star Comics 1940 74 Opublicerat material trycktes i Adventure Comics
House of Secrets 1956 154 Opublicerat material trycktes i The Unexpected
Showcase 1956 104 Opublicerat material trycktes i Adventure Comics och i Cancelled Comic Cavalcade #2
Aquaman 1962 63 Opublicerat material trycktes i Adventure Comics
The Witching Hour 1969 85 Opublicerat material trycktes i The Unexpected
Mister Miracle 1971 25 Opublicerat material trycktes i Cancelled Comic Cavalcade #2
Kamandi, the Last Boy on Earth 1972 59 Opublicerat material trycktes i Warlord och i Cancelled Comic Cavalcade #2
Batman Family 1975 20 Opublicerat material trycktes i Detective Comics
Claw the Unconquered 1975 12 Opublicerat material trycktes i Cancelled Comic Cavalcade #1
Secrets of Haunted House 1975 14 Utgivningen återupptogs med #15 påföljande år, och lades slutligen ned 1982, efter #46.
Secret Society of Super-Villains 1976 15 #15 utkom redan sommaren 1978; #16 var på väg till tryck när beslutet om nedläggningen kom, men gick aldrig ut till butikerna, då innehållet var första delen av en tänkt tredelad historia. Opublicerat material trycktes i Cancelled Comic Cavalcade #2
Black Lightning 1977 11 Opublicerat material trycktes i World's Finest Comics och i Cancelled Comic Cavalcade #1
Shade the Changing Man 1977 8 Opublicerat material trycktes i Detective Comics och i Cancelled Comic Cavalcade #2
Star Hunters 1977 7 Opublicerat material trycktes i World's Finest Comics
Army at War 1978 1 Opublicerat material trycktes i Cancelled Comic Cavalcade #2
Battle Classics 1978 1 Repristidning
Doorway to Nightmare 1978 5 Opublicerat material trycktes i The Unexpected, i Madame Xanadu, och i Cancelled Comic Cavalcade #1
Dynamic Classics 1978 1 Repristidning
Firestorm 1978 5 Opublicerat material trycktes i The Flash och i Cancelled Comic Cavalcade #1
Steel the Indestructible Man 1978 5 Opublicerat material trycktes i All-Star Squadron och i Cancelled Comic Cavalcade #2

Opublicerade titlar

Den planerade utgivningen av fem nya titlar avbröts, innan de hann utkomma med sitt förstanummer: repristidningarna Demand Classics och Western Classics, westerntidningen Deserter, superhjältetidningen Vixen (vars titelfigur så småningom, 1981, debuterade i Justice League of America), och science fiction-tidningen Starslayer. Innehåll från debutnumren av Deserter och Vixen publicerades i Cancelled Comic Cavalcade #1 respektive #2, medan Starslayer publicerades i egen tidning av Pacific Comics 1982.

Andra titlar som avslutades 1978

Utöver de titlar som hastigt lades ned under höstmånaderna 1978, avslutades dessförinnan ytterligare 13 av förlagets tidningar. Till skillnad från de implosionsdrabbade, lades dock dessa titlar ned planenligt, med uttänkta avslut.

Titel År för
första-nr
Sista-
nr
Anmärkning
Our Fighting Forces 1954 181
Challengers of the Unknown 1958 87
Metal Men 1963 56
Teen Titans 1966 53
Return of the New Gods 1971 19
Shazam! 1973 35
The Amazing World of DC Comics 1974 17 Tidning om förlagets utgivning
Super-Team Family 1975 15
DC Super Stars 1976 18
Freedom Fighters 1976 15
Isis 1976 8
Karate Kid 1976 15
Welcome Back Kotter 1976 10

Resultat

Vid årskiftet 1977/1978 hade förlagets utgivning bestått av 53 titlar. Under början av 1978 tillkom 8 nya titlar, 13 stycken lades planenligt ned, och 20 stycken försvann i och med implosionen. Vid årsskiftet 1978/1979 kvarstod således endast 28 titlar – på ett år hade utgivningen med andra ord i det närmaste halverats.

Se även

Externa länkar