Detective Comics

Från Seriewikin
Hoppa till navigeringHoppa till sök

För förlaget, se Detective Comics (förlag).


Elongated Man i kamp med Batman och Robin. Omslag av Carmine Infantino från Detective Comics #343. © DC Comics.

Detective Comics är förlaget DC Comics äldsta ännu utkommande titel, och den tredje serietidningen som förlaget började publicera; debutnumret utkom 1937 (då på ett av DC:s tre föregångsförlag: Detective Comics). Tidningen har under större delen av sin historia haft månatlig publicering, men sedan 2016 utkommer den var fjortonde dag.

Ursprungligen innehöll tidningen, som namnet antyder, kriminalserier och var en antologitidning. Våren 1939, i #27, debuterade "Batman", som sedan dess varit tidningen huvudnummer; det skulle dock dröja till 1986 innan tidningens biserier försvann och den maskerade brottsbekämparen helt tog över tidningen.

2011, som en del av "The New 52"-rebooten av hela DC:s universum, nollställdes utgivningsnumreringen. 2016 återgick man dock till den ursprungliga numreringen, och i mars 2019, då "Batman"-serien firar sitt 80-årsjubileum, publiceras #1000.

Biserier

1937-1964

Premiärnumret innehöll ett flertal kriminalserier av olika undergenrar. Sex av dessa skulle komma att leva vidare i tidningen ända in på 1940-talet:

Dessutom innehöll det första numret avsnitt av flera serier som försvann redan under det första året: polisserien "Gumshoe Gus" av Bill Patrick, humorserien "Silly Sleuths" av Fred Schwab, samt privatdeckarna "Bret Lawton" av Creig Flessel och "Eagle-Eyed Jake" av Russell Cole.

Antalet serier i tidningen blev med tiden färre, en följd av att de enskilda avsnitten blev längre. När "Cosmo", "Bruce Nelson" och "Buck Marshall" slutade, ersattes de framför allt av Chad Grothkopfs "Young America's Hero, Cliff Crosby" (publicerad från #37 (1940) till #63 (1942)), som i tur och ordning följdes av "Boy Commandos" av Jack Kirby och Joe Simon (#64 (1943) – #150 (1949)), "Pow-Wow Smith, Indian Lawman" av Don Cameron och Carmine Infantino (#151 (1949) – #202 (1953)), den redan år 1948 skapade "Captain Compass" (#203 (1954) – #224 (1955)) och "John Jones, Manhunter from Mars" av Joseph Samachson och Joe Certa (#225 (1955) – #326 (1964)).

"Speed Saunders" ersättare blev "Air Wave" av Lee Harris (#60 (1942) – #137 (1948)), följt av den 1943 skapade "Robotman" (#138 (1948) – #202 (1953)), och "Mysto, Magician Detective" av Leonard Starr (#203 (1954) – #212 (1954)).

Efter nedläggningen av "Bart Regan" följde Jack Farrs "Three-Ring Binks" (#84 (1944) – #134 (1948)), och när tidningens sista ursprungsserie, "Slam Brady", pensionerades, ersattes han av Ruben Moreiras "Roy Raymond, TV Detective" (#153 (1949) – #292 (1961), ursprungligen under titeln "Impossible – But True"), och en kort sejour av "Aquaman and Aqualad" (#293 (1961) – #300 (1962)).

Övriga serier som publicerades i tidningen under dess första decennium inkluderar framför allt Will Elys "Larry Steele, Private Detective" (#5 (1937) – #63 (1942)), återtryckta avsnitt av Leo O'Mealias dagspresserie "Dr. Fu Manchu" (#17 (1938) – #28 (1939)), Gardner Fox' "Steve Malone, District Attorney" (#18 (1938) – #59 (1942)), Jim Chambers' "Crimson Avenger" (#20 (1938) – #89 (1944)), och Ken Ernsts "Red Logan, Ace Reporter" (#38 (1940) – #43 (1940)).

1964-1986

1964 tog Julius Schwartz över redaktörsposten för Detective Comics och systertidningen Batman, som båda två hade dalat såpass mycket i upplaga att förlaget hade haft långtgående planer på att lägga ned dem. Under Schwartz ledning gick dock "Batman"-serien – och därmed också Detective Comics – en ny vår till mötes.

Det sista numret av Schwartz' företrädare Jack Schiff, #326, utkom i april 1964, och vid denna tidpunkt bestod tidningen enbart av två serier: huvudserien "Batman" och biserien "John Jones, Manhunter from Mars". Efter detta flyttade den sistnämda till House of Mystery och ersattes av den nya biserien "Elongated Man", vars titelfigur hade skapats 1960, som bifigur i "Flash". "Elongated Man" debuterade i Schwartz' första Detective Comics-nummer, #327, utgiven i maj 1964. I samma nummer övertog nya kreatörer "Batman"-serien, som nu genomgick en mildare reboot.

1969 (efter #383) försvann "Elongated Man" ur tidningen och ersattes av "Batgirl" och "Robin", serier där Batmans sidekicks turades om att ha huvudrollen. Deras medverkan i huvudserien blev nu också kraftigt nedtonad i och med att figurerna flyttade från Gotham City: Barbara Gordon (Batgirl) blev senator i Washington, och Dick Grayson (Robin) påbörjade sin universitetsutbildning vid Hudson University.

1972 (#425) inleddes en period då flera olika figurer dök upp i tidningens biserieutrymme – främst Batman-bifiguren och privatdetektiven "Jason Bard", men även "Elongated Man", "Atom" och "Hawkman". Därefter, under 1973-1974 (#437-443) övertog Archie Goodwin tillfälligt redaktörsskapet – tidningen svällde till 100 sidor och biseriesidorna fylldes dels av reprisserier och dels av Goodwins nya serie "Manhunter", tecknad av Walt Simonson. Från och med januari 1975, (#444) återinträdde Schwartz som redaktör, och tidningen var tillbaka på det vanliga sidoantalet, med varierande biserier, som "Robin", "Elongated Man", "Hawkman", "Atom", Batman-bifiguren "Man-Bat", Wonder Woman-bifiguren "Tim Trench", "Black Canary", och "Green Arrow".

1977-1978 tilläts "Batman" breda ut sig över hela tidningen. Hösten 1978 inträffade dock den så kallade DC Implosion som kraftigt decimerade antalet titlar på förlaget. Detective Comics klarade sig dock (trots långtgående planer på att låta #480 bli det sista), men slogs samman med Batman Family, och från och med januari 1979 (#481) trängdes avsnitt av "Batman", såväl med avläggare som "Robin", "Batgirl", "Man-Bat", "Bat-Mite" och antologiserien "Tales of Gotham City", som med serier som varit planerad för titlar som under 1978 plötsligt blivit nedlagda: "The Demon", "Human Target" och "Black Lightning". Från och med hösten 1980 (#496) var dock "Batman" och "Batgirl" ensamma i tidningen igen.

Jubileumsnumret #500 innehöll bland annat serier som tillfälligt återintroducerade några av tidningens forna hjältar: Slam Bradley, Captain Compass, Human Target, Jason Bard, Mysto, Pow-Wow Smith, Roy Raymond, Hawkman, Martian Manhunter, och Elongated Man.

"Batgirl"-serien försvann ur tidningen 1982 (#519) och ersattes av tidningens sista biserie: "Green Arrow" (#521-567). I och med 1986 års omdaning av förlagets utgivning kom "Batman" slutligen att, en gång för alla, tillåtas breda ut sig över hela tidningen.